Kapcsolatba velünk

Oktatás

Felsőoktatás: Az EU egyetemeinek felkészítése a jövőre mélyebb transznacionális együttműködés révén

OSSZA MEG:

Közzététel:

on

Az európai társadalomnak minden eddiginél nagyobb szüksége van az egyetemek és más felsőoktatási intézmények hozzájárulására. Európának olyan jelentős kihívásokkal kell szembenéznie, mint az éghajlatváltozás, a digitális átalakulás és a népesség elöregedése egy olyan időszakban, amikor az elmúlt évszázad legnagyobb globális egészségügyi válsága és annak gazdasági visszaesése sújtja. Az egyetemek és az egész felsőoktatási szektor egyedülálló helyzetben van az oktatás, a kutatás és az innováció metszéspontjában, a fenntartható és ellenálló gazdaságok kialakításában, valamint az Európai Unió zöldebbé, befogadóbbá és digitálisabbá tételében.

A két új kezdeményezések elfogadta, az egyetemekre vonatkozó európai stratégia és a Bizottság javaslata a hatékony európai felsőoktatási együttműködés hídépítéséről szóló tanácsi ajánlásra, támogatja az egyetemeket ebben a törekvésben.

Az európai életforma népszerűsítése Margaritis Schinas alelnök így nyilatkozott: „A kiválóság és az inkluzív európai egyetemek egyben feltétele és alapja is európai életmódunknak. Támogatják a nyitott, demokratikus és tisztességes társadalmakat, valamint a fenntartható növekedést, a vállalkozói szellemet, az integrációt és a foglalkoztatást. Mai javaslatainkkal a transznacionális felsőoktatási együttműködést igyekszünk új szintre emelni. Közös értékek, nagyobb mobilitás, szélesebb kör és szinergiák, hogy valóban európai dimenziót építsünk ki felsőoktatásunkban.”

Mariya Gabriel innovációs, kutatási, kulturális, oktatási és ifjúságügyi biztos a következőket mondta: „Ezek a javaslatok az egész felsőoktatási szektor javát szolgálják, mindenekelőtt diákjainknak. Modern transznacionális egyetemekre van szükségük, amelyek könnyen hozzáférhetnek a külföldi mobilitáshoz, hogy valóban európai tanulmányi utat és tapasztalatot tegyenek lehetővé. Készen állunk arra, hogy egyesítsük erőinket a tagállamokkal és a felsőoktatási intézményekkel Európa-szerte. Együtt közelebb hozhatjuk az oktatást, a kutatást és az innovációt a társadalom számára. Az európai egyetemi szövetségek előkészítik az utat; 2024 közepéig az európai költségvetés akár 60 európai egyetemi szövetséget is támogat majd több mint 500 egyetemmel Európa-szerte.”

Az egyetemek európai stratégiája

Európában közel 5,000 felsőoktatási intézmény, 17.5 millió felsőoktatási hallgató, 1.35 millió felsőoktatásban oktató ember és 1.17 millió kutató ad otthont. E stratégia célja, hogy támogassa és lehetővé tegye valamennyi európai egyetem számára, hogy alkalmazkodjanak a változó körülményekhez, fejlődjenek, és hozzájáruljanak Európa ellenálló képességéhez és fellendüléséhez. Egy sor fontos intézkedést javasol az európai egyetemek támogatására négy célkitűzés elérésében:

  • A felsőoktatás és a kutatás európai dimenziójának megerősítése;
  • az egyetemek megszilárdítása európai életvitelünk világítótornyaként az akadémiai és kutatói pályafutásra, a minőségre és a jövőálló készségek relevanciájára, a sokszínűségre, a befogadásra, a demokratikus gyakorlatokra, az alapvető jogokra és a tudományos értékekre összpontosító támogató intézkedésekkel;
  • az egyetemek a változás kulcsszereplőivé tétele a zöld és a digitális átállásban, és;
  • meg kell erősíteni az egyetemeket, mint az EU globális szerepének és vezető szerepének mozgatórugóit.

Hidak építése a hatékony európai felsőoktatási együttműködéshez

A Bizottság tanácsi ajánlásra irányuló javaslatának célja, hogy lehetővé tegye az európai felsőoktatási intézmények szorosabb és elmélyültebb együttműködését, elősegítse a közös transznacionális oktatási programok és tevékenységek végrehajtását, a kapacitások és erőforrások összevonását vagy a közös diplomák kiadását. Ez egy felhívás a tagállamok számára, hogy tegyenek lépéseket és teremtsenek megfelelő feltételeket nemzeti szinten az ilyen szorosabb és fenntartható transznacionális együttműködés, a közös oktatási és kutatási tevékenységek hatékonyabb végrehajtása, valamint a Európai Felsőoktatási Térség (Bologna) eszközei. Megkönnyíti a tudás áramlását, és erősebb kapcsolatot épít ki az oktatás, a kutatás és az innovatív ipari közösségek között. A cél különösen az, hogy mindenki számára támogassa a magas színvonalú, egész életen át tartó tanulás lehetőségét, a leginkább szükséges készségekre és kompetenciákra összpontosítva, hogy megfeleljen a mai gazdasági és társadalmi igényeknek.

Hirdetés

Ennek megvalósítása: négy kiemelt kezdeményezés

A felsőoktatás és a kutatás európai dimenzióját négy kiemelt kezdeményezés erősíti 2024 közepéig:

  • Bővítés 60 európai egyetemre 500 közepéig több mint 2024 felsőoktatási intézménnyel, az Erasmus+ indikatív költségvetése összesen 1.1 milliárd euró a 2021–2027 közötti időszakra. A cél egy közös, hosszú távú strukturális, fenntartható és rendszerszintű együttműködés kialakítása és megosztása az oktatás, a kutatás és az innováció terén, olyan európai egyetemek közötti kampuszokat hozva létre, ahol Európa minden részéről érkező hallgatók, alkalmazottak és kutatók zökkenőmentes mobilitást élvezhetnek és új ismereteket hozhatnak létre. együtt, országok és tudományágak között.
  • Dolgozzon a a felsőoktatási intézmények szövetségeinek jogi alapszabálya lehetővé tenni számukra, hogy erőforrásaikat, kapacitásaikat és erősségeiket egyesítsék egy Erasmus+ kísérleti program keretében 2022-től.
  • Dolgozzon a közös európai diplomát felismerni a transznacionális tapasztalatok értékét a felsőoktatási képesítésben a hallgatók megszerzik és csökkentik a közös programok lebonyolításának bürokráciáját.
  • Az Európai Diákkártya kezdeményezés kiterjesztése egy egyedi európai hallgatói azonosító bevezetésével, amely 2022-ben minden mobil diák számára, 2024 közepéig pedig az európai egyetemek összes hallgatója számára elérhető lesz, a mobilitás minden szinten történő megkönnyítése érdekében.

A következő lépések

Az EU, a tagállamok, a régiók, a civil társadalom és a felsőoktatási szektor közötti erőfeszítések összehangolása kulcsfontosságú ahhoz, hogy a európai egyetemi stratégia valóság. A Bizottság felkéri a Tanácsot, a tagállamokat és az egyetemeket, hogy vitassák meg ezt a politikai napirendet, és dolgozzanak közösen jövőbiztos egyetemek kialakításán.

A A Bizottság javaslata tanácsi ajánlásra a hatékony európai felsőoktatási együttműködés hídépítéséről megvitatják a tagállamokkal. A Tanács általi elfogadást követően a Bizottság támogatni fogja a tagállamokat és az érintett partnereket e tanácsi ajánlás végrehajtásában.

Háttér

A Bizottság bejelentette azon szándékát, hogy kezdeményezi a felsőoktatás átalakítási programjának közös megalkotását Közlemény az európai oktatási térség megvalósításáról 2025-ig és az új európai kutatási térségről szóló közleménye. A A Tanács következtetései az Új Európai Kutatási TérségrőlA 1. december 2020-jén elfogadott dokumentum hangsúlyozza, hogy „erősebb szinergiákat és kapcsolatokat kell kialakítani az EKT, az EHEA és az Európai Oktatási Térség (EGT) felsőoktatással kapcsolatos elemei között”. Saját 26. február 2021-i állásfoglalás az európai oktatási és képzési együttműködés stratégiai keretéről az Európai Oktatási Térség felé és azon túl (2021–2030), a Tanács a felsőoktatás kiemelt területén konkrét intézkedésként határozta meg a felsőoktatás-átalakítási menetrend kialakítását.

Az Európai Kutatási Térség jövőbeli irányításáról szóló, 26. november 2021-án elfogadott tanácsi következtetésekhez csatolt EKT-politikai menetrend az egyetemek számára releváns fellépéseket támogat, beleértve a felsőoktatási intézményeknek az Európai Kutatási Térséggel összhangban történő fejlődésre való feljogosítását célzó célzott fellépést. szinergia az Európai Oktatási Térséggel.

Több információ

A Bizottság közleménye az egyetemek európai stratégiájáról

A Bizottság javaslata a Tanács ajánlására a hatékony európai felsőoktatási együttműködés hídépítéséről

Közlemény az európai oktatási térség 2025-ig történő megvalósításáról

Közlemény az új kutatási és innovációs ERA-ról

Ossza meg ezt a cikket:

Az EU Reporter különféle külső forrásokból származó cikkeket közöl, amelyek sokféle nézőpontot fejeznek ki. Az ezekben a cikkekben foglalt álláspontok nem feltétlenül az EU Reporter álláspontjai.

Felkapott