Kapcsolatba velünk

Környezet

Európai zöld üzlet: A Bizottság az EU gazdaságának és társadalmának átalakítását javasolja az éghajlati ambíciók teljesítése érdekében

OSSZA MEG:

Közzétett

on

A regisztrációját arra használjuk, hogy tartalmat nyújtsunk az Ön által jóváhagyott módon, és javítsuk a megértésünket. Bármikor leiratkozhat.

Az Európai Bizottság javaslatcsomagot fogadott el annak érdekében, hogy az EU éghajlat-, energia-, földhasználat-, közlekedési és adózási politikája alkalmassá váljon az üvegházhatást okozó gázok nettó kibocsátásának 55-ig legalább 2030% -os csökkentésére az 1990-es szinthez képest. Ezen kibocsátáscsökkentések elérése a következő évtizedben kulcsfontosságú ahhoz, hogy Európa 2050-re a világ első éghajlat-semleges kontinensévé váljon, és Európai zöld üzlet valóság. Mai javaslatainkkal a Bizottság bemutatja azokat a jogalkotási eszközöket, amelyek az európai éghajlat-törvényben elfogadott célok teljesítésére szolgálnak, és gazdaságunkat és társadalmunkat alapvetően átalakítják a tisztességes, zöld és virágzó jövő érdekében.

Átfogó és összekapcsolt javaslatsor

A javaslatok lehetővé teszik az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésének szükséges felgyorsítását a következő évtizedben. Kombinálják: a kibocsátáskereskedelem alkalmazását az új szektorokban és a meglévő uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer szigorítását; a megújuló energia fokozott használata; nagyobb energiahatékonyság; az alacsony károsanyag-kibocsátású közlekedési módok, valamint az ezek támogatására szolgáló infrastruktúra és üzemanyagok gyorsabb bevezetése; az adópolitikák összehangolása az európai zöld ajánlat célkitűzéseivel; intézkedések a szénszivárgás megelőzésére; és eszközök a természetes szénelnyelőink megőrzésére és termesztésére.

Hirdetés
 • A EU kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS) ára a szénnek és évente csökkenti egyes gazdasági ágazatok kibocsátásának felső határát. Sikeresen 42.8% -kal csökkentette az energiatermelés és az energiaigényes iparágak kibocsátását az elmúlt 16 évben. Ma a A Bizottság javasolja hogy még tovább csökkentsék a teljes kibocsátási plafont és növeljék annak éves csökkentési arányát. A Bizottság is javasolja - a légi közlekedés számára az ingyenes kibocsátási egységek fokozatos megszüntetése és - összehangolása a nemzetközi repülés globális szén-dioxid-kiegyenlítési és -csökkentési rendszerével (CORSIA), és a hajózási kibocsátásokat először az EU ETS-be illesszék be. A közúti közlekedés és az épületek kibocsátáscsökkentésének hiánya érdekében külön új kibocsátáskereskedelmi rendszert hoznak létre a közúti közlekedés és az épületek üzemanyag-elosztása számára. A Bizottság emellett javasolja az innovációs és modernizációs alapok méretének növelését.
 • Az EU költségvetésében az éghajlatra fordított jelentős kiadások kiegészítése érdekében a tagállamoknak kibocsátáskereskedelmi bevételeik teljes részét az éghajlattal és az energiával kapcsolatos projektekre kell fordítaniuk. A közúti közlekedés és az épületek új rendszeréből származó bevételek külön részét kell, hogy képezze foglalkozik a kiszolgáltatott háztartásokra, a mikrovállalkozásokra és a közlekedés használóira gyakorolt ​​lehetséges társadalmi hatásokkal.
 • A Erőkifejtés-megosztási rendelet megerősített kibocsátás-csökkentési célokat rendel minden tagállamhoz épületek, közúti és háztartási tengeri szállítás, mezőgazdaság, hulladék és kisipar számára. Felismerve az egyes tagállamok eltérő kiindulópontjait és kapacitásait, ezek a célok az egy főre eső GDP-jükön alapulnak, a költséghatékonyság figyelembevétele érdekében kiigazításokkal.
 • A tagállamok szintén felelősek a szén atmoszférából történő eltávolításáért, ezért a A földhasználatról, az erdészetről és a mezőgazdaságról szóló rendelet átfogó uniós célt tűz ki a szén-dioxid-eltávolításra 310-ra 2 millió tonna szén-dioxid-kibocsátásnak felel meg. A nemzeti célkitűzések megkövetelik, hogy a tagállamok gondoskodjanak és bővítsék szénelnyelőiket e cél elérése érdekében. 2030-re az EU-nak arra kell törekednie, hogy elérje az éghajlat-semlegességet a földhasználat, az erdészet és a mezőgazdaság területén, ideértve a nem széndioxid-kibocsátást is, például a műtrágya-felhasználásból és az állatállományból származó mezőgazdasági kibocsátásokat. A Az EU erdészeti stratégiája célja az uniós erdők minőségének, mennyiségének és ellenálló képességének javítása. Támogatja az erdészeket és az erdőalapú biogazdaságot, miközben fenntartja a betakarítást és a biomassza felhasználását, megőrzi a biológiai sokféleséget, és meghatározza hárommilliárd fa ültetésének terve 2030-ig Európa-szerte.
 • Az energiatermelés és -felhasználás az EU-kibocsátás 75% -át teszi ki, ezért kulcsfontosságú a zöldebb energiarendszerre való áttérés felgyorsítása. A Megújulóenergia-irányelv beállít egy megnövelt cél, hogy energiánk 40% -át megújuló forrásokból állítsuk elő 2030-ig valamennyi tagállam hozzájárul ehhez a célhoz, és konkrét célokat javasolnak a megújuló energia felhasználására a közlekedésben, a fűtésben és a hűtésben, az épületekben és az iparban. Az éghajlati és környezeti céljaink teljesítése érdekében Megerősítik a bioenergia használatának fenntarthatósági kritériumait és a tagállamoknak meg kell tervezniük a bioenergia minden támogatási rendszerét oly módon, hogy az tiszteletben tartsa a fás biomassza felhasználásának lépcsőzetes elvét.
 • Az általános energiafelhasználás csökkentése, a kibocsátás csökkentése és az energiaszegénység kezelése érdekében a Energiahatékonysági irányelv beállítja a ambiciózusabb kötelező érvényű éves cél az energiafelhasználás csökkentésére uniós szinten. Ez iránymutatást nyújt a nemzeti hozzájárulások megállapításához, és csaknem megduplázza a tagállamok éves energiatakarékossági kötelezettségét. A a közszférának fel kell újítania épületeinek 3% -át minden évben a felújítási hullám meghajtására, munkahelyek teremtésére és az energiafogyasztás és az adófizetők költségeinek csökkentésére.
 • A kibocsátáskereskedelem kiegészítése érdekében intézkedések kombinációjára van szükség a közúti közlekedésben növekvő kibocsátások kezelésére. Szigorúbb CO2-kibocsátási normák az autók és a kisteherautók számára által felgyorsítja a nulla kibocsátású mobilitásra való átállást megkövetelve, hogy az új autók átlagos kibocsátása 55-tól 2030% -kal, 100-től pedig 2035% -kal csökkenjen 2021-es szinthez képest. Ennek eredményeként minden 2035-től regisztrált új autó kibocsátás-mentes lesz. Annak biztosítása érdekében, hogy a járművezetők egész Európában megbízható hálózaton tölthessék vagy üzemanyagot töltsék be járműveikkel, a felülvizsgált alternatív üzemanyagok infrastruktúra-rendelet lesz előírja a tagállamoknak, hogy a kibocsátásmentes autók értékesítésével összhangban bővítsék a töltőkapacitást, valamint rendszeres időközönként telepíteni a töltő- és üzemanyagtöltő pontokat a főbb autópályákon: 60 kilométerenként elektromos töltés és 150 kilométerenként hidrogén-utántöltés esetén.
 • A repülési és a tengeri üzemanyagok jelentős szennyezést okoznak, és külön intézkedéseket igényelnek a kibocsátáskereskedelem kiegészítése érdekében. Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájáról szóló rendelet előírja, hogy a repülőgépeknek és a hajóknak hozzáférést kell biztosítaniuk tiszta áramellátás a főbb kikötőkben és repülőtereken Az ReFuelEU Repülési Kezdeményezés az üzemanyag-beszállítókat keverésre kötelezi a fenntartható repülési üzemanyagok növekvő szintje az uniós repülőtereken fedélzetre vett sugárhajtóművekben, ideértve az alacsony szén-dioxid-kibocsátású szintetikus üzemanyagokat is, amelyek e-üzemanyagokként ismertek. Hasonlóképpen a FuelEU tengeri kezdeményezés a maximális szint kitűzésével ösztönözni fogja a fenntartható tengeri üzemanyagok és a nulla kibocsátású technológiák elterjedését a hajók által felhasznált energia üvegházhatásúgáz-tartalmának korlátozása az európai kikötők behívása.
 • Az energiatermékek adórendszerének meg kell őriznie és javítania kell az egységes piacot, és a megfelelő ösztönzők megfogalmazásával támogatnia kell a zöld átmenetet. A az energiaadó-irányelv felülvizsgálata javasolja az energiatermékek adóztatásának összehangolása az EU energia- és éghajlat-politikájával, a tiszta technológiák előmozdítása, valamint az elavult mentességek és az alacsonyabb kulcsok felszámolása, amelyek jelenleg ösztönzik a fosszilis tüzelőanyagok használatát. Az új szabályok célja az energiaadó-verseny káros hatásainak csökkentése, elősegítve a tagállamok számára a zöld adókból származó bevételek biztosítását, amelyek kevésbé károsak a növekedésre, mint a munkaerő-adók.
 • Végül, Egy új Szénhatár-beállítási mechanizmus szén-dioxid-árat fog hozni az importra a célzott termékek kiválasztása annak biztosítása érdekében, hogy az ambiciózus éghajlatváltozás Európában ne vezessen „szénszivárgáshoz”. Ez lesz annak biztosítása, hogy az európai kibocsátáscsökkentés hozzájáruljon a globális kibocsátáscsökkenéshez, ahelyett, hogy a szénigényes termelést Európán kívülre szorítaná. Célja továbbá az EU-n kívüli ipar és nemzetközi partnereink ösztönzése az azonos irányú lépések megtételére.

Ezek a javaslatok mind kapcsolódnak, és kiegészítik egymást. Szükségünk van erre a kiegyensúlyozott csomagra és az általa generált bevételekre, hogy biztosítsuk az igazságos, zöld és versenyképes Európát, egyenletesen megosztva a felelősséget a különböző ágazatokban és a tagállamokban, és adott esetben kiegészítő támogatást nyújtva.

Társadalmilag igazságos átmenet

Míg közép- és hosszú távon az EU klímapolitikájának előnyei egyértelműen felülmúlják ennek az átmenetnek a költségeit, az éghajlati politikák azt kockáztatják, hogy rövid távon további nyomást gyakorolnak a kiszolgáltatott háztartásokra, a mikrovállalkozásokra és a közlekedés használóira. A mai csomagban szereplő politikák kialakítása tehát meglehetősen szétosztja az éghajlatváltozás kezelésének és az ahhoz való alkalmazkodás költségeit.

Hirdetés

Ezenkívül a szén-dioxid-árképzési eszközök olyan bevételeket hoznak létre, amelyek újrabefektethetők az innováció, a gazdasági növekedés és a tiszta technológiákba történő beruházások ösztönzése érdekében. A új Szociális Klíma Alap javasoljuk, hogy külön finanszírozást biztosítson a tagállamok számára, hogy segítsék az állampolgárokat az energiahatékonyság, az új fűtési és hűtési rendszerek, valamint a tisztább mobilitás finanszírozásában. A Szociális Klíma Alapot az uniós költségvetés finanszírozná, felhasználva az épület- és közúti közlekedési üzemanyagok kibocsátáskereskedelméből származó bevételek 25% -ának megfelelő összeget. A többéves pénzügyi keret célirányos módosítása alapján a 72.2–2025 közötti időszakra 2032 milliárd euró támogatást nyújt a tagállamok számára. A megfelelő tagállami finanszírozás lehívására vonatkozó javaslattal az Alap 144.4 milliárd eurót mozgósítana egy társadalmilag igazságos átmenet érdekében.

Az emberek és a bolygó védelme érdekében tett cselekvés egyértelmű előnyei: tisztább levegő, hűvösebb és zöldebb városok, egészségesebb polgárok, alacsonyabb energiafelhasználás és számlák, európai munkahelyek, technológiák és ipari lehetőségek, több hely a természet számára és egészségesebb bolygó hogy átadja a jövő generációinak. Az európai zöld átmenet középpontjában álló kihívás az, hogy a vele járó előnyök és lehetőségek mindenki számára elérhetőek legyenek, a lehető leggyorsabban és a lehető legtisztességesebb módon. Az EU szintjén rendelkezésre álló különféle szakpolitikai eszközök segítségével megbizonyosodhatunk arról, hogy a változás üteme megfelelő, de nem túl zavaró.

Háttér

A Európai zöld üzlet, amelyet a Bizottság 11. december 2019-én terjesztett elő, azt a célt tűzte ki célul, hogy Európa 2050-re az első éghajlat-semleges kontinens legyen Európai klímajog, amely ebben a hónapban lép hatályba, kötelező erejű jogszabályokban rögzíti az EU elkötelezettségét az éghajlat-semlegesség mellett, valamint azt a köztes célt, hogy az üvegházhatást okozó gázok nettó kibocsátását 55-ig legalább 2030% -kal csökkentsék 1990-ig, az 55-es szinthez képest. kibocsátás 2030-ig legalább XNUMX% -kal volt közölték az UNFCCC-vel 2020 decemberében, mint az EU hozzájárulása a Párizsi Megállapodás céljainak eléréséhez.

Az EU jelenlegi éghajlat- és energiajogszabályainak eredményeként az EU üvegházhatásúgáz-kibocsátása már csökkent által 24% 1990-hez képest, miközben az EU gazdasága ugyanebben az időszakban körülbelül 60% -kal nőtt, elválasztva a növekedést a kibocsátástól. Ez a bevált és bevált jogszabályi keret képezi ennek a jogszabálycsomagnak az alapját.

A Bizottság e javaslatok bemutatása előtt átfogó hatásvizsgálatokat végzett a zöld átmenet lehetőségeinek és költségeinek mérése érdekében. 2020 szeptemberében a átfogó hatásvizsgálat alátámasztotta a Bizottság azon javaslatát, hogy az EU 2030-ra vonatkozó nettó kibocsátás-csökkentési célját legalább 55% -ra kell növelni az 1990-es szinthez képest. Megmutatta, hogy ez a cél egyszerre elérhető és előnyös. A mai jogalkotási javaslatokat részletes hatásvizsgálatok támasztják alá, figyelembe véve a csomag más részeivel való összekapcsolódást.

Az EU következő hét évre szóló hosszú távú költségvetése támogatást nyújt a zöld átmenethez. A 30–2 közötti 2021 billió eurós programok 2027% -a Többéves pénzügyi keret és NextGenerationEU elkötelezettek az éghajlati fellépések támogatása mellett; A 37 milliárd euró 723.8% -a (folyó árakon) Helyreállítási és rugalmassági eszköz, amely a NextGenerationEU keretében finanszírozza a tagállamok nemzeti helyreállítási programjait, az éghajlatváltozással kapcsolatos cselekvésekhez van rendelve.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elmondta: „A fosszilis üzemanyag-gazdaság elérte a határait. Szeretnénk a következő generáció számára egészséges bolygót, valamint jó munkahelyeket és növekedést hagyni, amely nem károsítja a természetünket. Az európai zöld üzlet a növekedési stratégiánk, amely a dekarbonizált gazdaság felé halad. Európa volt az első kontinens, amely 2050-ben deklarálta az éghajlat semlegességét, és most mi vagyunk az elsők, akik konkrét ütemtervet tettek le az asztalra. Európa az éghajlat-politikáról az innováció, a beruházások és a társadalmi kompenzáció révén folytatja a beszélgetést. ”

Frans Timmermans, a Green Deal európai ügyvezető alelnöke elmondta: „Ez az évtized az évtized az éghajlat és a biológiai sokféleség válságai elleni küzdelemben. Az Európai Unió ambiciózus célokat tűzött ki, és ma bemutatjuk, hogyan teljesíthetjük ezeket. A mindenki számára zöld és egészséges jövő elérése minden ágazatban és minden tagállamban jelentős erőfeszítéseket igényel. Javaslataink együttesen ösztönzik a szükséges változásokat, lehetővé teszik az összes polgár számára, hogy a lehető leghamarabb átélhessék az éghajlatváltozás előnyeit, és támogatást nyújtsanak a legkiszolgáltatottabb háztartásoknak. Európa átmenete igazságos, zöld és versenyképes lesz. "

Paolo Gentiloni gazdasági biztos elmondta: „Az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseinknek politikailag ambiciózusnak, globálisan összehangoltnak és társadalmilag igazságosnak kell lenniük. Frissítjük a két évtizedes energiaadózási szabályainkat a zöldebb üzemanyagok használatának ösztönzése és a káros energiaadó-verseny csökkentése érdekében. Mi pedig egy szén-dioxid-határ kiigazítási mechanizmust javasolunk, amely összehangolja az import szén-dioxid-árát az EU-n belül érvényesé. WTO-kötelezettségvállalásaink teljes tiszteletben tartásával ez biztosítja, hogy éghajlati törekvéseinket ne ássák alá azok a külföldi cégek, amelyekre a lazább környezeti követelmények vonatkoznak. Ez ösztönzi a zöldebb normákat a határainkon kívül is. Ez a végső pillanat, vagy soha. Minden év múlva nyilvánvalóbbá válik a klímaváltozás szörnyű valósága: ma megerősítjük elhatározásunkat, hogy cselekedjünk, mielőtt valóban késő lenne. ”

Kadri Simson, az energiaügyi biztos elmondta: „A Green Deal céljainak elérése nem lesz lehetséges az energiarendszerünk átalakítása nélkül - itt keletkezik a legtöbb kibocsátás. 2050-re az éghajlat-semlegesség elérése érdekében a megújuló energiaforrások evolúcióját forradalommá kell alakítanunk, és gondoskodnunk kell arról, hogy közben ne pazarolódjon energia. A mai javaslatok ambiciózusabb célokat tűznek ki, megszüntetik az akadályokat és ösztönzőket adnak annak érdekében, hogy még gyorsabban haladjunk a nettó nulla energiarendszer felé. ”

Adina Vălean közlekedési biztos elmondta: „Három közlekedésspecifikus kezdeményezésünkkel - a ReFuel Aviation, a FuelEU Maritime és az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájáról szóló rendelet - támogatni fogjuk a közlekedési ágazat áttérését egy jövőbiztos rendszerre. Megteremtjük a fenntartható alternatív üzemanyagok és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák piacát, miközben megfelelő infrastruktúrát hozunk létre a kibocsátásmentes járművek és hajók széleskörű elterjedésének biztosítása érdekében. Ez a csomag túlmutat a mobilitás és a logisztika környezetbarátabbá tételén. Ez egy esély arra, hogy az EU-t az élvonalbeli technológiák vezető piacává tegyük. ”

Virginijus Sinkevičius, a környezetvédelemért, az óceánokért és a halászatért felelős biztos elmondta: „Az erdők nagy részét jelentik az éghajlatváltozással és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos válságok kezelésében szembesülő számos kihívásnak. Ezek kulcsfontosságúak az EU 2030-ra vonatkozó éghajlati célkitűzéseinek megvalósításában is. Az erdők jelenlegi védettségi állapota azonban nem kedvező az EU-ban. Fokoznunk kell a biodiverzitás-barát gyakorlatok alkalmazását, és biztosítanunk kell az erdei ökoszisztémák egészségét és ellenálló képességét. Az erdőstratégia valódi vadváltó az erdőink védelmének, kezelésének és termesztésének módjában, a bolygónk, az emberek és a gazdaság szempontjából. "

Janusz Wojciechowski mezőgazdasági biztos elmondta: „Az erdők elengedhetetlenek a klímaváltozás elleni küzdelemben. Emellett munkahelyeket és növekedést biztosítanak a vidéki területeken, fenntartható anyagokat biztosítanak a biogazdaság fejlesztéséhez, és értékes ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak társadalmunk számára. Az erdészeti stratégia a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontok együttes kezelésével az erdőink multifunkcionalitásának biztosítását és fokozását tűzi ki célul, és kiemeli a terepen dolgozó erdők millióinak kulcsszerepét. Az új közös agrárpolitika lehetőséget nyújt erdészeink célzottabb támogatására és erdőink fenntartható fejlődésére. "

Több információ

Kommunikáció: 55-re alkalmas az EU 2030-as éghajlati célkitűzéseinek megvalósításához

Weboldal az európai zöld ajánlat megvalósításáról (beleértve a jogalkotási javaslatokat)

Weboldal, audiovizuális anyaggal a javaslatokról

Kérdések és válaszok az EU kibocsátáskereskedelmi rendszeréről

Kérdések és válaszok az erőfeszítések megosztásáról és a földhasználatról, az erdészeti és mezőgazdasági előírásokról

Kérdések és válaszok arról, hogy az energetikai rendszereink illeszkedjenek-e az éghajlati céljainkhoz

Kérdések és válaszok a szén-dioxid-határ kiigazítási mechanizmusáról

Kérdések és válaszok az energiaadó-irányelv felülvizsgálatáról

Kérdések és válaszok a fenntartható közlekedési infrastruktúráról és az üzemanyagokról

A csomag adatlapjának felépítése

Társadalmi szempontból igazságos átmeneti adatlap

Természet és erdők adatlap

Közlekedési adatlap

Energiaügyi adatlap

Épületek adatlapja

Iparági adatlap

Hidrogén adatlap

Szénkeret-beállítási mechanizmus adatlap

Az energiaadózás zöldebb adatlapjának elkészítése

Brosúra az európai zöld ajánlat megvalósításáról

Klímaváltozás

Közzétett

on

196 ország vezetői ülnek össze novemberben Glasgow -ban egy nagy klímakonferencián. Felkérik őket, hogy állapodjanak meg az éghajlatváltozás és annak hatásainak - például a tengerszint emelkedése és a szélsőséges időjárás - korlátozására irányuló intézkedésekről. Több mint 120 politikust és államfőt várnak a konferencia elején a háromnapos világvezetők csúcstalálkozójára. A COP26 néven ismert eseménynek négy fő kifogása vagy „célja” van, köztük egy, amely a „közösen dolgozik a megvalósításért” címszó alá tartozik - írja Nikolay Barekov újságíró és volt európai parlamenti képviselő.

A COP26 negyedik célkitűzése mögött az áll, hogy a világ csak összefogással tud megfelelni az éghajlati válság kihívásainak.

Ezért a COP26 vezetőin bátorítást kap a Párizsi Szabálykönyv (a Párizsi Megállapodás működőképessé tételének részletes szabályai) véglegesítése, és a kormányok, a vállalkozások és a civil társadalom együttműködése révén fel kell gyorsítani a klímaválság elleni fellépést.

Hirdetés

A vállalkozások is szívesen látják, hogy milyen intézkedéseket hoznak Glasgow -ban. Világosságra vágynak, hogy a kormányok határozottan haladnak a nettó nulla kibocsátás elérése felé világszerte gazdaságaikban.

Mielőtt azt vizsgálnánk, mit tesz négy uniós ország a COP26 negyedik céljának elérése érdekében, talán érdemes röviden visszatekerni 2015 decemberére, amikor a világ vezetői Párizsban gyűltek össze, hogy feltérképezzék a nulla szén-dioxid-kibocsátású jövőképet. Az eredmény a Párizsi Megállapodás volt, amely történelmi áttörés az éghajlatváltozásra adott kollektív válaszban. A megállapodás hosszú távú célokat tűzött ki minden nemzet irányítására: korlátozza a globális felmelegedést jóval 2 Celsius fok alá, és tegyen erőfeszítéseket a felmelegedés 1.5 C fokos tartására; az ellenálló képesség megerősítése és az éghajlati hatásokhoz való alkalmazkodás képességének javítása, valamint az alacsony kibocsátású és az éghajlatváltozással szemben ellenálló fejlesztésbe történő közvetlen pénzügyi befektetés.

E hosszú távú célok elérése érdekében a tárgyalópartnerek ütemtervet határoztak meg, amelyben minden ország várhatóan ötévente frissített nemzeti terveket nyújt be a kibocsátások korlátozására és az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra. Ezeket a terveket országosan meghatározott hozzájárulásnak vagy NDC -nek nevezik.

Hirdetés

Az országok három évet adtak maguknak, hogy megállapodjanak a végrehajtási iránymutatásokban - köznyelven Párizsi szabálykönyvben - a megállapodás végrehajtásához.

Ez a weboldal alaposan megvizsgálta, hogy négy uniós tagállam - Bulgária, Románia, Görögország és Törökország - mit tesz és tesz az éghajlatváltozás leküzdése érdekében, és különösen a 4. célkitűzés megvalósításában.

A bolgár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szóvivője szerint Bulgáriát „túllépték”, ha néhány nemzeti szintű éghajlati célról van szó 2016-ra:

Vegyük például azt a bioüzemanyagot, amely a legfrissebb becslések szerint az ország közlekedési ágazatában az összes energiafogyasztás mintegy 7.3 százalékát teszi ki. Bulgária állítólag túllépte a megújuló energiaforrások bruttó végső energiafogyasztásában való részesedésére vonatkozó nemzeti célokat is.

A legtöbb országhoz hasonlóan ezt is befolyásolja a globális felmelegedés, és az előrejelzések szerint a havi hőmérséklet a 2.2 -es években 2050 ° C -kal, a 4.4 -es évekre pedig 2090 ° C -kal várható.

Míg bizonyos területeken előrelépés történt bizonyos területeken, a Világbank Bulgáriáról szóló, 2021 -es jelentős tanulmánya szerint még sokat kell tenni.

A Bank Bulgáriának szóló ajánlásainak hosszú listája között szerepel egy, a 4. célt célzó ajánlás is. Sophia sürgeti, hogy „növelje a nyilvánosság, a tudományos intézmények, a nők és a helyi közösségek részvételét a tervezésben és irányításban, a nemek megközelítésének és módszereinek figyelembevételében” méltányosság, és növelje a városi ellenálló képességet. ”

A közeli Romániában határozottan elkötelezettek az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az alacsony szén -dioxid -kibocsátású fejlesztés mellett.

Az EU 2030-ra vonatkozó kötelező éghajlat- és energiaügyi jogszabályai előírják, hogy Románia és a többi 26 tagállam fogadja el a 2021–2030-as időszakra vonatkozó nemzeti energia- és éghajlati terveket (NECP). Tavaly 2020 októberében az Európai Bizottság minden egyes NECP -re vonatkozóan közzétett egy értékelést.

Románia utolsó NECP -je szerint a románok több mint fele (51%) elvárja, hogy a nemzeti kormányok kezeljék az éghajlatváltozást.

Románia az EU-3 teljes üvegházhatást okozó gázok (ÜHG) kibocsátásának 27% -át termeli, és az uniós átlagnál gyorsabban csökkenti a kibocsátásokat 2005 és 2019 között-áll a bizottságban.

Mivel Romániában több energiaigényes iparág is jelen van, az ország szén-dioxid-intenzitása jóval meghaladja az uniós átlagot, de „gyorsan csökken” is.

Az energiaipar kibocsátása az országban 46% -kal csökkent 2005 és 2019 között, ezzel nyolc százalékponttal csökkentve az ágazat részesedését az összes kibocsátásból. A közlekedési ágazatból származó kibocsátás azonban 40% -kal nőtt ugyanebben az időszakban, megduplázva az ágazat részesedését a teljes kibocsátásban.

Románia továbbra is nagymértékben támaszkodik a fosszilis tüzelőanyagokra, de a megújuló energiaforrásokat, valamint az atomenergiát és a gázt alapvetőnek tekintik az átmenet folyamatában. Az uniós erőfeszítésmegosztási jogszabályok értelmében Románia 2020-ig növelheti a kibocsátást, és 2-ig 2005% -kal kell csökkentenie ezeket a kibocsátásokat 2030-höz képest. részesedése elsősorban a szélenergiára, a vízre, a napenergiára és a biomasszából származó üzemanyagokra összpontosít.

A romániai uniós nagykövetség egyik forrása szerint az energiahatékonysági intézkedések középpontjában a fűtésellátás és az épületburkolatok állnak, valamint az ipari korszerűsítés.

Az éghajlatváltozás által közvetlenül érintett EU -országok egyike Görögország, amely ezen a nyáron több pusztító erdőtüzben szenvedett, amelyek életet tettek tönkre és sújtották létfontosságú turisztikai kereskedelmét.

 A legtöbb uniós országhoz hasonlóan Görögország támogatja a szén -dioxid -semlegességre vonatkozó 2050 -es célkitűzést. Görögország éghajlatváltozási célkitűzéseit nagyrészt az uniós célok és jogszabályok határozzák meg. Az EU erőfeszítéseinek megosztása keretében Görögország várhatóan 4-ig 2020% -kal, 16-ra pedig 2030% -kal csökkenti a nem EU ETS (kibocsátáskereskedelmi rendszer) kibocsátását a 2005-ös szinthez képest.

Részben az Evia -szigeten több mint 1,000 négyzetkilométer (385 négyzet mérföld) erdőt égető erdőtüzekre és a dél -görögországi tüzekre reagálva a görög kormány nemrég új minisztériumot hozott létre az éghajlatváltozás hatásainak kezelésére, és egykori európai Christos Stylianides uniós biztos miniszterként.

A 63 éves Stylianides 2014 és 2019 között a humanitárius segítségnyújtásért és a válságkezelésért felelős biztosként tevékenykedett, és tűzoltás, katasztrófa -elhárítás és az éghajlatváltozásból eredő emelkedő hőmérsékletekhez való alkalmazkodási politikák élén áll majd. Azt mondja: „A katasztrófamegelőzés és a felkészülés a leghatékonyabb fegyverünk.”

Görögország és Románia a legaktívabbak az Európai Unió tagállamai között Délkelet -Európában az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdésekben, míg Bulgária továbbra is megpróbálja felzárkózni az EU nagy részéhez - derül ki az Európai Zöld Ügy végrehajtásáról szóló jelentésből. Külkapcsolati Tanács (ECFR). Az ECFR azt ajánlja, hogy az országok hogyan adhatnak értéket az európai zöld megállapodás hatásának, ha Görögországnak, ha zöld bajnokként akar érvényesülni, össze kell fognia a „kevésbé ambiciózus” Romániával és Bulgáriával. az éghajlattal kapcsolatos néhány kihívást. A jelentés szerint ez arra ösztönözheti Romániát és Bulgáriát, hogy fogadják el a zöld átmenet legjobb gyakorlatait, és csatlakozzanak Görögországhoz az éghajlatváltozással kapcsolatos kezdeményezésekhez.

Az általunk reflektorfénybe helyezett négy ország egy másikát - Törökországot - szintén súlyosan érintik a globális felmelegedés következményei, a nyáron pusztító árvizek és tüzek sora. A Török Állami Meteorológiai Szolgálat (TSMS) adatai szerint a szélsőséges időjárási események 1990 óta folyamatosan nőnek. 2019 -ben Törökországban 935 szélsőséges időjárási incidens történt, ez a legmagasabb az utóbbi időkben ” - jegyezte meg.

Részben közvetlen válaszként a török ​​kormány most új intézkedéseket vezetett be az éghajlatváltozás hatásainak visszaszorítására, beleértve a klímaváltozás elleni küzdelemről szóló nyilatkozatot.

Ez ismét közvetlenül a közelgő skóciai COP4 konferencia 26. célját célozza meg, mivel a nyilatkozat a tudósokkal és nem kormányzati szervezetekkel folytatott megbeszélések eredményeként jött létre és hozzájárult a török ​​kormányzatnak a probléma megoldására tett erőfeszítéseihez.

A nyilatkozat cselekvési tervet tartalmaz a globális jelenségekhez való alkalmazkodási stratégiáról, a környezetbarát termelési gyakorlatok és beruházások támogatásáról, valamint a hulladékok újrahasznosításáról.

A megújuló energiák terén Ankara azt is tervezi, hogy az elkövetkező években növeli az ezekből a forrásokból származó villamosenergia -termelést, és létrehoz egy Éghajlatváltozási Kutatóközpontot. Ennek célja a kérdéssel kapcsolatos szakpolitikák kialakítása és tanulmányok készítése, valamint egy klímaváltozási platform, ahol a klímaváltozással kapcsolatos tanulmányokat és adatokat osztják meg - ez is összhangban van a COP26 4. céljával.

Ezzel szemben Törökország még nem írja alá a 2016 -os Párizsi Megállapodást, de Emine Erdoğan első hölgy a környezetvédelmi okok bajnoka.

 Erdoğan szerint a folyamatban lévő koronavírus -járvány csapást mért az éghajlatváltozás elleni küzdelemre, és most több kulcsfontosságú lépést kell megtenni a kérdésben, a megújuló energiaforrásokra való áttéréstől a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség megszüntetéséig és a városok újratervezéséig.

A COP26 negyedik céljára rábólintva azt is aláhúzta, hogy az egyének szerepe fontosabb.

A COP26 -ra tekintve Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt mondja, hogy „amikor az éghajlatváltozásról és a természeti válságról van szó, Európa sokat tehet”.

Szeptember 15 -én az európai parlamenti képviselőkhöz intézett beszédében a következőket mondta: „És támogatni fog másokat. Büszkén jelentem be ma, hogy az EU megduplázza a biológiai sokféleségre fordított külső finanszírozását, különösen a legsebezhetőbb országok számára. Európa azonban nem képes erre egyedül. 

„A glasgow -i COP26 az igazság pillanata lesz a globális közösség számára. A nagy gazdaságok - az USA -tól Japánig - 2050 -ben vagy röviddel ezután ambíciókat tűztek ki az éghajlat -semlegesség mellett. Ezeket most Glasgow számára konkrét tervekkel kell alátámasztani. Mivel a 2030 -ra vonatkozó jelenlegi kötelezettségvállalások nem tartják elérhető helyen a globális felmelegedést 1.5 ° C -ra. Minden ország felelősséggel tartozik. Xi elnök által Kínának kitűzött célok biztatóak. De ugyanezt a vezetést kérjük, hogy határozzák meg, hogyan juthat el Kína. A világ megkönnyebbülne, ha megmutatnák, hogy az évtized közepére el tudják érni a kibocsátásuk csúcsát - és eltávolodnának a szenetől itthon és külföldön. ”

Hozzátette: „Bár minden országnak felelőssége van, a nagygazdaságoknak különleges kötelességük van a legkevésbé fejlett és a leginkább kiszolgáltatott országokkal szemben. Az éghajlat -finanszírozás elengedhetetlen számukra - mind a mérséklés, mind az alkalmazkodás érdekében. Mexikóban és Párizsban a világ elkötelezte magát, hogy 100 -ig évi 2025 milliárd dollárt biztosít. Teljesítjük kötelezettségvállalásainkat. A Team Europe évente 25 milliárd dollárral járul hozzá. Mások azonban továbbra is tátongó lyukat hagynak a globális cél elérése felé. ”

Az elnök így folytatta: „Ennek a résnek a megszüntetése növeli a siker esélyét Glasgow -ban. A mai üzenetem az, hogy Európa kész többre. Most további 4 milliárd eurót javaslunk az éghajlatváltozás finanszírozására 2027 -ig. De azt várjuk, hogy az Egyesült Államok és partnereink is fokozzák. Az éghajlat -finanszírozási szakadék - az USA és az EU - együttes feloldása erős jel lenne a globális klíma számára vezetés. Itt az ideje a szállításnak. ”

Tehát, ha minden tekintet határozottan Glasgow -ra szegeződik, egyesek számára az a kérdés, hogy Bulgária, Románia, Görögország és Törökország segít -e lángokban állni Európa többi része számára abban, hogy kezeljék azt, amit sokan még mindig az emberiség legnagyobb veszélyének tartanak.

Nikolay Barekov politikai újságíró és TV -műsorvezető, a TV7 Bulgária volt vezérigazgatója, Bulgária volt európai parlamenti képviselője és az Európai Parlament ECR -csoportjának korábbi alelnöke.

Tovább a részletekhez

Klímaváltozás

Kopernikusz: A nyári erdőtüzek nyara pusztítást és rekordkibocsátást észlelt az északi féltekén

Közzétett

on

A Copernicus Légkörfigyelő Szolgálat szorosan figyelemmel kíséri az extrém erdőtüzek nyarát az északi féltekén, beleértve a Földközi -tenger medencéje, valamint Észak -Amerika és Szibéria intenzív forrásait. Az intenzív tüzek új rekordokat eredményeztek a CAMS adatállományban, júliusban és augusztusban a legnagyobb globális szén -dioxid -kibocsátás volt tapasztalható.

A tudósok a Copernicus légkörfigyelő szolgáltatás (CAMS) szorosan figyelemmel kíséri a súlyos erdőtüzek nyarát, amely az északi félteke számos országát érintette, és rekord széndioxid -kibocsátást okozott júliusban és augusztusban. A CAMS, amelyet az Európai Központ az Európai Bizottság megbízásából valósít meg az Európai Bizottság megbízásából az EU finanszírozásával, arról számol be, hogy az idei boreális tűzszezonban nemcsak az északi féltekének nagy része volt érintett, hanem tüzek, azok kitartása és intenzitása figyelemre méltó volt.

A boreális tűzvész szezonjának vége felé a CAMS tudósai felfedik, hogy:

Hirdetés
 • A száraz időjárás és a kánikula a Földközi -tengeren hozzájárult ahhoz, hogy a tűzvész hotspotjává váljon, és sok intenzív és gyorsan fejlődő tűz keletkezett a régióban, ami nagy mennyiségű füstöt okozott.
 • Július rekordhónap volt globálisan a GFAS adatállományban, 1258.8 megatonna CO -val2 elengedték. A szén -dioxid több mint felét észak -amerikai és szibériai tüzeknek tulajdonították.
 • A GFAS adatai szerint augusztus rekordnak számított a tűzvészek hónapjában is, becslések szerint 1384.6 megatonna CO2 globálisan a légkörbe.
 • A sarkvidéki erdőtüzek 66 megatonna CO -t bocsátottak ki2 2021 június és augusztus között.
 • Becsült CO2 az oroszországi erdőtüzek kibocsátása júniustól augusztusig 970 megatonnát tett ki, a Szaha Köztársaság és Csukotka 806 megatonnát tett ki.

A CAMS tudósai közel valós idejű műholdas megfigyeléseket használnak az aktív tüzekről, hogy megbecsüljék a kibocsátásokat és megjósolják az ebből származó légszennyezés hatását. Ezek a megfigyelések mérik a tűz sugárzási teljesítményének (FRP) nevezett tüzek hőteljesítményét, amely összefügg a kibocsátással. A CAMS a globális tűzkibocsátást globális tűzbeolvasztó rendszerével (GFAS) becsüli a NASA MODIS műholdműszerek FRP -megfigyeléseinek felhasználásával. A különböző légköri szennyezőanyagok becsült kibocsátását felszíni határfeltételként használják a CAMS előrejelzési rendszerben, az ECMWF időjárás -előrejelzési rendszerén alapulva, amely a légköri szennyezőanyagok szállítását és kémiáját modellezi, hogy megjósolja, hogy a globális levegő minősége hogyan lesz hatással öt nap előtt.

A boreális tűzvész szezonja jellemzően májustól októberig tart, a csúcstevékenység július és augusztus között zajlik. Az erdőtüzek idei nyarán a leginkább érintett régiók:

Földközi-tenger

Hirdetés

Sok nemzet bent a Földközi -tenger keleti és középső vidéke júliusban és augusztusban heves erdőtüzeket szenvedett a műholdas képeken jól látható füstcsóvák és a CAMS elemzések és előrejelzések a Földközi -tenger keleti medencéjén. Mivel Délkelet -Európában hosszan tartó kánikula volt tapasztalható, a CAMS adatok azt mutatták, hogy Törökország napi tűzintenzitása elérte a legmagasabb szintet a GFAS adatállományban, 2003 -ban. A törökországi tüzeket követően a régió más országait is pusztító erdőtüzek érintették, köztük Görögország , Olaszország, Albánia, Észak -Macedónia, Algéria és Tunézia.

Tüzek sújtották augusztusban az Ibériai -félszigetet is, amely Spanyolország és Portugália hatalmas részeit érinti, különösen egy nagy területet Navalacruz közelében, az Avila tartományban, Madridtól nyugatra. A CAMS GFAS előrejelzése szerint a PM2.5 szennyező finom részecskék magas felszíni koncentrációját is kiterjedt erdőtüzeket regisztráltak Algériától keletre, Észak -Algériában..

Szibéria

Míg az Északkelet-Szibériában található Szaha Köztársaság jellemzően minden nyáron valamilyen tűzvészet tapasztal, 2021 szokatlan volt, nemcsak méretében, hanem a nagy intenzitású lángok fennállása miatt is június eleje óta. 3 -án új kibocsátási rekordot állítottak felrd Augusztus a régióban és a kibocsátások is több mint kétszeresére nőttek az előző júniustól augusztusig. Ezenkívül a tűzesetek napi intenzitása június óta elérte az átlag feletti szintet, és csak szeptember elején kezdett alábbhagyni. Szibériában más érintett területek a Csukotkai Autonóm Terület (beleértve a sarkkört is) és az Irkutszki terület. A CAMS tudósai által megfigyelt fokozott aktivitás megfelel a régió megemelt hőmérsékletének és csökkent talajnedvességének.

Észak Amerika

Észak -Amerika nyugati régióiban egész júliusban és augusztusban nagyméretű erdőtüzek égnek, amelyek számos kanadai tartományt, valamint a Csendes -óceán északnyugati részét és Kaliforniát érintik. Az úgynevezett Dixie-tűz, amely egész Észak-Kaliforniában tombolt, mára az egyik legnagyobb az állam történetében. A tartós és intenzív tűztevékenységből származó szennyezés a régió több ezer emberének levegőminőségét befolyásolta. A CAMS globális előrejelzései a Szibériában és Észak-Amerikában égő, régóta futó erdőtüzek füstjeit is keverték az Atlanti-óceánon keresztül. Tiszta füstcsóva látta az Atlanti -óceán északi részét, és augusztus végén elérte a Brit -szigetek nyugati részeit, mielőtt átkelt volna Európa többi részén. Ez akkor történt, amikor a szaharai por az ellenkező irányba haladt az Atlanti -óceánon, beleértve a Földközi -tenger déli területei fölötti szakaszt is, ami a levegő minőségének romlásához vezetett. 

Mark Parrington, az ECMWF Copernicus Légkörfigyelő Szolgálat vezető tudósa és vadtűz -szakértője elmondta: „Egész nyáron figyelemmel kísértük az erdőtüzek aktivitását az északi féltekén. A szokatlanok közül kiemelkedett a tüzek száma, azoknak a területeknek a mérete, amelyekben égtek, azok intenzitása és kitartása. Például az északkelet -szibériai Szaha Köztársaság erdőtüzei június óta égnek, és csak augusztus végén kezdtek visszahúzódni, bár szeptember elején néhány folyamatos tüzet észleltünk. Hasonló a helyzet Észak -Amerikában, Kanada egyes részein, a Csendes -óceán északnyugati részén és Kaliforniában, amelyek június vége és július eleje óta nagy erdőtüzeket szenvednek, és még mindig tartanak. ”

„Aggasztó, hogy a globális felmelegedés okozta szárazabb és melegebb regionális körülmények növelik a növényzet gyúlékonyságát és tűzveszélyét. Ez nagyon intenzív és gyorsan fejlődő tüzekhez vezetett. Míg a helyi időjárási körülmények szerepet játszanak a tényleges tűzviselkedésben, az éghajlatváltozás segít az ideális környezet biztosításában a tűzvészekhez. Világszerte újabb tűzesetek várhatók az elkövetkező hetekben is, mivel az Amazonas és Dél -Amerika tűzszezonja tovább fejlődik ” - tette hozzá.

További információ az északi féltekén 2021 nyarán tapasztalt erdőtüzekről.

A CAMS Global Fire Monitoring oldal elérhető itt.

Tudjon meg többet a tűzfigyelésről a CAMS -ben Wildfire Q & As.

A Copernicus része az Európai Unió űrprogramjának, amelyet az EU finanszíroz, és ez a zászlóshajója a Föld megfigyelési programja, amely hat tematikus szolgáltatáson keresztül működik: Légkör, Tengeri, Föld, Éghajlatváltozás, Biztonság és Vészhelyzet. Szabadon hozzáférhető operatív adatokat és szolgáltatásokat biztosít, amelyek megbízható és naprakész információkat nyújtanak a felhasználóknak bolygónkról és környezetéről. A programot az Európai Bizottság koordinálja és irányítja, és a tagállamokkal, az Európai Űrügynökséggel (ESA), a Meteorológiai Műholdak Kihasználásának Európai Szervezetével (EUMETSAT), az Európai Közép távú időjárás-előrejelzési Központtal partnerségben hajtják végre ( ECMWF), többek között az uniós ügynökségek és a Mercator Océan.

Az ECMWF két szolgáltatást üzemeltet az EU Copernicus Earth megfigyelési programjából: a Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) és a Copernicus Climate Change Service (C3S). Hozzájárulnak a Copernicus Vészhelyzet -kezelési Szolgálathoz (CEMS) is, amelyet az EU Közös Kutatási Tanácsa (KKK) valósít meg. A Középtávú Időjárás-előrejelzések Európai Központja (ECMWF) egy független kormányközi szervezet, amelyet 34 állam támogat. Ez egyben kutatóintézet és éjjel -nappal működő szolgálat, amely számszerű időjárási előrejelzéseket készít és terjeszt a tagállamoknak. Ezeket az adatokat a tagállamok nemzeti meteorológiai szolgálatai teljes mértékben elérhetik. Az ECMWF szuperszámítógép -létesítménye (és a kapcsolódó adatarchívum) az egyik legnagyobb ilyen típusú Európában, és a tagállamok kapacitásuk 24% -át saját célra használhatják fel.

Az ECMWF egyes tevékenységei miatt kiterjeszti székhelyét a tagállamokban. Az Egyesült Királyság központja és az olasz Computing Center mellett 2021 nyarától a németországi Bonnban új irodák találhatók, amelyek az EU-val partnerségben folytatott tevékenységekre összpontosítanak, mint például a Copernicus.


A Copernicus légkörfigyelő szolgálat webhelye.

A Copernicus Climate Change Service webhelye. 

További információ a Kopernikuszról.

Az ECMWF honlapja.

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

#EUSpace

Tovább a részletekhez

Klímaváltozás

Timmermans ügyvezető alelnök magas szintű éghajlat-változási párbeszédet folytat Törökországgal

Közzétett

on

Timmermans ügyvezető alelnök fogadta Murat Kurum török ​​környezetvédelmi és urbanizációs minisztert Brüsszelben az éghajlatváltozással kapcsolatos magas szintű párbeszédért. Mind az EU, mind Törökország a nyár folyamán szélsőséges klímaváltozási hatásokat élt át, tűzesetek és árvizek formájában. Törökországban is tapasztalható valaha volt legnagyobb „tengeri takony” kitörése a Márvány -tengerben - a mikroszkopikus algák túlszaporodása a vízszennyezés és az éghajlatváltozás miatt. Az éghajlatváltozás okozta események nyomán Törökország és az EU megbeszéléseket folytatott azokról a területekről, ahol előmozdíthatnák az éghajlati együttműködésüket a párizsi megállapodás céljainak elérése érdekében. Timmermans ügyvezető alelnök és Kurum miniszter eszmecserét folytatott azokról a sürgős intézkedésekről, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megszűnjön a szakadék a szükséges és a kibocsátás nettó nullára történő csökkentése között a század közepére, és ezáltal megmaradjon az 1.5 ° C-os cél a párizsi megállapodás karnyújtásnyira. Megvitatták a szén -dioxid -árképzési politikákat, mint közös érdekű területet, figyelembe véve a kibocsátáskereskedelmi rendszer közelgő létrehozását Törökországban és az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének felülvizsgálatát. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás is kiemelt helyen szerepelt a napirenden, valamint az éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése elleni természeti alapú megoldások. Megnézheti közös sajtónyilatkozataikat itt. További információ a magas szintű párbeszédről itt.

Hirdetés

Tovább a részletekhez
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Felkapott