A #CriminalProceedings új szabályai és garanciái az egész EU-ban érvényesek

| Június 13, 2019

A gyermekekre vonatkozó különleges biztosítékokról szóló irányelv jelenleg alkalmazandó. Ez az utolsó hat uniós irányelvsorozat, amely az EU-ban az emberek számára eljárási jogokat garantál, és teljes jogokat biztosít.

A gyermekek számára biztosított új jogok mellett a Irányelv A jogsegélyhez való hozzáférés garantálása a 5 májusában kezdődött. Ez az uniós szabálycsomag biztosítja, hogy az uniós polgárok tisztességes és egyenlő bánásmódra vonatkozó alapvető jogait tiszteletben tartsák a büntetőeljárás során, és hogy hasonló módon alkalmazzák őket az összes tagállamban.

Frans Timmermans, a jogállamiság és az alapjogi charta első alelnöke elmondta: „Minden évben 9 millió ember vesz részt a büntetőeljárásokban Európában. A jól működő jogállamiságnak biztosítania kell, hogy minden európai ember függ a tisztességes és egyenlő bánásmódtól a törvény előtt. Továbbra is meg kell védenünk és támogatnunk a jogállamiságunkat annak érdekében, hogy elősegítsük az igazságszolgáltatási rendszerünkbe vetett hitetlenkedő hitünket és képességüket, hogy megvédjünk minden polgárunkat és társadalmunkat.

Věra Jourová, az igazságszolgáltatás, a fogyasztók és a nemek közötti egyenlőség biztosa hozzátette: „A gyermekek különleges védelmet érdemelnek a büntetőeljárás során. Az új szabályokkal biztosítjuk, hogy a magánéletüket tiszteletben tartsák, vagy a felnőttektől elkülönítve tartják őket. Emellett mindenki az EU-ban biztos lehet abban, hogy szükség esetén hozzáférhet a jogi segítséghez. Bár igazságot kell tenni, biztosítanunk kell azt is, hogy az alapvető jogainkat és értékünket teljes mértékben tiszteletben tartsuk. ”

A következő jogok érvényesek:

  • Különleges gyermekekre vonatkozó biztosítékok - Minden évben az EU-ban több mint 1 millió gyermek büntető igazságszolgáltatási eljárást folytat. A gyermekek sérülékenyek és különleges védelmet igényelnek az eljárás minden szakaszában. A mai naptól alkalmazandó új szabályokkal a gyermekeket ügyvédnek kell segítenie, és a börtönbe küldésekor a felnőttektől elkülönítve kell őket tartani. Az adatvédelmet tiszteletben kell tartani, és a kihallgatást audio-vizuálisan kell rögzíteni vagy más megfelelő módon rögzíteni.
  • A a jogsegélyhez való jog. Ha gyanús vagy vádlott, az embereknek joguk van a jogi segítségnyújtásra, vagyis pénzügyi támogatásra, például ha nincsenek források az eljárás költségeinek fedezésére.

Az uniós szabályok egyértelmű kritériumokat határoznak meg a jogsegély nyújtására. A jogsegélyre vonatkozó határozatokat kellő időben és gondosan kell meghozni, és az embereket írásban tájékoztatni kell, ha a kérelmet teljes egészében vagy részben elutasítják.

Ezek a jogok kiegészítik az EU-ban már alkalmazandó egyéb jogokat:

  • A jog, hogy legyen ártatlannak tartják és jelen kell lenniük a tárgyaláson. Az ártatlanság vélelmének fogalma minden EU-tagállamban létezik, de az uniós szabályok biztosítják, hogy ezt a jogot az egész EU-ban egyformán alkalmazzák. A szabályok tisztázzák, hogy a bűnösség megállapításával kapcsolatos bizonyítási teher a vádemelésen alapul, nem pedig azzal, hogy a vádlottnak bizonyítania kell, hogy nem bűnös.
  • A joga van az ügyvédre. Ha gyanús vagy vádlott, függetlenül attól, hogy hol tartózkodik az EU-ban, joguk van arra, hogy ügyvédet kérjen. Az ügyvédhez való hozzáférés joga az európai elfogatóparancs eljárásában is érvényes, mind az azt végrehajtó tagállamban, mind pedig abban a tagállamban, ahol azt kiállították.
  • A információhoz való jog. Az embereket haladéktalanul tájékoztatni kell a bűncselekményről, amelyet gyanúsítottak vagy vádoltak. A büntetőeljárások során jogaikról is írásban vagy írásban azonnal tájékoztatni kell őket. Hozzá kell férniük az ügy anyagához.
  • A tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog. A tolmácsolást ingyenesen kell megkérdezni, beleértve a rendőrséget, a bírósági tárgyalásokat és a szükséges ideiglenes meghallgatásokat, valamint az Ön és ügyvédje közötti lényeges találkozók során.

A következő lépések

A tagállamoknak, amelyek még nem hajtották végre a szabályokat, ezt a lehető leghamarabb meg kell tenniük. Az Európai Bizottság továbbra is szorosan együttműködik a tagállamokkal annak biztosítása érdekében, hogy a szabályokat megfelelően alkalmazzák a polgárok javára. Ez többek között workshopokon és szakértői találkozókon is elvégezhető.

Háttér

Cikkek 47-49 cikkei EU Alapjogi Chartája a következő jogok védelme:

Az Európai Bizottság a legutóbbi ezen irányelvek közül három az eljárási jogokról a gyanúsítottak és vádlottak számára november 2013-ben.

A tolmácsoláshoz és a fordításhoz való jogról szóló két irányelv és az információhoz való jog Dánia kivételével valamennyi tagállamra vonatkozik. A másik négy irányelv (az ügyvédhez való hozzáférés, az ártatlanság vélelme, a jogsegélyhez való jog és a gyermekekre vonatkozó biztosítékok) valamennyi tagállamra vonatkozik, Írország, az Egyesült Királyság és Dánia kivételével.

Több információ

Tájékoztató - az EU-ban bűncselekményekkel vádolt vagy gyanúsított joga

Hozzászólások

Facebook megjegyzések

Címkék: , ,

Kategória: Címlap, Bűncselekmény, EU, Európai Bizottság, Törvény

Hozzászólások lezárva.