Kapcsolatba velünk

koronavírus

#EBA - A felügyelő szerint az uniós bankszektor szilárd tőkehelyzettel és javított eszközminőséggel lépett be a válságba

EU Reporter tudósítója

Közzétett

on

Az Európai Bankhatóság (EBA) ma (június 9-én) közzétette az EU egészére kiterjedő hetedik átláthatósági gyakorlatot. Ez a kiegészítő adatközlés a COVID-19 kitörésére adott válaszként szolgál, és a piaci szereplők számára banki szintű adatokat szolgáltat 31. december 2019-ig, a válság kezdete előtt. Az adatok megerősítik, hogy az EU bankszektora szilárd tőkehelyzettel és javított eszközminőséggel lépett be a válságba, ugyanakkor azt is mutatja, hogy a bankok között jelentős a szétszórtság.

CET1 arány

NPL arány

Tőkeáttétel aránya

(átmeneti)

(tele töltve)

(teljesen bevezetett)

25. pct

13.9%

13.4%

1.2%

4.9%

Súlyozott átlag

15.1%

14.8%

2.7%

5.5%

75. pct

18.5%

18.4%

4.3%

8.4%

Az eredmények közzétételét kommentálva az EBA elnöke, Jose Manuel Campa (a képen) elmondta: „Az EBH úgy ítéli meg, hogy a piaci szereplők számára folyamatos tájékoztatás a bankok kitettségéről és eszközminőségéről alapvető fontosságú, különösen a fokozott bizonytalanság idején. A bankok adatainak terjesztése kiegészíti a bankszektor kockázatainak és sérülékenységeinek folyamatos nyomon követését, és hozzájárul az egységes piac pénzügyi stabilitásának megőrzéséhez. "

Példa nélküli egészségügyi válság összefüggésében az EU egészére kiterjedő átláthatósági adatok megerősítik, hogy a bankok az EBA-val összhangban erősebb helyzetbe léptek ebbe a kihívásokkal teli időszakba, mint a korábbi válságokban. "Tematikus megjegyzés a Covid-19 hatásainak első betekintéséről'. A 2008–2009-es globális pénzügyi válsághoz képest a bankok ma már nagyobb tőke- és likviditási pufferekkel rendelkeznek.

Az uniós bankok növekvő tőkearányokról számoltak be 2019-ben. Az EU súlyozott átlagos CET1 teljes terhelt tőkearánya 14.8 negyedik negyedévéhez viszonyítva 4% volt, ami körülbelül 2019 bázisponttal magasabb, mint 40 harmadik negyedéve. A tendenciát a magasabb tőke, de a kockázati kitettségértékek (REA ). 3 decemberétől a bankok 2019% -a 2019% feletti, CET75 teljes tőkemegfelelési mutatót jelentett, az összes bank pedig 1% feletti, jóval a szabályozási követelmények fölött. Az előző negyedévhez képest az interkvartilis tartomány stabil maradt.

Az EU súlyozott, teljes mértékben bevezetett tőkeáttételi aránya 5.5% volt 2019 decemberétől. A tőkeáttételi mutató 30 bázisponttal nőtt az előző negyedévhez képest, a tőke emelkedése és a csökkenő kitettségek miatt. A legalacsonyabb tőkeáttételi mutató országos szinten 4.7%, banki szinten 1.6% volt.

Az uniós bankok eszközminősége az elmúlt években javuló tendenciát mutat. 4 negyedik negyedévétől az EU súlyozott átlagos NPL-mutatója 2019% -ra csökkent, 2.7 bázisponttal alacsonyabb, mint 20 harmadik negyedévében. A 3. negyedik negyedévi mutató a legalacsonyabb volt, mióta az EBH bevezette az NPL-k harmonizált definícióját Európa-szerte. Az országon belüli NPL arány diszperziója továbbra is széles volt, kevés bank jelentett még mindig kétjegyű arányt, bár az utolsó negyedévben az interkvartilis tartomány 2019 bázisponttal tömörült, 4% -ra.

  • Az EBH 2021-re halasztotta az egész EU-ra kiterjedő stresszteszt gyakorlatot, hogy a bankok összpontosíthassanak és biztosítsák alapvető műveleteik folytonosságát, ideértve az ügyfelek támogatását is.
  • Az EBH 2011 óta évente folytat EU-szintű átláthatósági gyakorlatokat. Az átláthatósági gyakorlat része az EBH folyamatos erőfeszítéseinek az átláthatóság és a piaci fegyelem előmozdítása érdekében az uniós pénzügyi piacon, és kiegészíti a bankok saját 3. oszlopban közzétett adatait, az EU tőkekövetelmény-irányelvében (CRD) meghatározottak szerint. A stressztesztektől eltérően az átláthatósági gyakorlatok kizárólag nyilvánosságra hozatali gyakorlatok, ahol csak bankonként adnak közzé adatokat, és a tényleges adatokra nem alkalmaznak sokkokat.
  • A 2020 tavaszi átláthatósági gyakorlat 127 EGT-ország 27 bankjára terjed ki, és az adatokat a konszolidáció legmagasabb szintjén hozzák nyilvánosságra 2019 szeptemberétől és 2019 decemberétől. Az átláthatósági gyakorlat teljes mértékben a felügyeleti jelentési adatokra támaszkodik.
  • Az EBA az adatkészlettel együtt egy dokumentumot is bemutat, amely kiemeli az adatkészletből származó legfontosabb statisztikákat, valamint számos interaktív eszközt kínál, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy országonként és bankonként térképek segítségével összehasonlítsák és vizualizálják az adatokat.

 

koronavírus

A Bizottság 40 millió eurós olasz támogatási intézkedést hagy jóvá a koronavírussal kapcsolatos kutatási és fejlesztési tevékenységek támogatására

EU Reporter tudósítója

Közzétett

on

Az Európai Bizottság 40 millió eurós olasz támogatási intézkedést hagyott jóvá a koronavírussal kapcsolatos kutatás és fejlesztés (K + F) támogatására a ReiThera Srl biotechnológiai társaság részéről. Az intézkedést az állami támogatás keretében hagyták jóvá Ideiglenes keret.

A versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnök, Margrethe Vestager elmondta: „Ez a 40 millió eurós olasz intézkedés támogatni fogja a koronavírus elleni új vakcina kutatását. Továbbra is szorosan együttműködünk a tagállamokkal azon intézkedések támogatása érdekében, amelyek segíthetnek megoldások megtalálásában a világjárvány leküzdésére az EU szabályainak megfelelően. "

Az olasz támogatási intézkedés

Olaszország értesítette a Bizottságot a Ideiglenes keret 40 millió eurós támogatási intézkedés a koronavírusokkal kapcsolatos K + F tevékenységek támogatására a ReiThera Srl, egy közepes méretű biotechnológiai vállalat, a Lazio régióban. Az állami támogatás közvetlen támogatás formájában valósul meg.

Az intézkedés célja egy új koronavírus-vakcina kifejlesztésének támogatása, hozzájárulva a jelenlegi egészségügyi válságra adott válaszok megtalálásához. A ReiThera által kifejlesztett jelölt vakcinát preklinikai vizsgálatokban és egy I. fázisú klinikai vizsgálatban értékelték, amely bebizonyította, hogy felnőtt és idős emberekben is biztonságos. Az intézkedés támogatja a következő fejlesztési lépés, egy II / III. Fázisú vizsgálat felállítását és végrehajtását a biztonság megerősítése és a hatékonyság bizonyítása érdekében.

A Bizottság megállapította, hogy ez a támogatási intézkedés összhangban van az ideiglenes keretszabályban meghatározott feltételekkel. Különösen i. A támogatás a vonatkozó K + F költségek kevesebb mint 60% -át fedezi; és ii. a kutatási tevékenység eredményeit megkülönböztetéstől mentes piaci feltételek mellett, nem kizárólagos licencek útján, harmadik felek rendelkezésére bocsátják.

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az olasz intézkedés az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjával és az ideiglenes keretszabályban meghatározott feltételekkel összhangban szükséges, megfelelő és arányos az egészségügyi válság leküzdéséhez.

Ennek alapján a Bizottság az EU állami támogatási szabályai alapján jóváhagyta a támogatási intézkedést.

Háttér

A Bizottság elfogadta a Ideiglenes keret annak lehetővé tétele, hogy a tagállamok az állami támogatási szabályokban előirányzott teljes rugalmasságot felhasználhassák a gazdaság támogatására a koronavírus kitörése kapcsán. Az ideiglenes keretrendszer, annak módosításával 3 április, 8 May, Június 29, 13 október 2020 és 28 január 2021a következő típusú támogatásokról rendelkezik, amelyeket a tagállamok nyújthatnak:

(I) Közvetlen támogatások, tőkeinjekciók, szelektív adókedvezmények és előlegek legfeljebb 225,000 270,000 euró az elsődleges mezőgazdasági ágazatban tevékenykedő társaságnak, 1.8 1.8 euró a halászati ​​és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozásnak és 100 millió euró az összes többi ágazatban működő társaságnak sürgős likviditási szükségleteinek kielégítése érdekében. A tagállamok emellett vállalatonként 225,000 millió euró névértékig nulla kamatozású hiteleket vagy garanciákat adhatnak a kockázat 270,000% -át fedező kölcsönökre, kivéve az elsődleges mezőgazdaság, valamint a halászati ​​és akvakultúra ágazatban, ahol a Vállalatonként XNUMX XNUMX, illetve XNUMX XNUMX euró érvényes.

(Ii) a Állami garanciák a vállalatok által felvett kölcsönökre annak biztosítása érdekében, hogy a bankok továbbra is kölcsönöket nyújtsanak azoknak az ügyfeleknek, akiknek szükségük van rájuk. Ezek az állami kezességvállalások fedezhetik a kölcsönök kockázatának 90% -át, hogy segítsék a vállalkozásokat az azonnali forgótőke és befektetési igények fedezésében.

(Iii) Támogatott állami kölcsönök vállalatoknak (elsődleges és alárendelt kölcsönök) kedvező kamatlábakkal a vállalatok számára. Ezek a kölcsönök segítenek a vállalkozásoknak az azonnali működőtőke és befektetési igények fedezésében.

(Iv) Védőintézkedések azoknak a bankoknak, amelyek állami támogatást irányítanak a reálgazdasághoz hogy az ilyen támogatást közvetlen támogatásnak tekintik a bankok ügyfeleinek, nem maguknak a bankoknak, és útmutatást ad arról, hogy miként biztosítható a bankok közötti verseny minimális torzulása.

(V) Nyilvános rövid lejáratú exporthitel-biztosítás minden ország esetében anélkül, hogy a kérdéses tagállamnak bizonyítania kellene, hogy az adott ország ideiglenesen „nem forgalomképes”.

(Vi) Koronavírussal kapcsolatos kutatás és fejlesztés (K + F) támogatása a jelenlegi egészségügyi válság kezelése közvetlen támogatások, visszafizetendő előlegek vagy adókedvezmények formájában. Bónusz nyújtható a tagállamok közötti határokon átnyúló együttműködési projektekre.

(Vii) Támogatás a tesztelő létesítmények felépítéséhez és előmozdításához olyan termékek kifejlesztése és tesztelése (beleértve az oltóanyagokat, légzőkészülékeket és védőruhákat), amelyek hasznosak a koronavírus kitörésének kezelésére, az első ipari telepítésig. Ez történhet közvetlen támogatások, adókedvezmények, visszafizetendő előlegek és veszteségmentes garanciák formájában. A vállalatok akkor részesülhetnek bónuszban, ha beruházásukat egynél több tagállam támogatja, és ha a beruházást a támogatás odaítélését követő két hónapon belül befejezik.

(Viii) A coronavírus kitörésének kezelése szempontjából releváns termékek előállításának támogatása közvetlen támogatások, adókedvezmények, visszafizetendő előlegek és veszteségmentes garanciák formájában. A társaságok akkor részesülhetnek bónuszban, ha befektetéseiket egynél több tagállam támogatja, és ha a beruházást a támogatás odaítélését követő két hónapon belül befejezik.

(Ix) Célzott támogatás adófizetés halasztásának és / vagy a társadalombiztosítási járulékok felfüggesztésének formájában azokra az ágazatokra, régiókra vagy olyan típusú társaságokra, amelyeket a járvány leginkább sújt.

(x) Célzott támogatás a munkavállalók számára bérelt támogatások formájában azon ágazatokban vagy régiókban működő vállalatok számára, amelyek a legtöbbet szenvedték a koronavírus-kitörésnek, és különben személyzetük kellett volna elbocsátaniuk.

(Xi) Célzott feltőkésítési támogatás nem pénzügyi társaságoknak, ha más megfelelő megoldás nem áll rendelkezésre. Biztosítékok vannak érvényben a verseny indokolatlan torzulásainak elkerülése érdekében az egységes piacon: a beavatkozás szükségességének, megfelelőségének és méretének feltételei; az állam részvénytőke-bejegyzésének feltételei és a javadalmazás; az államnak az érintett társaságok tőkéjéből való kilépésére vonatkozó feltételek; a kormányzás feltételei, beleértve az osztalék tilalmát és a felső vezetés javadalmazási felső határait; a kereszttámogatás és a felvásárlási tilalom megtiltása, valamint további intézkedések a verseny torzulásainak korlátozására; átláthatósági és jelentési követelmények.

(Xii) Támogatás fedezetlen állandó költségekhez a koronavírus kitörése kapcsán a támogatható időszakban a forgalom legalább 30% -os csökkenésével szembesülő vállalatok esetében 2019 azonos időszakához képest. A támogatás hozzájárul a kedvezményezettek állandó költségeinek egy részéhez, amelyet nem fedeznek a bevételeik, vállalkozásonként legfeljebb 10 millió euróig.

A Bizottság emellett lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 31. december 2022-ig átalakítsák az ideiglenes keret keretében nyújtott visszafizetendő eszközöket (pl. Garanciák, kölcsönök, visszafizetendő előlegek) más támogatási formákká, például közvetlen támogatásokká, feltéve, hogy az ideiglenes keretszabály feltételei teljesülnek.

Az ideiglenes keret lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy minden támogatási intézkedést kombináljanak egymással, kivéve az ugyanazon kölcsönre nyújtott kölcsönöket és garanciákat, és túllépik az ideiglenes keret által előírt küszöbértékeket. Lehetővé teszi továbbá a tagállamok számára, hogy az ideiglenes keret keretében nyújtott összes támogatási intézkedést kombinálják a meglévő lehetőségekkel arra, hogy egy vállalkozás számára az elsődleges mezőgazdasági ágazatban tevékenykedő vállalatok számára három pénzügyi évben 25,000 30,000 euróig, de három pénzügyi évben 200,000 XNUMX euróig terjedő összegű de minimis támogatást nyújtsanak egy vállalat számára. a halászati ​​és akvakultúra-ágazatban tevékenykedő társaságok és XNUMX XNUMX euró három pénzügyi évben az összes többi ágazatban tevékenykedő vállalatok számára. Ugyanakkor a tagállamoknak el kell kötelezniük magukat, hogy elkerüljék a támogatási intézkedések indokolatlan halmozódását ugyanazon vállalatok számára, hogy korlátozzák a támogatást tényleges szükségleteik kielégítésére.

Ezenkívül az ideiglenes keretprogram kiegészíti a tagállamok számára már rendelkezésre álló számos egyéb lehetőséget a koronavírus kitörésének társadalmi-gazdasági hatásának enyhítésére, az EU állami támogatási szabályainak megfelelően. A Bizottság 13. március 2020-án elfogadta: Közlemény a COVID-19 kitörésére vonatkozó összehangolt gazdasági válaszról felvázolja ezeket a lehetőségeket. Például a tagállamok általános üzleti változtatásokat hajthatnak végre a vállalkozások javára (például adók halasztása vagy a rövid idejű munka támogatása valamennyi ágazatban), amelyek nem tartoznak az állami támogatási szabályok alá. Emellett kártérítést nyújthatnak a vállalatoknak a koronavírus kitörése miatt közvetlenül és közvetlenül okozott károkért.

Az ideiglenes keret 2021 december végéig lesz érvényben. A jogbiztonság biztosítása érdekében a Bizottság ezen időpont előtt megvizsgálja, hogy szükséges-e meghosszabbítani.

A bizalmas adatokat nem tartalmazó változatát a döntés lesz elérhető ügyszám alatt SA.61774 a állami támogatási nyilvántartás a Bizottság részéről verseny a titoktartási problémák megoldása után. Az állami támogatásokra vonatkozó határozatok új kiadványai az interneten és a Hivatalos Lapban szerepelnek a Verseny heti e-hírek.

További információ az ideiglenes keretről és a Bizottság egyéb intézkedéseiről a koronavírus világjárvány gazdasági hatásának kezelése érdekében megtalálható itt.

Tovább a részletekhez

koronavírus

Az EU koordinálja a COVID-19 vakcinák sürgős szállítását Moldovába

EU Reporter tudósítója

Közzétett

on

21,600 19 adag COVID-XNUMX vakcina szállítmányt szállítottak Moldovába Romániából, hogy támogassák az ország válaszát a járványra. Ez a kézbesítés Moldova vakcinák iránti kérelmét követi az EU polgári védelmi mechanizmusán keresztül, amelyre Románia gyorsan reagált ezzel az ajánlattal.

Janez Lenarčič válságkezelési biztos elmondta: „Köszönöm Romániának a Moldovának nyújtott nagylelkű és gyors felajánlását. Az EU polgári védelmi mechanizmusa továbbra is elősegíti a szolidaritást a jelenlegi járvány idején. Csak együttműködés és kölcsönös támogatás révén, az EU-n belül és kívül is lehet hatékony válasz a COVID-19-re. A védőoltások globális támogatása elengedhetetlen a COVID-19 járvány megfékezéséhez: a világ egyetlen országa sem lesz biztonságban, amíg mindenki biztonságban van. "

A világjárvány kezdete óta Moldova már számos más ajánlatot kapott, amelyeket a mechanizmuson keresztül koordináltak:

  • 8 millió cikk, beleértve a sebészeti maszkokat, az FFP3 maszkokat, a védőruhákat és a kesztyűket, amelyeket Románia kínál;
  • 55 lélegeztetőgép és 405,000 XNUMX darab műtéti maszk, védőkesztyű és védőruházat, amelyeket Csehország küldött;
  • csaknem 57,000 XNUMX darab védő arcvédőt és fertőtlenítő folyadékot bocsátott rendelkezésre Lengyelország, és
  • Ausztria által kínált több mint 6,000 vizsgálati kesztyű, kézfertőtlenítő és takaró.

Az EU polgári védelmi mechanizmusa koordinálta és társfinanszírozta a több mint 15 millió támogatási tétel 30 országba történő eljuttatását a COVID-19 válaszának támogatása érdekében, legyen szó egyéni védőeszközökről, lélegeztetőgépekről, az egészségügyi személyzet megerősítéséről vagy még sok más a közelmúltban oltások. A mechanizmus szerinti első oltásszállítást a múlt héten megkönnyítették, amikor Hollandia 38,610 19 adag COVID-XNUMX vakcinát küldött más oltási eszközökkel, például fecskendőkkel és tűkkel együtt a három karibi szigetre, Arubára, Curaçaóra és Sint-Maartenre. válasz a támogatási kérelmükre.

A mechanizmuson keresztül benyújtott kérelmek és ajánlatok összehangolása mellett az EU finanszírozza a segítség szállításának költségeinek akár 75% -át is.

Háttér

A EU polgári védelmi mechanizmusa egyike azoknak az eszközöknek, amelyek segítséget nyújtottak a koronavírus-járvány idején segítséget kérő országok számára. A Mechanizmus révén a Az EU segít összehangolni és finanszírozni az orvosi és védőeszközök és anyagok szállítását Európában és a világ minden táján olyan országokba, amelyek segítséget kérnek.

Ezen kívül az EU rescEU orvosi tartalék és a Sürgősségi támogatási eszköz (ESI) további kulcsfontosságú támogatást nyújtott a tagállamok járványügyi válaszaihoz.

Tovább a részletekhez

koronavírus

Orosz tudósok szerint a Sputnik V jól teljesít a COVID mutációkkal szemben

Reuters

Közzétett

on

By

A koronavírus új mutációi elleni védekezés érdekében a Sputnik V lövéssel végzett vakcinálás hatékonyságát vizsgáló orosz vizsgálat komoly eredményeket hozott - közölték kutatók február 27-én, szombaton. írja Polina Ivanova.

A múlt hónapban Vlagyimir Putyin elnök március 15-ig elrendelte az orosz gyártású oltóanyagok felülvizsgálatát a világ különböző részein elterjedt új változatok elleni hatékonyságukról.

"(A) az oroszországi Gamaleya Központ által végzett nemrégiben készült tanulmány kimutatta, hogy a Sputnik V oltóanyaggal történő újrakezdő oltás nagyon jól működik az új koronavírus mutációk, köztük az Egyesült Királyság és a dél-afrikai koronavírus törzsek ellen" - mondta Denis Logunov, a központ, amely kifejlesztette a Sputnik V lövést.

A vizsgálat eredményeit várhatóan hamarosan közzéteszik, de ez volt az első jel arra, hogy a tesztek hogyan zajlanak. További részletek még nem álltak rendelkezésre.

Az úgynevezett vírusvektoros felvételek - például a Sputnik V és az AstraZeneca által kifejlesztett lövés - ártalmatlan módosított vírusokat használnak hordozóként vagy vektorokként genetikai információk hordozására, amelyek segítik a szervezet immunitását a jövőbeli fertőzésekkel szemben.

Az újraoltás ugyanazt a Sputnik V-felvételt használta, ugyanazon adenovírus-vektorok alapján. A tárgyalás azt jelezte, hogy ez nem befolyásolja az eredményességet - állította Logunov a Reutersnek adott nyilatkozatában.

Egyes tudósok felvetették annak a lehetséges kockázatát, hogy a test immunitást alakít ki magával a vektorral szemben is, behatolónak ismeri fel és megpróbálja elpusztítani.

De a Sputnik V fejlesztői nem értettek egyet, ez hosszú távú problémákat vet fel.

"Úgy gondoljuk, hogy a vektor alapú vakcinák valóban jobbak a jövőbeli újraoltások számára, mint a más platformokon alapuló oltások" - mondta Logunov.

Elmondta, hogy a kutatók azt találták, hogy a lövés által használt vektorokra specifikus antitestek - amelyek anti-vektor reakciót generálhatnak és alááshatják a lövés munkáját - „már az oltás után 56 nappal” lecsökkentek.

Ez a következtetés az Ebola elleni vakcina kipróbálásán alapult, amelyet a Gamaleya Intézet korábban kidolgozott, ugyanazzal a megközelítéssel, mint a Sputnik V lövésnél.

A vektor immunitás nem új kérdés, de új vizsgálat alá került, mivel a Johnson & Johnson cégek - például az éves influenza elleni oltásokra - rendszeres COVID-19 védőoltásokra számítanak, szükség lehet a koronavírus új változatainak leküzdésére.

Tovább a részletekhez

Twitter

Facebook

Felkapott