Kapcsolatba velünk

koronavírus

A Bizottság 1.46 milliárd eurós jóváhagyja az Egyesült Királyságban az ingyenes orvosi minősítésű egyéni védőeszközök terjesztését a koronavírus kitörése kapcsán

Közzétett

on

Az Európai Bizottság az EU állami támogatási szabályai alapján 1.3 milliárd font (kb. 1.46 milliárd euró) brit rendszert hagyott jóvá ingyenes orvosi minősítésű egyéni védőeszközök (PPE) terjesztésére az egészségügyi és szociális szolgáltatások, a közösségi gyógyszertárak és az állami szektor szervezetei számára. koronavírus kitörés. Az állami támogatás ingyenes orvosi minősítésű személyi védőeszközök formájában valósul meg, és hozzáférhetővé válik az arra jogosult egészségügyi és szociális szolgáltatók, közösségi gyógyszertárak és az állami szektor szervezetei számára.

Az intézkedés célja annak biztosítása, hogy a kedvezményezettek továbbra is biztosítsák szolgáltatásaikat, miközben korlátozzák a koronavírus terjedését a keresztfertőzés és más szennyeződések megelőzése révén. A Bizottság a 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja alapján értékelte az intézkedést, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy bizonyos feltételek mellett megkönnyítsék bizonyos gazdasági tevékenységek fejlődését.

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az intézkedés az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjával összhangban szükséges, megfelelő és arányos az egészségügyi válság leküzdéséhez. Ennek alapján a Bizottság az EU állami támogatási szabályai alapján jóváhagyta az intézkedést. A határozat nem bizalmas változatát az SA.58477 ügyszám alatt teszik hozzáférhetővé a állami támogatási nyilvántartás a Bizottság részéről verseny a titkosítási kérdések megszüntetése után.

koronavírus

Az Eurobarometer legfrissebb felmérése (július-augusztus): A koronavírus-járvány fényében a gazdasági helyzet az EU polgárainak legnagyobb gondja

Közzétett

on

A koronavírus-járvány által zaklatott időszakban az EU iránti bizalom stabil és az európaiak bíznak abban, hogy az EU a jövőben a pandémiára reagálva helyes döntéseket hoz. Az újban Normál Eurobarométer A ma közzétett felmérés szerint az európai polgárok a gazdasági helyzetet, a tagállamok államháztartásának és bevándorlásának állapotát azonosítják az EU három legfontosabb problémaként. A gazdasági helyzet nemzeti szinten is a legfőbb gond, amelyet az egészség és a munkanélküliség követ.

A júliusban és augusztusban végzett új Eurobarometer felmérésben a gazdasági helyzet miatti aggodalom tükröződik a gazdaság jelenlegi helyzetének megítélésében. Az európaiak 64% -a gondolja úgy, hogy a helyzet „rossz”, az európaiak 42% -a pedig úgy gondolja, hogy országuk gazdasága helyreáll a koronavírus kitörésének „2023-ban vagy későbbi” káros hatásaiból.

Az európaiak megosztottak (45% „elégedett” és 44% „nem elégedettek”) az EU által a járvány leküzdésére tett intézkedésekkel kapcsolatban. 62% azonban azt mondja, hogy bízik abban, hogy az EU a jövőben helyes döntéseket hoz, 60% pedig továbbra is optimista az EU jövőjével kapcsolatban.

  1. Az EU bizalma és imázsa

Az Európai Unió iránti bizalom 2019 ősze óta stabil, 43% -os, annak ellenére, hogy a világjárvány a közvéleményben eltérő volt. A nemzeti kormányokba és a parlamentekbe vetett bizalom megnőtt (40%, +6 százalékpont és 36%, +2).

15 tagállamban a válaszadók többsége azt mondja, hogy bízik az EU-ban, a legmagasabb szint Írországban (73%), Dániában (63%) és Litvániában (59%) volt megfigyelhető. A legalacsonyabb bizalom az EU-ban Olaszországban (28%), Franciaországban (30%) és Görögországban (32%) figyelhető meg.

Az EU-ról pozitív képet alkotó válaszadók aránya megegyezik a semleges képpel (40%). A válaszadók 19% -a negatív képet alkot az EU-ról (-1 százalékpont).

Az EU 13 tagállamában a válaszadók többségének pozitív képe van az EU-ról, a legnagyobb arányt Írországban (71%), Lengyelországban és Portugáliában (mindkettő 55%) figyeli meg. 13 másik tagállamban az EU túlnyomórészt semleges képet varázsol a válaszadók körében, a legnagyobb arányt Máltán (56%), Spanyolországban, Lettországban és Szlovéniában (mind 48%).

  1. Főbb aggályok uniós és nemzeti szinten

Az állampolgárok a gazdasági helyzetet említették az EU legsürgetőbb problémájaként - az összes válaszadó több mint egyharmada (35%), ami 16 ősze óta erőteljes, 2019 százalékpontos növekedést jelent, és a harmadikról az első aggodalomra ad okot. A gazdasági helyzet aggodalma 2014 tavasza óta nem volt ilyen nagy.

Az európaiakat is egyre jobban aggasztja a tagállamok államháztartásának állapota (23%, +6 százalékpont, a legmagasabb szint 2015 tavasz óta), amely az ötödik helyről a második helyre lép a bevándorlás szintjén (23%, -13 százalék) pont), ez utóbbi most a 2014 ősze óta a legalacsonyabb szinten van.

A koronavírus-járvány közepette az egészség (22%, új tétel) a negyedik leginkább említett probléma uniós szinten. A környezet és az éghajlatváltozás kérdése teret veszített, 8 százalékponttal 20% -ra csökkent, majd a munkanélküliség következett (17%, +5 százalékpont).

Hasonlóképpen, a gazdasági helyzet (33%, +17 százalékpont) megelőzte az egészségügy legfontosabb kérdését nemzeti szinten, a hetedik helyről az első helyre emelkedett. Noha a második helyen áll, az egészségügy 2019 ősze óta figyelemre méltóan megemelkedett (31%, +9 százalékpont), ezzel az elmúlt hat év valaha volt legmagasabb szintjére emelkedett.

A munkanélküliség jelentősége is jelentősen megnőtt (28%, +8 százalékpont), amelyet az árak / infláció / megélhetési költségek (18%, -2 százalékpont), a környezet és az éghajlatváltozás (14%, -6 százalékpont) emelkedése követett ) és az államadósság (12%, +4 százalékpont). A bevándorlás említése (11%, -5 százalékpont) az elmúlt hat év legalacsonyabb szintjén van.

  1. A jelenlegi gazdasági helyzet

2019 ősze óta jelentősen csökkent azoknak az európaiaknak az aránya, akik szerint a nemzetgazdaság jelenlegi helyzete „jó” (34%, -13 százalékpont), míg a „rossznak” ítélt válaszadók aránya meredeken emelkedett (64%, +14 százalékpont).

Országos szinten a válaszadók többsége 10 országban azt állítja, hogy a nemzetgazdasági helyzet jó (15 őszén 2019-hez képest). Azok a válaszadók aránya, akik szerint a nemzetgazdaság helyzete jó, a luxemburgi 83% -tól a görögországi 9% -ig terjed.

  1. A koronavírus-járvány és a közvélemény az EU-ban

Az európaiak megosztottak az uniós intézmények által a koronavírus-járvány leküzdésére tett intézkedésekről (45% „elégedett”, 44% „nem elégedett”). A válaszadók többsége azonban 19 tagállamban elégedett az Európai Unió intézményeinek a koronavírus-járvány leküzdésére tett intézkedéseivel. A legmagasabb pozitív adatok Írországban találhatók (71%); Magyarország, Románia és Lengyelország (mind 60%). Hét országban a válaszadók többsége „nem elégedett”, különösen Luxemburgban (63%), Olaszországban (58%), Görögországban és Csehországban (mindkettő 55%) és Spanyolországban (52%). Ausztriában a válaszadók azonos aránya elégedett és nem elégedett (mindkettő 47%).

Tízből azonban több mint hat európai bízik abban, hogy az EU a jövőben helyes döntéseket hoz (62%). A koronavírus-járványra adott uniós válasz leggyakrabban említett prioritásai: stratégia kidolgozása a hasonló válság kezelésére a jövőben, és pénzügyi eszközök kidolgozása a kezelés vagy oltás megtalálásához (mindegyik 37%). 30% úgy véli, hogy az európai egészségügyi politika kidolgozásának prioritást kell élveznie.

Az európaiak személyes tapasztalatai a fogvatartási intézkedésekről nagyon sokfélék voltak. Összességében tízből közel három európaiak szerint elég könnyű megbirkózni (31%), míg egynegyede szerint meglehetősen nehéz megbirkózni (25%). Végül 30% azt mondja, hogy „egyszerre és nehéz volt megbirkózni”.

  1. Kulcsfontosságú szakpolitikai területek

Az európai zöld ajánlat célkitűzéseiről az európaiak továbbra is a „megújuló energia fejlesztését” és a „műanyag hulladék elleni küzdelmet, valamint a műanyag egyszeri felhasználásának kérdését vezetik” kiemelt prioritásként. Több mint egyharmaduk szerint az elsődleges prioritásnak az EU mezőgazdasági termelőinek támogatását (38%) vagy a körforgásos gazdaság előmozdítását kell jelentenie (36%). Tízből alig több mint három gondolja, hogy az energiafogyasztás csökkentése (31%) legyen a legfontosabb prioritás.

A Gazdasági és Monetáris Unió és az euró támogatása továbbra is magas, az eurózónában a válaszadók 75% -a támogatja az EU egységes pénznemét. Az EU-27 egészében az euróövezet támogatása 67% -ra (+5) nőtt.

  1. Az uniós polgárság és az európai demokrácia

Az EU 26 tagállamában (Olaszország kivételével) az emberek többsége és az egész EU-ban 70% úgy érzi, hogy az EU polgára. Országos szinten a legmagasabb pontszám Írországban és Luxemburgban (89%), Lengyelországban (83%), Szlovákiában és Németországban (82%), Litvániában (81%), Magyarországon, Portugáliában és Dániában (mind 80%). .

Az európaiak többsége (53%) szerint elégedett a demokrácia működésével az EU-ban. A „nem elégedett” válaszadók aránya 3 ősze óta 2019 százalékponttal, 43% -ra nőtt.

  1. Optimizmus az EU jövője iránt

Végül ebben a problémás időszakban az európaiak 60% -a azt állítja, hogy optimista az EU jövőjét illetően. Az optimizmus legmagasabb pontja Írországban (81%), Litvániában és Lengyelországban (mindkettő 75%) és Horvátországban (74%) figyelhető meg. A legalacsonyabb optimizmus Görögországban (44%) és Olaszországban (49%) tapasztalható, ahol a pesszimizmus felülmúlja az optimizmust, és Franciaországban, ahol a vélemény egyenletesen oszlik meg (49% vs 49%).

Háttér

A „Nyár 2020 - Standard Eurobarometer” (EB 93) négyszemközt zajlott, és kivételesen online interjúkkal készült 9. július 26. és augusztus 2020. között az EU 27 tagállamában, az Egyesült Királyságban és a tagjelölt országokban.[1]. 26,681 27 interjút készítettek a XNUMX tagállamban.

Több információ

Standard Eurobarométer 93

[1] Az Európai Unió (EU) 27 tagállama, Egyesült Királyság, öt tagjelölt ország (Albánia, Észak-Macedónia, Montenegró, Szerbia és Törökország), valamint a ciprusi török ​​közösség az ország azon részén, amelyet a Köztársaság kormánya nem ellenőriz. Ciprus.

Tovább a részletekhez

koronavírus

A német egészségügyi miniszter a COVID-19 vakcinára számít 2021 elején - Spiegel

Közzétett

on

By

Németország egészségügyi minisztere arra számít, hogy a COVID-19 vakcina a jövő év elején elérhető lesz, és úgy véli, hogy a lövést akaró németek nagy részét hat-hét hónap alatt be lehet oltani, ha elegendő adag rendelkezésre áll, írja Caroline Copley.

Jens Spahn (a képen) idézi Der Spiegel hogy oltóanyag januárban, esetleg februárban vagy márciusban, vagy még később is elérhető lehet, de azt mondta, hogy nem lesz kötelező oltás.

„Természetesen az lenne a legjobb, ha egy oltás megakadályozhatná az új fertőzéseket. De az is előnyös lenne, ha enyhébbé tenné a betegség lefolyását ”- mondta Spahn, aki a héten pozitív coronavírust mutatott.

Napi Kép számolt be arról, hogy Németország előkészületeket tesz a koronavírus elleni oltások megkezdésére az év vége előtt.

A lap szerint az egészségügyi minisztérium 60 speciális oltási központ létrehozását tervezi annak biztosítására, hogy az oltóanyagok megfelelő hőmérsékleten tárolhatók legyenek, és arra kérte az ország 16 szövetségi államát, hogy november 10-ig adjanak meg címeket számukra - jelentette a Bild forrásaira hivatkozva.

Spahn elmondta Der Spiegel hogy Németország „lényegesen több” oltóanyag-adagot biztosít, amire potenciálisan szüksége lehet, és azt mondta, hogy a felesleges lövéseket eladhatja más országoknak, vagy adományozhatja őket a szegényebb nemzeteknek.

Felkérte szakértőket, köztük az etikai tanácsot és a Nemzeti Tudományos Akadémia Leopoldinát, hogy döntsenek arról, kit kell először tesztelni, de elmondta, hogy az ápolók, az orvosok és az egészségügyi szakemberek állnak a lista élén.

Spahn elmondta, hogy digitális oltási rendszert szeretne létrehozni az oltások megszervezésére, valamint egy alkalmazást a lehetséges mellékhatások rögzítésére.

Noha ideális esetben egyetlen digitális eszköz lenne mindehhez, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a dolgok gyorsan elromolhatnak, ha időbeli nyomás alatt fejlesztik őket, ezért a minisztérium „több önálló megoldást” tervez - mondta.

Tovább a részletekhez

koronavírus

„Félelmetes”: Európa hosszú harcra indul a COVID-del

Közzétett

on

By

Európa figyelmeztet a hosszú koronavírus elleni küzdelemre, legalábbis 2021 közepéig - figyelmeztetett Franciaország, mivel az aggódó kormányok újabb és újabb korlátozásokat vezettek be a betegség megfékezésére, amely ismét felgyorsul a kontinensen, ír és

Európa napi fertőzései az elmúlt 10 napban több mint duplájára nőttek, összesen 7.8 millió esetet és körülbelül 247,000 XNUMX halálesetet értek el, mivel közvetlenül a tél előtt egy második hullám leverte a gazdasági fellendülés reményeit.

"Amikor tudósokat hallgatok, azt látom, hogy az előrejelzések legfeljebb jövő nyárra szólnak" - mondta Emmanuel Macron francia elnök Párizs melletti kórházban tett látogatása során.

Franciaország, amely pénteken (október 1-án) egymillió ügyet fogadott el, új napi rekordösszeggel, több mint 23 42,000-rel, az egyik legsúlyosabban érintett nemzet volt, és kijárási tilalmat rendelt el.

A COVID-19 betegek már elfoglalják Franciaország 5,000 intenzív terápiájának közel felét, és a kormány egyik tanácsadója arra figyelmeztetett, hogy a vírus gyorsabban terjed, mint tavasszal.

A kormányok további korlátokat tartanak kétségbeesve annak elkerülése érdekében, hogy ismétlődjenek a takarások, amelyek márciusban és áprilisban némi irányítást hoztak, de megfojtották a gazdaságokat.

"Mindannyian félünk" - mondta Maria, egy 73 éves nyugdíjas a szlovákiai Dolny Kubin városban, ahol a tisztviselők tesztelési tervet teszteltek. - Látom, mi történik, és félelmetes.

Belgium, a legsúlyosabban érintett országok egyike, amelynek külügyminisztere ezen a héten intenzív terápiába került, tovább korlátozta a társadalmi kapcsolatokat és kitiltotta a rajongókat a sportmeccsektől.

Csehországban, ahol Európában az egy főre jutó fertőzések száma a legmagasabb, Andrej Babis miniszterelnök az egyik étteremben folytatott megbeszélés után elköltöztette egészségügyi miniszterét, mert látszólag megsértette a maszkokra vonatkozó szabályokat.

Spanyolországban, amely a hét elején teljesítette az egymillió esetet, két régió, Castilla, Leon és Valencia sürgette a központi kormányt az éjszakai kijárási tilalom bevezetésére.

A hivatalos adatok azt mutatják, hogy Spanyolországban már a legtöbb eset van Európában, de a valós kép még rosszabb lehet - állítja Pedro Sanchez miniszterelnök, aki szerint egy országos antitest-tanulmány szerint a teljes összeg meghaladhatja a 3 milliót.

"Ha nem tartjuk be az óvintézkedéseket, akkor azok életét kockáztatjuk, akiket a legjobban szeretünk" - mondta.

Az nem világos, hogy a kormányok meddig tudnak ellenállni a lezárásoknak. Campania kormányzója, a Nápoly környékén fekvő dél-olasz régió, amely már kijárási tilalmat rendelt el és bezárta az iskolákat, teljes bezárást követelt, mondván, hogy a „fél intézkedés” nem működik.

"Mindent le kell zárni, kivéve azokat a vállalkozásokat, amelyek alapvető cikkeket gyártanak és szállítanak" - mondta Vincenzo De Luca.

Míg az egészségügyi szolgáltatásokat eddig még nem terhelték annyira, mint az első hullámban voltak, a hatóságok figyelmeztettek az intenzív terápiás ágyak iránti kereslet valószínű megugrására, mivel a hidegebb időjárás több embert kényszerít bent és a fertőzések terjednek.

Olaszország legfőbb közegészségügyi testülete szerint a helyzet sok régióban megközelíti a kritikus szintet, és szerinte a kontaktláncok teljes nyomon követése lehetetlenné vált.

Saját kórházainak növekvő igénybevétele mellett Hollandia ismét elkezdte a betegeket Németországba szállítani, miután a válság korábbi szakaszában tucatokat kezeltek nagyobb szomszédjában.

De a válság kezdetén tapasztalt lakossági támogatás folyamatosan gyengült a közelmúltban gyakran ellentmondó, a legújabb korlátozásokkal kapcsolatos információk és a gazdasági költségekkel szembeni fokozott félelmek közepette.

A fenyegetést hangsúlyozva egy üzleti felmérés azt mutatta, hogy a szolgáltató szektorbeli vállalatok jelentősen visszaszorították az egyre több fogyasztó otthonát, ami növeli a kettős recesszió valószínűségét az európai egységes valuta zónában.

Tovább a részletekhez
Hirdetés

Facebook

Twitter

Felkapott