Kapcsolatba velünk

Bűncselekmény

Az európai ellenőrző intézmények összevonják a kiberbiztonság területén végzett munkájukat

Közzétett

on

Mivel a számítástechnikai bűnözés és az internetes támadások fenyegetettségi szintje az elmúlt években növekszik, az auditorok az Európai Unió egész területén egyre nagyobb figyelmet fordítanak a kritikus információs rendszerek és a digitális infrastruktúrák rugalmasságára. Az EU legfelsőbb ellenőrzési intézményeinek kapcsolattartó bizottsága által ma közzétett kiberbiztonsági ellenőrzési összefoglaló áttekintést nyújt e területen végzett ellenőrzési munkájukról.

A kiberbiztonsági események lehetnek szándékosak vagy nem szándékosak, és az információk véletlen nyilvánosságra hozatalától kezdve a vállalkozások és a kritikus infrastruktúra elleni támadásokig, a személyes adatok ellopásáig vagy akár a demokratikus folyamatokba való beavatkozásig, beleértve a választásokat is, és a nyilvános viták befolyásolására szolgáló általános dezinformációs kampányokig. A kiberbiztonság már a COVID-19 elérése előtt is kritikus volt társadalmunk számára. De a világjárvány következményei tovább súlyosbítják a számítógépes fenyegetéseket. Számos üzleti tevékenység és közszolgáltatás a fizikai irodákról a távmunkára vált, míg az „álhírek” és az összeesküvés-elméletek minden eddiginél jobban elterjedtek.

A kritikus információs rendszerek és a digitális infrastruktúrák védelme a számítógépes támadásokkal szemben tehát egyre növekvő stratégiai kihívássá vált az EU és tagállamai számára. A kérdés már nem az, hogy bekövetkeznek-e kibertámadások, hanem az, hogy miként és mikor következnek be. Ez mindannyiunkat érint: magánszemélyeket, vállalkozásokat és hatóságokat.

„A COVID-19 válság tesztelte társadalmaink gazdasági és társadalmi szerkezetét. Tekintettel az információs technológiától való függőségünkre, egy „kiberválság” a következő járványnak bizonyulhat ”- mondta Klaus-Heiner Lehne, az Európai Számvevőszék elnöke. „A digitális autonómia keresése, a kibernetikus fenyegetések és a külső dezinformációs kampányok által támasztott kihívásoknak kétségtelenül továbbra is a mindennapi életünk része lesz, és a következő évtizedben is a politikai napirenden marad. Ezért elengedhetetlen a kiberbiztonsággal kapcsolatos közelmúltbeli ellenőrzési eredmények tudatosítása az EU tagállamaiban. ”

Az európai legfőbb ellenőrző intézmények ezért a közelmúltban a kiberbiztonságra vonatkozó ellenőrzési munkájukat fokozták, különös tekintettel az adatvédelemre, a kiber támadásokra való rendszerkészültségre és az alapvető közüzemi rendszerek védelmére. Ezt olyan kontextusban kell meghatározni, amelyben az EU arra törekszik, hogy a világ legbiztonságosabb digitális környezetévé váljon. Valójában az Európai Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője éppen újat mutatott be Az EU kiberbiztonsági stratégiája, amelynek célja Európa kollektív ellenálló képességének megerősítése a számítógépes fenyegetésekkel szemben.

A Rövid összefoglalás A december 17-én közzétett háttér-információk a kiberbiztonságról, a főbb stratégiai kezdeményezésekről és a vonatkozó jogalapokról nyújtanak tájékoztatást az EU-ban. Bemutatja továbbá az EU és tagállamai előtt álló főbb kihívásokat, például az uniós polgárok jogait fenyegető fenyegetéseket a személyes adatok visszaélése révén, annak kockázatát, hogy az intézmények nem képesek nyújtani az alapvető közszolgáltatásokat, vagy a kibertámadásokat követően korlátozott teljesítményt nyújtanak.

A Rövid összefoglalás a Számvevőszék és az EU tizenkét tagállamának legfőbb ellenőrző intézményei által végzett ellenőrzések eredményeire támaszkodik: Dánia, Észtország, Írország, Franciaország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Finnország és Svédország.

Háttér

Ez az ellenőrzés Rövid összefoglalás az EU és tagállamai legfőbb ellenőrző intézményei közötti együttműködés eredménye az EU Kapcsolattartó Bizottság keretében. Úgy tervezték, hogy információforrás legyen mindenki számára, akit érdekel ez a fontos politikai terület. Jelenleg angol nyelven érhető el az EU-ban A kapcsolattartó bizottság honlapja, és később elérhető lesz más EU-nyelveken is.

Ez a kapcsolattartó bizottság ellenőrzésének harmadik kiadása Rövid összefoglalás. Az első kiadás A fiatalok munkanélkülisége és a fiatalok munkaerő-piaci integrációja 2018. júniusában jelent meg. A második Közegészségügy az EU-ban 2019 decemberében adták ki.

A kapcsolattartó bizottság az EU és tagállamai legfőbb ellenőrzési intézményeinek vezetőinek autonóm, független és nem politikai gyűlése. Fórumot biztosít az EU-val kapcsolatos közös érdekű kérdések megvitatásához és kezeléséhez. A kapcsolattartó bizottság tagjai közötti párbeszéd és együttműködés megerősítésével hozzájárul az uniós politikák és programok hatékony és független külső ellenőrzéséhez

Bűncselekmény

Biztonsági unió: Terrorizmusellenes menetrend és erősebb Europol az EU ellenálló képességének növelése érdekében

Közzétett

on

Európai életmódunk népszerűsítése Margaritis Schinas alelnök elmondta: „Az Unió befogadó és jogokon alapuló alapjai jelentik a legerősebb védelmet a terrorizmus fenyegetésével szemben. Inkluzív társadalmak felépítésével, ahol mindenki megtalálja a helyét, csökkentjük a szélsőséges narratívák vonzerejét. Ugyanakkor az európai életmód nem választható, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk azokat, akik megpróbálják visszavonni. A mai terrorelhárítási menetrenddel arra összpontosítunk, hogy társadalmaink rugalmasságába fektessünk be olyan intézkedéseket, amelyek célja a radikalizálódás elleni hatékonyabb fellépés, és célzott intézkedésekkel megvédjük nyilvános terünket a támadásoktól. "

Ylva Johansson belügyi biztos elmondta: „A mai terrorelhárítási menetrenddel erősítjük a szakértők képességét az új fenyegetések előrejelzésére, segítjük a helyi közösségeket a radikalizálódás megelőzésében, a városok eszközeit adjuk a nyílt közterek jó tervezéssel történő megvédésére. és biztosítjuk, hogy gyorsan és hatékonyabban tudjunk reagálni a támadásokra és a támadási kísérletekre. Azt is javasoljuk, hogy az Europol számára biztosítsák a modern eszközöket az EU-országok támogatásának támogatására. "

Előrejelzés, megelőzés, védelem és reagálás

Az európai talajon elkövetett támadások közelmúltbeli rohama éles emlékeztetőül szolgált arra, hogy a terrorizmus továbbra is valós és jelenlegi veszélyt jelent. Ahogy ez a fenyegetés fejlődik, az együttműködésünknek is ezt kell megoldanunk.

A terrorizmusellenes menetrend célja:

 • A sebezhetőségek azonosítása és a fenyegetések előrejelzéséhez szükséges képességek kiépítése

A fenyegetések és a potenciális vakfoltok jobb előrejelzése érdekében a tagállamoknak meg kell győződniük arról, hogy a Hírszerző és Helyzetvédelmi Központ (EU INTCEN) magas színvonalú információra támaszkodhat-e helyzetfelismerésünk növelése érdekében. A létfontosságú infrastruktúrák rugalmasságával kapcsolatos közelgő javaslatának részeként a Bizottság tanácsadói missziókat fog felállítani a tagállamok támogatása érdekében a kockázatértékelések elvégzésében, az EU védelmi biztonsági tanácsadói csoportjának tapasztalataira építve. A biztonsági kutatás elősegíti az új fenyegetések korai felismerését, míg az új technológiákba történő befektetés elősegíti Európa terrorizmusellenes reagálását a görbe előtt.

 • A támadások megelőzése a radikalizálódás kezelésével

A szélsőséges ideológiák online terjedésének megakadályozása érdekében fontos, hogy az Európai Parlament és a Tanács sürgősen fogadja el a terrorista tartalom online eltávolításának szabályait. A Bizottság ezt követően támogatja az alkalmazásukat. Az EU Internetes Fóruma útmutatást fog kidolgozni az online szélsőséges anyagok nyilvánosan elérhető tartalmának moderálásához.

A befogadás elősegítése és lehetőségek biztosítása az oktatás, a kultúra, az ifjúság és a sport révén hozzájárulhat a társadalmak kohéziójához és a radikalizálódás megelőzéséhez. Az integrációval és befogadással kapcsolatos cselekvési terv elősegíti a közösségi ellenálló képesség kialakítását.

A menetrend emellett a börtönökben a megelőző intézkedések megerősítésére összpontosít, különös figyelmet fordítva a radikális fogvatartottak rehabilitációjára és újrabeilleszkedésére, beleértve szabadon bocsátásukat is. A radikalizálódás megelőzésével kapcsolatos ismeretek és szakértelem terjesztése érdekében a Bizottság javaslatot tesz egy EU-s tudásközpont létrehozására, amely összegyűjti a politikai döntéshozókat, szakembereket és kutatókat.

Felismerve a külföldi terrorista harcosok és családtagjaik által felvetett sajátos kihívásokat, a Bizottság támogatni fogja a képzést és az ismeretek megosztását, hogy segítse a tagállamokat visszatérésük kezelésében.

 • A biztonság előmozdítása tervezéssel és a sebezhetőségek csökkentésével a városok és az emberek védelme érdekében

Az EU-ban nemrégiben történt támadások közül sok sűrűn zsúfolt vagy rendkívül szimbolikus tereket célzott meg. Az EU fokozott erőfeszítéseket tesz a nyilvános terek fizikai védelmének biztosítására, beleértve az istentiszteleti helyeket is a tervezett biztonság révén. A Bizottság azt javasolja, hogy gyűjtsék össze a városokat a városi biztonságra és rugalmasságra vonatkozó uniós ígéret köré, és finanszírozást tesz elérhetővé a közterületek sebezhetőségének csökkentése érdekében. A Bizottság intézkedéseket javasol a létfontosságú infrastruktúrák - például a közlekedési csomópontok, az erőművek vagy a kórházak - ellenállóbbá tételére is. A repülésbiztonság fokozása érdekében a Bizottság megvizsgálja az európai jogi keret lehetőségeit a biztonsági tisztviselők kirendelésére a járatokon.

Mindazokat, akik belépnek az EU-ba, akár állampolgárok, akár nem, ellenőrizni kell a megfelelő adatbázisokkal. A Bizottság támogatni fogja a tagállamokat az ilyen rendszeres ellenőrzések biztosításában a határokon. A Bizottság egy olyan rendszert is javasol, amely biztosítja, hogy az a személy, akitől egy tagállamban biztonsági okokból megtagadták a lőfegyvert, nem nyújthat be hasonló kérelmet egy másik tagállamban, megszüntetve egy meglévő kiskaput.

 • Az operatív támogatás, az ügyészség és az áldozatok jogainak fokozása a támadásokra való jobb reagálás érdekében

A rendőrségi együttműködés és az információcsere az EU-ban kulcsfontosságú a támadások esetén történő hatékony reagáláshoz és az elkövetők bíróság elé állításához. A Bizottság 2021-ben javaslatot fog tenni az EU rendőri együttműködési kódexére a bűnüldöző hatóságok közötti együttműködés fokozása érdekében, ideértve a terrorizmus elleni küzdelmet is.

A bűnözés és a terrorizmus elleni nyomozások jelentős része titkosított információkat tartalmaz. A Bizottság a tagállamokkal együttműködve meghatározza a jogszerű hozzáférés lehetséges jogi, működési és technikai megoldásait, és elősegíti azt a megközelítést, amely mind a titkosítás hatékonyságát fenntartja a magánélet és a kommunikáció biztonságának védelme során, mind pedig a bűnözésre és a terrorizmusra adott hatékony válaszlépéseket biztosítja. A nyomozás és az ügyészség jobb támogatása érdekében a Bizottság javaslatot tesz a terrorizmus elleni pénzügyi nyomozók hálózatának létrehozására az Europol bevonásával, amely segít a pénz nyomvonalának követésében és az érintettek azonosításában. A Bizottság emellett további támogatást nyújt a tagállamoknak a harctéri információk felhasználásában a visszatérő külföldi terrorista harcosok azonosítása, felderítése és üldözése céljából.

A Bizottság azon fog dolgozni, hogy fokozza a terrorcselekmények áldozatainak védelmét, ideértve a kártérítéshez való hozzáférés javítását is.

A terrorizmus megelőzésére, megelőzésére, megvédésére és a terrorizmusra adott válaszként végzett munkában részt vesznek a partnerországok, az EU szomszédságában és azon kívül is; és támaszkodhat a nemzetközi szervezetekkel való fokozott kapcsolatra. A Bizottság és adott esetben a főképviselő / alelnök fokozza az együttműködést a nyugat-balkáni partnerekkel a lőfegyverek területén, nemzetközi megállapodásokról tárgyal a déli szomszédság országaival a személyes adatok Europollal történő cseréje érdekében, valamint fokozza a stratégiai és operatív együttműködést más tagállamokkal. olyan régiók, mint a Száhel-övezet, Afrika szarva, más afrikai országok és Ázsia kulcsfontosságú régiói.

A Bizottság egy terrorizmusellenes koordinátort nevez ki, aki a Bizottságon belül, valamint a tagállamokkal és az Európai Parlamenttel szoros együttműködésben felel a terrorizmus elleni uniós politika és finanszírozás koordinálásáért.

Szigorúbb megbízatás az Europol számára

A Bizottság ma azt javasolja: megerősíti az Europol megbízatását, az EU bűnüldözési együttműködési ügynöksége. Tekintettel arra, hogy a terroristák gyakran visszaélnek a magánvállalatok által kínált szolgáltatásokkal követők toborzása, támadások megtervezése és további támadásokra buzdító propaganda terjesztése érdekében, a felülvizsgált mandátum elősegíti az Europol hatékony együttműködését a magánfelekkel, és releváns bizonyítékokat továbbít a tagállamok felé. Például az Europol fókuszpontként járhat el, ha nem világos, melyik tagállam rendelkezik joghatósággal.

Az új megbízás lehetővé teszi az Europol számára, hogy nagy és összetett adatkészleteket dolgozzon fel; javítani kell az együttműködést az Európai Ügyészséggel, valamint az EU-n kívüli partnerországokkal; valamint a bűnüldözési igényeknek megfelelő új technológiák kifejlesztésének elősegítése. Megerősíti az Europol adatvédelmi keretét és a parlamenti felügyeletet.

Háttér

A mai napirend a Az EU Biztonsági Unió stratégiája 2020-tól 2025-ig, amelyben a Bizottság elkötelezte magát, hogy azokra a kiemelt területekre összpontosít, ahol az EU értéket teremthet a tagállamok támogatásához az Európában élők biztonságának előmozdításában.

A terrorizmusellenes menetrend a már elfogadott intézkedésekre épül, hogy megtagadják a terroristáktól a támadások végrehajtásának eszközeit és megerősítsék a terrorista fenyegetéssel szembeni ellenálló képességet. Ez magában foglalja a terrorizmus elleni küzdelemre, a terrorizmus finanszírozásának kezelésére és a lőfegyverekhez való hozzáférésre vonatkozó uniós szabályokat.

Több információ

közlés az EU terrorizmusellenes menetrendjéről: előrejelzés, megelőzés, védelem, reagálás

Javaslat az Europol megbízatását megerősítő rendelethez

Az Europol megbízatásának megerősítése - Hatásvizsgálat 1. rész

és 2

Az Europol megbízatásának megerősítése - A hatásvizsgálat összefoglalója

Az EU terrorizmusellenes menetrendje és az Europol megbízatásának megerősítése: Kérdések és válaszok

Sajtóközlemény: Az EU biztonsági uniós stratégiája: a pontok összekapcsolása egy új biztonsági ökoszisztémában, 24. július 2020

Biztonsági Unió - a Bizottság honlapja

Tovább a részletekhez

Bűncselekmény

Több mint 40 embert tartóztattak le a Brazíliából Európába kokaint csempésző kábítószer-gyűrűkkel szembeni eddigi legnagyobb fellépés során

Közzétett

on

A kora reggeli órákban (november 27.) több mint ezer rendőr az Europol támogatásával összehangolt razziákat hajtott végre e rendkívül profi bűnszövetkezet tagjai ellen. Körülbelül 180 házkutatást hajtottak végre, amelynek eredményeként 45 gyanúsítottat tartóztattak le. 

A vizsgálat feltárta, hogy ez a kábítószer-kereskedelem hálózat felelős legalább 45 tonna kokain éves behozataláért a főbb európai tengeri kikötőkbe, a nyereség meghaladta a 100 millió eurót 6 hónap alatt.

Ezt a nemzetközi csípést a portugál, a belga és a brazil hatóságok vezetésével három különböző kontinens ügynökségei hajtották végre egyidejűleg, az Europol koordinációs erőfeszítéseivel:

 • Európa: Portugál Igazságügyi Rendőrség (Polícia Judiciária), Belga Szövetségi Igazságügyi Rendőrség (Federale Gerechtelijke Politie, Police Judiciaire Fédérale), Spanyol Nemzeti Rendőrség (Policia Nacional), Holland Rendőrség (Politie) és a Román Rendőrség (Poliția Română)
 • Dél-Amerika: Brazil Szövetségi Rendőrség (Policia Federal)
 • Közel-Kelet: Dubaji Rendőrség és Dubai Állambiztonsága

Az eredmények röviden 

 • 45 letartóztatás Brazíliában (38), Belgiumban (4), Spanyolországban (1) és Dubajban (2).
 • 179 házkutatás.
 • Portugáliában lefoglalt több mint 12 millió euró, Belgiumban 300,000 1 euró, Brazíliában pedig több mint 169,000 millió dollár és XNUMX XNUMX dollár készpénzt lefoglaltak.
 • 70 luxusjárművet foglaltak le Brazíliában, Belgiumban és Spanyolországban, és 37 repülőgépet foglaltak le Brazíliában.
 • 163 ház lefoglalt Brazíliában 132 millió dollárt meghaladó értéken, két ház lefoglalt Spanyolországban 4 millió euró értékben, és két lakás lefoglalt Portugáliában 2.5 millió euró értékben.
 • 10 Spanyolországban befagyasztott személy pénzügyi eszközei.

Globális együttműködés 

Az operatív társaival folytatott hírszerzési tevékenységek keretében az Europol megbízható hírszerzést dolgozott ki egy brazil szervezett bűnözéssel foglalkozó hálózat több uniós országban működő nemzetközi kábítószer-kereskedelem és pénzmosás tevékenységével kapcsolatban.

A bűnszövetkezet közvetlen kapcsolatban állt kábítószer-kartellekkel Brazíliában és más dél-amerikai származási országokban, amelyek felelősek a kokain előkészítéséért és szállításáért a nagyobb európai tengeri kikötőkbe kötött tengeri konténerekben.

Az ellenőrzésük alatt és irányításuk alatt Brazíliából Európába behozott kokain tömeges, és a bűnüldöző szervek a vizsgálat során több mint 52 tonnát kokaint foglaltak le.

2020 áprilisában az Europol összefogta az érintett országokat, akik azóta szorosan együtt dolgoznak egy közös stratégia kialakításán az egész hálózat lebontására. A fő célpontokat az Atlanti-óceán két oldalán azonosították.

Azóta az Europol folyamatos titkosszolgálati fejlesztést és elemzést nyújt a helyszíni nyomozók támogatása érdekében. Az akciónap során összesen 8 tisztjét helyszíni kiküldetéssel hajtották végre Portugáliában, Belgiumban és Brazíliában, hogy ott segítsék a nemzeti hatóságokat, biztosítva az akció során gyűjtött új adatok gyors elemzését és a stratégia kiigazítását. szükség szerint.

Wil van Gemert, az Europol igazgatóhelyettese ezt a műveletet kommentálva elmondta: "Ez a művelet rávilágít az európai brazil szervezett bűnözéssel foglalkozó csoportok összetett felépítésére és óriási elérhetőségére. A rendőrség által ma világszerte tapasztalt kihívás mértéke összehangolt megközelítést követel a kábítószer elleni küzdelemben kereskedelem kontinenseken át. Partnerországaink elkötelezettsége, hogy az Europolon keresztül dolgozzanak, megalapozta e művelet sikerét, és folyamatos globális cselekvési felhívásként szolgál.

Tovább a részletekhez

Bűncselekmény

A gyermekek szexuális kizsákmányolással és szexuális visszaéléssel szembeni védelmének európai napja

Közzétett

on

A gyermekek szexuális kizsákmányolással és szexuális zaklatással szembeni védelmének európai napja (november 18.) alkalmával a Bizottság megerősítette elhatározását, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel küzd a gyermekek szexuális zaklatása ellen. Európai életmódunk népszerűsítése Margaritis Schinas alelnök elmondta: „A Biztonsági Unió stratégiája értelmében azon dolgozunk, hogy megvédjük mindazokat, akik Európában élnek, online és offline is. A gyermekek különösen kiszolgáltatottak, különösen, mivel a koronavírus-járvány összefügg a gyermekek szexuális zaklatásáról készült képek fokozott online megosztásával, és kötelességünk megvédeni őket. "

Ylva Johansson belügyi biztos elmondta: „Képzelje el, hogy gyermekáldozatként még mindig életében a legrosszabb pillanat ismeretes. Még rosszabb, képzelje el, hogy a folyamatos visszaélésektől való megmentés lehetőségét elszalasztották, mert az eszközök illegálisakká váltak. A vállalatoknak képesnek kell lenniük arra, hogy jelentést tegyenek, hogy a rendőrség le tudja állítani a keringő képeket, és még gyermekeket is megmentsen. ”

Az elmúlt években jelentősen megnőtt a gyermekek szexuális bántalmazásának és kizsákmányolásának esete, és a közelmúltban a koronavírus-járvány súlyosbította a helyzetet. Europol megállapította, hogy a tagállamok a zárolási és karanténintézkedések bevezetésével nőtt a saját előállítású anyagok száma, míg az utazási korlátozások és más korlátozó intézkedések azt jelentik, hogy az elkövetők egyre inkább online cserélnek anyagot.

Júliusban a Bizottság átfogó tervet fogadott el Az EU stratégiája a gyermekek szexuális zaklatása elleni hatékonyabb küzdelemről. A stratégia keretében mi javasoltunk jogalkotás annak biztosítása, hogy az online kommunikációs szolgáltatások szolgáltatói folytathassák az önkéntes intézkedéseket a gyermekek online szexuális bántalmazásának felderítésére. Ezenkívül az Europol olyan műveletekhez nyújt támogatást, mint a legutóbbi gyermekkereskedelmet célzó fellépés. Az ügynökség figyelemmel kíséri a Szervezett bűnözéssel kapcsolatos fenyegetések internetes értékelése (IOCTA) és dedikált jelentések a fenyegetések - ideértve a gyermekek szexuális bántalmazását is - alakulásáról a COVID-19 idején.

Tovább a részletekhez
Hirdetés

Twitter

Facebook

Felkapott