Kapcsolatba velünk

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)

Az EGSZB támogatja a nyitott, fenntartható és határozott uniós kereskedelempolitikát

OSSZA MEG:

Közzétett

on

A regisztrációját arra használjuk, hogy tartalmat nyújtsunk az Ön által jóváhagyott módon, és javítsuk a megértésünket. Bármikor leiratkozhat.

A Bizottság által februárban elindított új kereskedelmi stratégia vonzó elveket terít az asztalra, amelyek támogatják az EU-t a bel- és külpolitikai célkitűzések elérésében. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) üdvözli ezt a kereskedelmi stratégiát, mint a piacra jutás javításának és a versenyfeltételek kiegyenlítésének egyik módját. Emellett a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) korszerűsítése lesz a kulcs a jövő generációi számára.

A kereskedelem a növekedés és a gazdaság mozgatórugója volt. Szerepe a világjárvány kitörése óta még fontosabbá vált, mint Európa fellendülésének biztosítási módja. Ennek ellenére az EU-nak először elemeznie és számszerűsítenie kell a kereskedelmi változásokat, megkülönböztetve egyrészt az ideiglenes és a COVID-19-hez kapcsolódó változásokat, másrészt az állandó változásokat.

"Bizonyos megközelítésre van szükségünk, nyitottnak és határozottnak kell lennünk, hogy javítsuk az érintettek kereskedelempolitikai elkötelezettségét, mert a nemzetközi kereskedelem narratívája változik" - mondta Timo Vuori, az EGSZB előadója vélemény a kereskedelempolitikai felülvizsgálatról.

Hirdetés

A júliusi plenáris ülésen elfogadott vélemény előrelépés ennek a stratégiának, amely új lehetőségeket teremt a világkereskedelemmel és az EU gazdaságával kapcsolatos kockázatok csökkentésére.

Itt az ideje, hogy Európa félretegye a naivitást, és érvényesültebb profilt fogadjon el, amikor egyoldalúan védi az uniós értékeket és a kereskedelmi kötelezettségvállalásokat. Amennyiben a WTO nem tud cselekedni vagy teljes mértékben teljesíteni, az EU-nak képesnek kell lennie a szabadkereskedelmi megállapodások (FTA) széles körére számítani, amelyek tükrözik az európai elveket és a nemzetközi kereskedelemben a vezető és feltörekvő gazdaságokkal megosztott nemzetközi normákat.

Christophe Quarez, a vélemény társelőadója úgy fogalmazott: "Minden munkát a multilateralizmus és a WTO reformjának összefüggésében kell elvégezni."

Hirdetés

Az EGSZB egyetért azzal, hogy a WTO korszerűsítése elsődleges prioritás, tekintettel annak központi szerepére a modern kereskedelmi menetrend hatékony multilaterális mátrixának létrehozásában. Ezért az EU-nak ambiciózus WTO-reformokat kell vezetnie azáltal, hogy meg kell szüntetnie a kereskedelem társadalmi és éghajlati vonatkozásaival kapcsolatos tabukat, és fenntartható módon kell kezelnie a jelenlegi és a várható kihívásokat. Ennek megvalósításához a tagállamoknak stratégiai együttműködést kell folytatniuk a legfontosabb kereskedelmi partnerekkel a kiemelt többoldalú kérdésekben.

Az emberek számára elérhető kereskedelempolitika

Az EGSZB üdvözli a kereskedelmi menetrendet, amely megválaszolja az érdekelt felek néhány, a nyilvános konzultáció során felvetett aggályát. Hiányzik azonban a gondolkodás arról, hogyan lehetne javítani a civil társadalom bevonását. Az EGSZB hangsúlyozza a civil társadalommal folytatott folyamatos együttműködés szükségességét nemzeti és uniós szinten annak biztosítása érdekében, hogy a kereskedelempolitika értéket teremtsen mindennapi életünkben.

A civil társadalomnak aktív partnerré kell válnia a kereskedelempolitikában, az alakítástól a kereskedelmi eszközök és megállapodások ellenőrzéséig. A civil társadalmi szervezetek szerepének biztosítása érdekében az EGSZB szorgalmazza a szabadkereskedelmi megállapodásokkal foglalkozó szakértői csoport helyreállítását, amely egyenlőtlen és nagyon szükséges mély és rendszeres együttműködést biztosított bizonyos kereskedelmi kérdésekben. Az Európai Parlamenttel való érdemi kapcsolat, különösen az EGSZB-n keresztül, az aggodalmak hatékonyabb kezelése érdekében elősegítené a gördülékenyebb ratifikációt.

Ezenkívül meg kell erősíteni a hazai tanácsadó csoportokat (DAG), amelyek a modern szabadkereskedelmi megállapodások alapvető intézményi nyomon követési pillérei.

A világjárvány rávilágított a globális kereskedelmi rendszer és az ellátási láncokban dolgozók sérülékenységére. A fenntarthatóság és az ellenálló képesség erősítése a globális értékláncokban (GVC-k) kiemelkedő fontosságú a versenyfeltételek egyenlőségének biztosítása érdekében.

Az EU-nak olyan eszközökre van szüksége a korrupció, valamint a környezeti, a munkaügyi, a szociális és az emberi jogok megsértése elleni küzdelemhez, mint például a kötelező átvilágítás, az ENSZ új üzleti és emberi jogi szerződése, valamint a tisztességes munkáról szóló ILO-egyezmény.

Miután megtanulta a COVID-19 válság tanulságait, az EU mélyebb megértését kéri a globális értékláncok emberekre és vállalkozásokra gyakorolt ​​hatásának, valamint hiányosságainak mélyebb megértésére. A diverzifikáció a nagyobb ellenálló képesség eszköze, megfelelő ellenőrzési mechanizmusokkal és megfelelő közbeszerzési eljárásokkal.

Az EGSZB határozottan támogatja az EU aktív szerepét a fenntarthatóbb és tisztességesebb kereskedelem globális szabályainak kialakításában, amely nemcsak az üzleti partnerek, hanem az országok és azok lakossága számára is jólétet és biztonságot jelentene.

Afganisztán

Christa Schweng, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke és Dimitris Dimitriadis, az EGSZB Külkapcsolatok szekciójának elnöke nyilatkozata Afganisztánról

Közzétett

on

  1. Mély aggodalmunkat fejezzük ki az Egyesült Államok és a NATO Afganisztánból való visszavonulását követő események miatt, gyászoljuk a brutális emberéletet, és sürgős fellépésre szólítunk fel a további humanitárius válság és kudarcok elkerülése érdekében a jogállamiság, az alapvető szabadságok és az emberi jogok területén, különösen a nők, a gyermekek és az etnikai kisebbségek jogai;
  2. Hangsúlyozzuk, hogy az Európai Uniónak határozottabban kell fellépnie a nemzetközi színtéren, aktívabb szerepet kell vállalnia a nemzetközi rend megőrzésében, és elmélyítenie kell kapcsolatait az Egyesült Államokkal és más hasonló gondolkodású szövetségesekkel a világos ütemterv kidolgozása és közös stratégia Afganisztán jövőjéről;
  3. Figyelmeztetünk a civil társadalom teljes eltűnésének veszélyeire Afganisztánban, és sürgeti az Európai Uniót és tagállamait, hogy továbbra is támogassák az afgán civil társadalmat Afganisztánban és azon kívül;
  4. Felszólítjuk az afgán hatóságokat, hogy biztosítsák a helyi és nemzetközi civil társadalmi szervezetek (civil szervezetek), a nem kormányzati szervezetek és a humanitárius szervezetek, köztük az újságírók és az emberi jogok védelmezőinek biztonságát;
  5. Hangsúlyozzuk, hogy a szomszédos országokkal, köztük Pakisztánnal, Iránnal, Kínával, Indiával és Oroszországgal folytatott együttműködés kulcsfontosságú Közép -Ázsia stabilizációjának elérése és annak biztosítása érdekében, hogy a humanitárius segítség Afganisztánban és szomszédos országok;
  6. Hangsúlyozzuk, hogy Európának erkölcsi kötelessége segíteni az afgán népet: értékeink alapján az európaiaknak humanitárius segítséget kell nyújtaniuk, védeniük kell az emberi jogok és a demokrácia iránt elkötelezetteket, és szolidaritást kell mutatniuk a civil társadalmi szervezetekkel és a helyi aktivistákkal.

Tovább a részletekhez

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)

A civil társadalom széles körű részvétele kulcsfontosságú az európai fellendüléshez

Közzétett

on

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) által szervezett meghallgatáson megvitatták a nemzeti helyreállítási és ellenállóképességi tervek végrehajtásának lehetőségeit és kihívásait a különböző tagállamokban, és kiderült, hogy a civil társadalmat még messze nem lehet hatékonyan bevonni a folyamatba. Felhívások voltak a konzultációk javítására a soron következő végrehajtási szakaszban, a tervezési szakasz hiányosságait követően.

Európának erősebb lehet a járvány utáni fellendülése, ha a civil társadalmat teljes mértékben bevonják a nemzeti helyreállítási és rezilienciatervek (NRRP) végrehajtási szakaszába a különböző tagállamokban, ezáltal elősegítve a zöld, digitális és fenntartható európai gazdaság felé történő igazságos átmenetet. Ez a fő üzenete annak a meghallgatásnak, amelyet Brüsszelben és távolról tartott a Gazdasági és Monetáris Unió, valamint a gazdasági és társadalmi kohézió (ECO) szekció európai szemesztercsoportja (ESG), 6. szeptember 2021 -án.

"Elengedhetetlen az NRRP kidolgozási szakaszának súlyos hiányosságainak leküzdése" - mondta Javier Doz Orrit, ESG elnök. „Erős fellendülésre szólított fel, amely erősíti a társadalmi kohéziót a szociális partnerek és a szervezett civil társadalom valódi bevonásával, az igazságos, zöld és digitális átmenet érdekében. Ezek bevonása különösen fontos a munkaerőpiac, a közszolgáltatások és a nyugdíjrendszerek reformja tekintetében, a beruházási tervek megvalósításában. "

Hirdetés

Összességében elmondható, hogy a szervezett civil társadalom részvétele sok tagállamban még mindig alacsony. A szervezeteket tájékoztatták, és sok esetben röviden konzultáltak velük; ez azonban csak korlátozott eredményeket hozott. A tagállamok többségében - néhány kivételtől eltekintve - nem folytak hivatalos és hatékony konzultációk, amelyek az eredeti kormányzati javaslatok jelentős módosításához vezettek. A Bizottságnak ezért nyomon kell követnie a helyreállítási és ellenálló képességi eszközről (RRF) szóló rendeletet, és biztosítania kell annak megfelelő végrehajtását a tagállamokban, például részvételi struktúrák létrehozásával a nemzeti, helyi és regionális hatóságokkal, a szociális partnerekkel és a civil társadalommal szervezetek.

"A civil társadalom részvétele az NRRP -k végrehajtásában létfontosságú, mivel a tervek hatékonyabbak és könnyebben az emberek tulajdonában lesznek, de ez egyben a közös európai értékeink fontos megnyilvánulása is, amint azt a Szerződés 2. cikke megállapítja. Sajnos még mindig messze nem elegendő a legtöbb tagállamban " - tette hozzá Krzysztof Balon, a tanulmányozó csoport elnöke az EGSZB -ről szóló, jelenleg folyó véleményről Az éves fenntartható növekedési stratégia 2021.

A jelenlegi helyzet - az NRRP -k végrehajtása

Hirdetés

A rendezvény „A 2022.

Rob Jonkman, az EU Régiók Bizottságának (RB) tagja és az RRF végrehajtásáról szóló vélemény előadója kiemelte, hogy az NRRP -k sikeres végrehajtásának kulcsa a tagállamok széles társadalmi felelőssége. Ezért kulcsfontosságú volt a civil társadalom egészének közvetlen bevonása, beleértve a helyi és regionális önkormányzatokat, a szociális partnereket és a nem kormányzati szervezeteket.

Johannes Lübking az Európai Bizottság helyreállítási és ellenállóképességi munkacsoportja (RECOVER) számadatokkal állította be a helyszínt: eddig 25 NRRP -t nyújtottak be, és 18 -at már jóváhagytak. A zöld átmenethez a legtöbb forrást a fenntartható mobilitásra fordították, míg a digitális átalakításra a legtöbbet a digitális közszolgáltatásokra fordították.

Darvas ZsoltBruegel képviseletében hangsúlyozta, hogy az RRF által támogatott reformok és állami beruházási projektek végrehajtása számos tagállamban rendkívül fontos volt az elkövetkező években. E tekintetben aggodalmát fejezte ki egyes tagállamok abszorpciós képessége tekintetében. Ezért szoros ellenőrzésre volt szükség.

A résztvevők többsége egyetértett abban, hogy számos figyelmeztető jel kezdett megjelenni az NRRP végrehajtási folyamatában: a Bizottság által adott országspecifikus ajánlásokat bizonyos tagállamok eddig nagyrészt figyelmen kívül hagyták, ezért szkeptikus volt az esetleges jövőbeli szemléletváltás . Ezenkívül megkérdőjelezték az RRF beruházások átalakító hatásait, valamint azok hatékonyságát és eredményességét.

Út a 2022 -es európai szemeszter ciklusa felé

Előretekintve a következő európai szemeszter ciklusában, Markus Ferber, Európai parlamenti képviselő és előadó Éves fenntartható növekedési stratégia 2021, elmondta, hogy eddig nem sok konzultációt folytattak a regionális és helyi hatóságokkal, vagy a civil társadalommal, ahogy azt az NRRP -k eredetileg tervezték, és hogy ez tévedés, mivel a befogadóbb álláspont csak a tervek javát szolgálja.

Ugyanezen a vonalon, James Watson a BusinessEurope munkatársa rámutatott, hogy az NRRP végrehajtása nem csak egy jelölőnégyzet lehet, hanem összhangban kell lennie az eszköz valódi szellemével: el kell ismerni a szociális partnerek szerepét, és a konzultációkat nyilvános fórumokon kell lefolytatni, nem pedig mögöttük. zárt ajtók.

Marco Cilentoaz Európai Szakszervezeti Szövetséget (ETUC) képviselve felvetette a minőségi munkahelyek, a termelékenység, a magasabb bérek és a jobb munkakörülmények kérdését, hangsúlyozva, hogy csak az emberek számára kézzelfogható eredmények jelenthetik őket az EU középpontjában.

Végül, Hanna Surmatz, az Európai Alapítványi Központból (EFC) és az EGSZB összekötő csoportjának tagja is egyetértett a civil társadalmi partnerekkel folytatott konzultáció fontosságában, megemlítve, hogy ez fontos szerepet játszik az európai szemeszter szerkezetének átalakításában, és azt az érzést kelti az emberekben, hogy valóban részt vesznek benne, és hozzájárul a befogadó európai jövő építéséhez.

"Egyértelműen növelni kell a civil társadalom részvételét a végrehajtási folyamatban, hogy lehetővé váljon a nemzeti felelősségvállalás és az NRRP -k végrehajtása. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a helyzetet, mert hatékony következtetéseket szeretnénk levonni és pozitív hatást gyakorolni a folyamatra. változtatni, és a cselekvés ideje elérkezett ” - zárta szavait Gonçalo Lobo Xavier, az EGSZB véleményének előadója, amelyet az októberi plenáris ülésen kell elfogadni.

Tovább a részletekhez

Fogyatékos

Az EGSZB üdvözli az EU fogyatékossággal kapcsolatos stratégiáját, de azonosítja azokat a hiányosságokat, amelyekkel foglalkozni kell

Közzétett

on

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) üdvözli az EU új fogyatékosságügyi stratégiáját, amely előrelépés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (UNCRPD) végrehajtásában. A stratégia átvette az EGSZB, az európai fogyatékosságügyi mozgalom és a civil társadalom számos javaslatát. A javaslatok magukban foglalják az új menetrend teljes körű összehangolását, és megerősítették annak alkalmazásának uniós szintű felügyeletét. Az EGSZB-t azonban aggasztja a stratégia végrehajtására vonatkozó kötelező intézkedések és szigorú jogszabályok enyhítése.

Az EGSZB július 7-én tartott plenáris ülésén elfogadta a véleményt Stratégia a fogyatékossággal élő személyek jogairól, amelyben átadta az Európai Bizottság új stratégiáját, amelynek célja mintegy 100 millió fogyatékkal élő európa életének javítása a következő évtizedben.

Annak ellenére, hogy az új stratégiát dicséretesnek és ambiciózusabbnak írta le, mint elődje, az EGSZB aggodalmát fejezte ki a stratégia hatékony végrehajtásának kilátásai miatt. Azt is sajnálja, hogy nincs konkrét és konkrét intézkedés a fogyatékossággal élő nők és lányok diszkriminációjának felszámolására.

Hirdetés

"A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló stratégia elősegítheti a fogyatékossággal élő személyek jogait az EU-ban, és valódi változásokat képes elérni, de ez teljes mértékben attól függ, hogy mennyire sikeresen hajtják végre és milyen ambiciózusak az egyes fellépések. Az EGSZB és a fogyatékossággal élő mozgalom azonban nem rendelkezik ambícióval a kötelező erejű jogszabályok terén "- mondta a vélemény előadója, Ioannis Vardakastanis.

"A szavakat tettekké kell alakítanunk. Ha az Európai Bizottság és a tagállamok nem ambiciózusak a status quo-t megkérdőjelező cselekvések szorgalmazásában, a stratégia jócskán elmaradhat az EU-ban mintegy 100 millió fogyatékkal élő ember elvárásaitól, "figyelmeztetett.

Az EU helyreállítási és rugalmassági eszközét (RRF) szorosan össze kell kapcsolni az EU fogyatékosságügyi stratégiájával, és segíteni kell a fogyatékossággal élő személyeket abban, hogy kilábaljanak a járvány következményeiből, mivel a legsúlyosabb sújtottak voltak. Biztosítani és maximalizálni kell a kapcsolatot az EU szociális jogok oszlopának cselekvési tervének végrehajtásával és nyomon követésével - mondta az EGSZB a véleményében.

Hirdetés

Elegendő emberi és pénzügyi forrást kell biztosítani az UNCRPD-vel kapcsolatos uniós fellépések jelenlegi ellenőrzési rendszeréhez. Az EGSZB határozottan javasolta, hogy az Európai Bizottság vizsgálja meg, hogyan működhetnek együtt az uniós intézmények és a tagállamok a fogyatékossággal élők jobb bevonása érdekében, a jelenlegi kompetencianyilatkozat felülvizsgálatával és az UNCRPD fakultatív jegyzőkönyvének ratifikálásával. Ezek a lépések meghatározóbb beleszólást engednek az EU-ba abban, hogy a tagállamok megfelelnek-e az UNCRPD rendelkezéseinek. A Bizottságnak határozottan kell fellépnie az UNCRPD-vel ellentétes beruházási tervek ellen is, mint például az intézményi gondozási környezetbe történő beruházások.

Az EGSZB konkrét intézkedéseket szorgalmazott a fogyatékossággal élő nők és lányok igényeinek kielégítésére kiemelt kezdeményezés révén az EU fogyatékosságügyi stratégiájának második felében annak biztosítása érdekében, hogy a nemek közötti egyenlőség dimenziója beépüljön. A nőkre kell összpontosítaniuk a nemi erőszak dimenzióját és a nőket, mint fogyatékossággal élő rokonok informális gondozóit.

Az EGSZB örömmel látta az AccessibleEU elnevezésű erőforrásközpontra vonatkozó javaslatot, amely az új stratégia egyik kiemelt kezdeményezése, bár nem teljesítette az EGSZB kérését egy tágabb hatáskörű uniós hozzáférési tanács létrehozására. Az AccessibleEU célja az akadálymentességi szabályok végrehajtásáért és betartatásáért felelős nemzeti hatóságok, valamint az akadálymentesítési szakértők és szakemberek összefogása, valamint az akadálymentességet biztosító uniós jogszabályok végrehajtásának figyelemmel kísérése lenne. Az Európai Bizottságnak világosnak és átláthatónak kell lennie arról, hogy miként kívánja finanszírozni és foglalkoztatni ezt az ügynökséget, és hogyan fogja biztosítani a fogyatékossággal élő személyek képviseletét - hangsúlyozta az EGSZB.

Az EGSZB határozottan támogatja az EU fogyatékosságügyi kártyájával kapcsolatos kiemelt kezdeményezést, és úgy véli, hogy ez képes a nagy változások elősegítésére. Sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy egyelőre nincs kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy miként biztosítsák a tagállamok általi elismerést. Az EGSZB hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a fogyatékossági kártyát rendelet útján kell végrehajtani, amely az egész EU-ban közvetlenül alkalmazhatóvá és érvényesíthetővé tenné.

A fogyatékossággal élők számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy teljes szerepet tölthessenek be közösségeik politikai életében. Az EGSZB támogatja a helyes választási gyakorlatra vonatkozó útmutató kidolgozását, amely foglalkozik a fogyatékossággal élő személyek részvételével a választási folyamatban, politikai garanciájuk garantálása érdekében. jogokat.

Döntő fontosságú a fogyatékossággal élő személyek jó minőségű munkahelyeire összpontosítani, különösen a COVID-19 járvány fényében. Az EGSZB hangsúlyozza, hogy a fő cél nemcsak a magasabb foglalkoztatási arány, hanem a minőségi foglalkoztatás is, amely lehetővé teszi a fogyatékossággal élő emberek számára, hogy munkájuk révén javítsák társadalmi körülményeiket. Az EGSZB javasolja a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásának minőségi mutatóinak beépítését.

Az EGSZB arra is felhívja a fogyatékossággal élő mozgalmat, hogy legyen proaktív, és szorgalmazza, hogy e stratégia minden egyes intézkedése teljesítse azt, amit ígér. A szociális partnereknek és a civil társadalmi szervezeteknek teljes mértékben támogatniuk kell az új stratégia végrehajtását. Nem maga a stratégia, hanem a következő évtized minden egyes elemének erőssége valósítja meg a fogyatékossággal élő személyek változását - zárta le az EGSZB.

Tovább a részletekhez
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Felkapott