Kapcsolatba velünk

Azerbajdzsán

Azerbajdzsán és az EU megerősíti a kétoldalú kapcsolatokat

OSSZA MEG:

Közzététel:

on

A regisztrációját arra használjuk, hogy tartalmat nyújtsunk az Ön által jóváhagyott módon, és javítsuk a megértésünket. Bármikor leiratkozhat.

Az orosz-ukrán háború megzavarta az európai energiapiacok földgázellátását, és nagyobb ingadozást okozott az energiapiacokon. Európa nem volt felkészülve arra, hogy elzárják az oroszországi nyersanyagoktól, különösen a földgáztól, így az elmúlt és a közelgő tél kihívást jelent a polgárok és a politikai rendszerek számára. A 2022. márciusi elemzés szerint a Lengyel Gazdasági Intézet, az Európai Unió (EU) 25 százalékban függött az oroszországi olaj-, szilárd tüzelőanyag- és földgázellátástól - írja Shahmar Hajiyev, a Nemzetközi Kapcsolatok Elemző Központjának vezető tanácsadója és Liliana Śmiech, a Varsói Intézet alelnöke.

A jelenleg is zajló háború újabb vitát váltott ki az Európai Unió önállóságáról a Kremlből származó energiaimport tekintetében. E megbeszélések egyik eredménye a fejlesztés a REPower uniós stratégia. Nemcsak a földgázellátási források és útvonalak diverzifikálásának folyamatát emeli ki, hanem célul tűzi ki az EU gázpiacának szén-dioxid-mentesítését is. A földgázt fokozatosan felváltja a zöld hidrogén és a biometán. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a legtöbb európai ország, különösen Délkelet-Európában (SEE) sokkal inkább függ az orosz földgázellátástól, ezért energiaellátásuk diverzifikálásához alternatív energiaforrásokra és megbízható energiapartnerekre van szükségük, amelyek nagyon fontosak hosszú távú energiabiztonság.

Ezzel összefüggésben az elmúlt években az EU és Azerbajdzsán felgyorsította az energetikai együttműködést, fontos dokumentumok aláírásával, amelyek nemcsak a fosszilis tüzelőanyagok, hanem a megújuló energiaforrások exportját is támogatják Azerbajdzsánból az európai energiapiacokra. Az egyértelműség kedvéért a 18. július 2022-án aláírt „Egyetértési Memorandum az energiaügyi stratégiai partnerségről” (MoU) új lehetőségeket nyitott mindkét fél számára. Azerbajdzsán esetében az ország növeli részesedését a Trans Adriatic Pipeline (TAP) Európába szállított azerbajdzsáni gázból, és 20-re eléri az évi 2027 milliárd köbmétert (bcm).

Egy másik fontos lehetőség Azerbajdzsán számára a zöld energia exportja Európába. Ezzel az ország támogatja a korábban említett REPowerEU tervet, amely három pilléren nyugszik: az energiatakarékosságon, a tiszta energia előállításán és az EU energiaellátásának diverzifikálásán. Érdemes megjegyezni, hogy az Egyetértési Memorandum közös célt vázol fel az EU és Azerbajdzsán között a megújuló energiatermelés és -szállítás növekedésének és alkalmazásának felgyorsítására. Ennek az együttműködésnek az a célja, hogy kiaknázza az EU zöldenergiára való átállásának és Azerbajdzsán jelentős feltáratlan megújuló energiaforrásainak szinergiáját, különös tekintettel az offshore energiaiparra. Mind az EU, mind Azerbajdzsán felismerte a megújuló hidrogén és más megújuló gázok jelentőségét, mint életképes eszközt az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére olyan ágazatokban és alkalmazásokban, amelyek dekarbonizálása kihívást jelent, például az energiatermelésben és az ipari folyamatokban. Az Egyezmény aláírásakor kötelezettséget vállaltak arra, hogy a megújuló hidrogén és más megújuló gázok termelési kapacitásának növeléséről, szállításáról és kereskedelméről folyamatos egyeztetéseket folytatnak. Azt is tervezik, hogy több területen, például az energiatárolásban és az ipari eljárásokban is feltárják felhasználását, miközben biztosítják a tisztességes kétoldalú kereskedelmet és befektetéseket.

Továbbá fontos a Globális metán -ígéret mindkét fél elismerte, hangsúlyozva a közös felelősséget a földgázellátási lánc hatékonyabbá, környezetbarátabbá és klímatudatosabbá tételéért. Ennek megfelelően az egyetértési megállapodás támogatja olyan földgáz összegyűjtésére szolgáló rendszerek kifejlesztését, amelyek egyébként kibocsáthatók, fáklyáznának vagy a környezetbe kerülnének.

Az energiaügyi együttműködés folytatásaként Azerbajdzsán intenzívebb tárgyalásokat folytatott a délkelet-európai országokkal, hogy segítse őket az energiaellátás és -útvonalak diverzifikálásában. A "Megállapodás az Azerbajdzsán Köztársaság, Grúzia, Románia és Magyarország kormánya közötti stratégiai partnerségről a zöld energia fejlesztése és továbbítása terén”, amelyet Bukarestben írtak alá, zöld energia platformot hoz létre Dél-Kaukázus és Európa között. Ez a zöldenergia-megállapodás rendkívül fontos a délkelet-európai országok számára, mivel ezeknek az országoknak a villamosenergia-összetétele főként a fosszilis tüzelőanyagokon alapul. Ezért az Azerbajdzsánból származó import lehetővé teszi számukra, hogy kiegyensúlyozzák a villamosenergia-mixet azáltal, hogy csökkentik a földgázt a villamosenergia-termeléshez.

Az EU-Azerbajdzsán energetikai együttműködést érintve érdemes megjegyezni, hogy Azerbajdzsán mélyebb együttműködésre tekint a délkelet-európai országokkal, amelyek nagymértékben függenek egyetlen földgázszolgáltatótól. Ilham Aliyev elnök legutóbbi romániai, bulgáriai, albániai, szerbiai és bosznia-hercegovinai látogatásai a stratégiai partnerséget támogatják ezekkel az országokkal. Az ilyen fejlemények hátterében a memorandum Bulgária, Románia, Magyarország és Szlovákia átvitelirendszer-üzemeltetői (TSO) és az Azerbajdzsáni Köztársaság Állami Olajtársasága (SOCAR) megállapodást írt alá Bulgária fővárosában, Szófiában 25. április 2023-én. Ez a dokumentum kiemeli a Az azerbajdzsáni gáz a régió számára, és fontos lépésnek tekintik a jövőbeli együttműködésben, beleértve a megújuló energiaforrásokkal és a hidrogénnel kapcsolatos projekteket is. Ezen túlmenően, ezzel a megállapodással Azerbajdzsán csatlakozott az úgynevezett „Szolidaritási Gyűrű” kezdeményezéshez, amelynek célja az energiaügyi együttműködés előmozdítása az Ukrajnában folyó háborúval összefüggésben. Ez a megállapodás támogatja a földgáz ellenirányú importját a transzbalkáni vezetéken keresztül. Ez az útvonal garantálhatja az energiabiztonságot a délkelet-európai országok számára.

Hirdetés

Európa számára az Azerbajdzsánnal való energiaügyi együttműködés hatékony módja az egyetlen energiaszolgáltatótól nagymértékben függő országok energiabiztonságának támogatásának. Az azerbajdzsáni többletgáz mennyisége sem lesz elegendő az orosz gáz teljes helyettesítésére, azonban az azerbajdzsáni mennyiségek hozzásegítik a délkelet-kelet-európai országokat a függőségük csökkentéséhez és a gázforrások diverzifikációjához. Emiatt nagyon értékes gázforrás, és ennek érdekében az EU kiemelten kezeli a gázt rendszerösszekötők át, hogy a megnövekedett azerbajdzsáni gázmennyiséget TAP vezetéken keresztül fogadja. Az elmúlt évtizedben jelentős előrelépés történt a gázrendszerek összekapcsolásának biztosításában. Számos új, határokon átnyúló rendszerösszekötő épült, különösen Közép- és Délkelet-Európában. Ezek az új rendszerösszekötők nélkülözhetetlenek voltak a balti államok és Délkelet-Európa korábban elszigetelt infrastruktúráinak az európai piac többi részével való összekapcsolásában.

2022 végén elkészült az első földgázmennyiség a Görögország-Bulgária rendszerösszekötőn keresztül (IGB) a gáznap elején tranzitálták a TAP vezetékről. A rendszerösszekötő a Görögország – Bulgária – Románia – Magyarország függőleges gázfolyosó része, amely a Déli Gázfolyosóból (SGC) földgázhoz és LNG-hez hozzáférést biztosít Délkelet- és Közép-Európa, valamint Ukrajna felé.

A végén Európa megerősödve kerülhet ki az ukrajnai háború kitöréséből. Szerint a DISE energia A jelentés szerint Európának törekednie kell az orosz gáztól való teljes függetlenségre, energiát takarít meg, beleértve a földgázt is, sürgősen javítja az energiahatékonyságot, és gyorsan fejleszti a megújuló energiát. Ennek érdekében az Azerbajdzsán és az EU közötti együttműködés támogatni fogja Európa hosszú távú energiabiztonságát. Azerbajdzsán energiastratégiája a természeti erőforrások exportföldrajzának bővítését tűzi ki célul, az ország földgáztermelő kapacitása pedig lehetővé teszi, hogy 20-ig legalább 2027 milliárd köbméter gázszállítást érjen el az európai energiapiacokon.

Ossza meg ezt a cikket:

Az EU Reporter különféle külső forrásokból származó cikkeket közöl, amelyek sokféle nézőpontot fejeznek ki. Az ezekben a cikkekben foglalt álláspontok nem feltétlenül az EU Reporter álláspontjai.

Felkapott