Kapcsolatba velünk

Üzbegisztán

Üzbegisztán és az SCO

OSSZA MEG:

Közzététel:

on

A regisztrációját arra használjuk, hogy tartalmat nyújtsunk az Ön által jóváhagyott módon, és javítsuk a megértésünket. Bármikor leiratkozhat.

Az Üzbég Köztársaság elnöke, Shavkat Mirziyoyev vezetésével folytatott aktív és pragmatikus külpolitika nemcsak a régióban, hanem globális szinten is erősíti az ország szerepét és tekintélyét, valamint növeli befolyását a nemzetközi folyamatokra., írja Anvar Nasirov, a Nemzetközi Közép-Ázsia Intézet igazgatója.

Különösen fontos a nemzetközi és regionális szervezetekkel való többoldalú együttműködés, különösen Üzbegisztán részvétele a Sanghaji Együttműködési Szervezet tevékenységében.

A Szervezet elnökségének 2021-2022 közötti időszakra Üzbegisztánra történő áthelyezése az elmúlt 6 év során megvalósított aktív és nyitott külpolitikánk logikus folytatása lett.

A 2021-es dusanbei SCO-csúcstalálkozón Shavkat Mirziyoyev elnök felvázolta a szervezet elnökségének legfontosabb területeit, mint például a béke és stabilitás biztosítására tett közös erőfeszítések fokozása az SCO-térben, a kereskedelmi, gazdasági és befektetési együttműködés elmélyítése, a közlekedési és kommunikációs kapcsolatok bővítése, interakció a szegénység csökkentéséről, az élelmezésbiztonság biztosításáról, az egészségügyben, a kulturális és humanitárius szférában meglévő potenciál széles körű felhasználásáról, valamint az éghajlatváltozás elleni küzdelemről.

Üzbegisztán SCO elnöksége alatt több mint 80 eseményt tartottak az együttműködés minden területén.

A közelgő csúcstalálkozón megrendezett nagyszabású rendezvények eredményeként a tervek szerint több mint 30 dokumentumot fognak benyújtani aláírásra.

A szamarkandi csúcstalálkozó egyik fő célja kétségtelenül az SCO család további bővítésének kérdése. Az Államfők Tanácsa keretében várhatóan memorandumot írnak alá az Iráni Iszlám Köztársaságnak az SCO-tag státusz megszerzésére vonatkozó kötelezettségvállalásáról.

Hirdetés

Ez fontos lépés lesz az Irán teljes jogú tagságba való felvételének folyamatának megkezdéséről tavaly hozott döntés végrehajtásában.

Emellett döntés születik az SCO párbeszédben részt vevő megfigyelő országok és partnerek tagságának bővítéséről is.

A csúcstalálkozón várhatóan az SCO és több nemzetközi és regionális szervezet együttműködésének kialakításáról szóló dokumentumok aláírására is sor kerül.

Egy másik fontos dokumentum, amely elfogadásra készül, a 2023-2027 közötti időszakra szóló, a hosszú távú jószomszédi kapcsolatokról, barátságról és együttműködésről szóló SCO-szerződés végrehajtásának átfogó terve.

Ez a stratégiailag fontos dokumentum az Üzbég Köztársaság elnöke, Shavkat Mirziyoyev kezdeményezésére készült, és az SCO valamennyi tagállama támogatását megkapta.

A terv tervezete a Szervezeten belül minden területen együttműködést tartalmaz, jelenleg mintegy 120 rendezvényt tartalmaz. A fő figyelmet a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztésére fordítják. Így konkrét intézkedéseket határoztak meg az ipari együttműködés, a befektetési partnerség, az energia, a közlekedés, az információs és telekommunikációs, a mezőgazdasági, vám- és egyéb szférák, a logisztika, valamint az ezek végrehajtásáért felelős ügynökségek további erősítésére.

Ez a Szerződés fontosságát tekintve az SCO Chartához hasonlítható. Ha a Charta a Szervezet „lelke”, „iránytűje”, akkor a Szerződés az SCO „lelkiismerete”. Minden tagállam felelős azért, hogy hozzájáruljon annak végrehajtásához.

Jelen dokumentum célja, hogy biztosítsa az „iránytű” helyes, ritmikus és stabil működését, amely lehetővé teszi a Szervezet számára, hogy a választott úton maradjon.

A Charta és a Szerződés képezi az SCO politikai és jogi kapcsolatainak alapját, hosszú távra, a Szervezet fennállásának teljes időtartamára meghatározza filozófiáját és arculatát.

A Szerződés fő jellemzői, hogy a dokumentum minden rendelkezése megfelel az összes tagállam nemzeti érdekeinek, valamint a hosszú távú közös fejlesztés céljainak az SCO hatalmas területén.

Ezért az aláírásra benyújtott Átfogó Terv és az abban megjelölt konkrét intézkedések kivétel nélkül valamennyi SCO tagállam, így Üzbegisztán érdekeit is szolgálják.

SCO – őrnagy regionális szervezet a világon

Az SCO-tagállamok összterülete 34 millió km², ami az eurázsiai kontinens 60%-a. A tagországok lakossága közel 3 milliárd fő, vagyis a világ népességének mintegy fele. Az SCO-országok adják a világgazdaság 20%-át.

Irán teljes jogú tagjává történő elfogadásával az SCO megnyitja a kaput a stratégiailag fontos régiónak tartott Közel-Kelet felé.

Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a Szervezet sikerének kulcsa a sokoldalú együttműködés és nyitottság. Ezért a struktúra kényelmes platformként jelenik meg a nyílt párbeszédhez és egy széles interregionális partnerséghez.

Üzbegisztán – a Sanghaji Együttműködési Szervezet egyik alapítója

Üzbegisztán mindig is az egyik vezető szerepet tölt be az SCO keretein belüli kölcsönösen előnyös együttműködés fejlesztésének további stratégiájának meghatározásában.

Az SCO-t a terrorizmus, a szélsőségesség, a szeparatizmus, a transznacionális szervezett bûnözés, a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem eszközének tekintjük, valamint olyan Szervezetnek, amely a kereskedelmi, gazdasági, közlekedési, kulturális és humanitárius szféra sokrétû együttmûködését segíti elõ.

Hazánk korábban háromszor elnökölt a szervezetben. Üzbegisztán kezdeményezésére 2004-ben Taskentben létrehozták az SCO Regionális Antiterrorista Struktúráját. Bevezették a Biztonsági Tanács titkárainak üléseinek formátumát. Elindult az SCO-ban megfigyelői státusz megadásának mechanizmusa.

A Tagállamfők Tanácsának 2010-ben Taskentben tartott ülésén elfogadták a Szervezet ügyrendjét és az új tagok felvételi eljárási szabályzatát.

A Sanghaji Együttműködési Szervezet 2016-os taskenti csúcstalálkozójának egyik fő eredménye az volt, hogy India és Pakisztán kötelezettségvállalási memorandumot írt alá az SCO tagállami státusz megszerzésére. Ez a Szervezet potenciáljának erősítését és a nemzetközi színtéren betöltött szerepének további fokozását szolgálta.

2017 óta hazánk az SCO-n belüli együttműködés továbbfejlesztésének vezető kezdeményezője.

Öt éven keresztül Üzbegisztán elnöke 54 kezdeményezést terjesztett elő az SCO-csúcstalálkozókon a politikai, kereskedelmi, gazdasági, közlekedési és logisztikai, innovációs és egyéb területeken folytatott együttműködés hatékonyságának javítására. Közülük 37 megvalósult, további 17 megvalósítás alatt áll.

A dusanbei csúcstalálkozón több, az üzbég fél által előterjesztett kezdeményezést is elfogadtak – az SCO Zöldövezet Programját, az SCO interakciós tervet a nemzetközi információbiztonság biztosításáról, az SCO Gazdasági Fórum koncepcióját, valamint a Turisztikai és Kulturális Szabályzatot. Az SCO fővárosa.

Amint az elemzés azt mutatja, a folyamatban lévő kezdeményezések tekintetében Üzbegisztán vezető szerepet tölt be az SCO-ban. Ha az elmúlt években az üzbég fél főként a biztonság területén tevékenykedett, most a teljes potenciál kiépítésének szükségességére összpontosít olyan területeken, mint a gazdaság, a közlekedés és a logisztika, az innovatív és digitális fejlesztés, a kulturális és nyilvános diplomácia.

Az üzbegisztáni elnök kezdeményezésére az SCO-térben megvalósított stratégia olyan fontos elveken alapul, mint a konstruktivitás, a pragmatizmus és a kezdeményezőkészség.

Üzbegisztán külpolitikájának felsőbbrendűsége abban nyilvánul meg, hogy a Taskent által az SCO keretében előterjesztett kezdeményezések, különös tekintettel a térség fenntartható fejlődésére, teljes mértékben megfelelnek a tagországok nemzeti érdekeinek. Ezért ezeket a kezdeményezéseket az SCO valamennyi tagállama széles körben támogatja.

A szamarkandi csúcstalálkozó előestéjén Üzbegisztán elnöklete alatt végzett tevékenységek konkrét és hatékony, új és fontos projektekkel gazdagították a szervezet tevékenységét. Elmondhatjuk, hogy Üzbegisztán becsülettel kiállta az újabb nehéz politikai próbát.

Üzbegisztán SCO-elnökségének eredményeit a szeptember 15-16-án Szamarkandban megrendezésre kerülő csúcstalálkozón összegzik.

Bízunk benne, hogy jelentős politikai és diplomáciai fórummá válik, és a szervezet további fejlődése felé tett fontos lépésként vonul be a történelembe.

Ossza meg ezt a cikket:

Az EU Reporter különféle külső forrásokból származó cikkeket közöl, amelyek sokféle nézőpontot fejeznek ki. Az ezekben a cikkekben foglalt álláspontok nem feltétlenül az EU Reporter álláspontjai.

Felkapott