Kapcsolatba velünk

Üzbegisztán

Az elnöki beszéd a cselekvés pályája 2023-ban

OSSZA MEG:

Közzététel:

on

December 20-án Shavkat Mirziyoyev Üzbegisztán elnöke beszédet mondott az Olij Majlishoz (parlamenthez) és Üzbegisztán népéhez, amelyben összefoglalta az elmúlt év eredményeit, és felvázolta a politika 2023-as prioritásait. 2017 decembere óta hagyományossá vált, az elnök összegzi a leköszönő év eredményeit, javaslatot tesz a következő évre, és előterjeszti a következő év kiemelt szakpolitikai irányait, írja Obid Khakimov, a Gazdaságkutatási és Reformok Központjának igazgatója.

Az elnök azt javasolta, hogy a 2023-as évet „Az emberekről való gondoskodás és a minőségi oktatás évének” nevezzék el, ugyanakkor rámutatott, hogy „az oktatás minőségének javítása az egyetlen helyes út az Új Üzbegisztán fejlesztéséhez”.

A gazdasági szférában először haladta meg Üzbegisztán bruttó hazai terméke a 80 milliárd dollárt, 8 milliárd dollárnyi külföldi működőtőke vonzott, az export pedig elérte a 19 milliárd dollárt.

Hazánk történetében először 2022-ben emelték a nyugdíjakat és a szociális juttatásokat a fogyasztási minimumnál nem alacsonyabb szintre. Ha 2017-ben még csak 500 ezer alacsony jövedelmű család részesült szociális segélyben, ma már több mint 2 millió. Az allokált források mennyisége hétszeresére nőtt, és elérte a 7 billió összeget évente.

Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy az ország lakossága évente 900 ezer fővel növekszik, és 2021-ben meghaladta a 36 milliót, ami növeli a gazdaság demográfiai és társadalmi terheit. Ám ennek ellenére, mint a számok mutatják, az elmúlt években sikerült jelentősen megerősíteni a lakosság szociális védelmét.

Növekszik Üzbegisztán nemzetközi tekintélye is, amely a világpolitika egyik központjává válik. Így 2022-ben Üzbegisztán adott otthont a Sanghaji Együttműködési Szervezet és a Török Államok Szervezete csúcstalálkozójának, valamint több tucat magas szintű nemzetközi konferenciának.

A beszédben kiemelt figyelmet fordítottak az alkotmányreform kérdéseire. Ma több mint 220 ezer alkotmánymódosítási javaslat érkezett a polgároktól, és országos népszavazásra bocsátják az új Alkotmány tervezetét. Az elnöki beszéd meghatározta a politika prioritásait is bizonyos tevékenységi területeken.

Hirdetés

Közigazgatási reform

Ez a reform a „kézi” irányításról a szisztematikus, konkrét eredményre irányuló átállásról szól, ami növeli a közigazgatási rendszer hatékonyságát, tömörebbé teszi.

Az államgépezet rengeteg duplikált funkciót halmozott fel, magas a menedzsment központosítása és a túlszemélyesítettség. Ezért elnöki rendeletet írtak alá egy új közigazgatási reform végrehajtásáról.

A minisztériumok és osztályok számát a jelenlegi 61-ről 28-ra csökkentik. Növeli az egyes miniszterek politikai státuszát, valamint az elnök, a parlament és a nyilvánosság felé való felelősségét. Fokozatosan, 30-35%-kal csökkentik az állami dolgozók számát, a megspórolt forrásokat szociális ügyek megoldására fordítják. Meghatározásra kerül az illetékes bizottság, szakbizottság és országgyűlési képviselők kollektív felelőssége a miniszter tevékenységének hatékony megszervezéséért.

A „társadalmi állam” elve

2023 egyik fő feladata az iskolai oktatás minőségének és a pedagógusok társadalmi tekintélyének javítása lesz. Az elnöki iskolák már végrehajtották az "A-Level" oktatási programot, amelyet a világ 130 országában hagytak jóvá.

Az óvodai nevelés területén is vannak fontos feladatok. Ha az elmúlt hat évben 27-ről 70%-ra nőtt az óvodai nevelésben részesülők lefedettsége, akkor a következő öt évben a 80%-os lefedettség eléréséhez további 600 ezer új óvodai férőhely kialakítására van szükség.

A felsőoktatás területén az elmúlt években 2.5-szeresére – 198-ra – nőtt az egyetemek száma az országban, a felsőoktatás lefedettsége pedig 9-ről 38%-ra nőtt. Negyvenegy egyetem kapott már tudományos és pénzügyi függetlenséget. Jövőre megduplázódik az egyetemisták kedvezményes oktatási hitelére elkülönített forrás, és összesen 1.7 milliárdot tesz ki. 2023-ban 1.8 billió összeget különítenek el tudományra és innovációra.

A lakossági egészségügyi alapellátás területén 140-ban további 2023 családorvosi központ és poliklinika, valamint 520 nehezen megközelíthető és távoli makhallában kompakt egészségügyi központok jönnek létre. Elindul egy hároméves anya- és gyermekegészségügyi program is, melynek keretében minden szülészeti komplexumot teljesen felújítanak és felszerelnek, az ágyak száma pedig 35%-kal nő. Szintén 2023-ban indulnak projektek radiológiai központok létrehozására Szamarkandban, Ferghanában és Khorezmben.

Minden állami beruházási program a makhallákkal összefüggésben jön létre. A lakosság által kezdeményezett projektek megvalósítására 2023-ban közel 3-szor több forrás, azaz 8 billió összeg jut. A makhallák pénzügyi értelemben vett függetlenségének növelése érdekében a „Makhalla Budget” rendszer megvalósításának részeként 1. január 2023-től az ingatlanadóból és a telekadóból származó bevétel egy része a makhalla rendelkezésére áll.

A lakásprobléma megoldására az új lakások építésének volumene másfélszeresére nő, és eléri a 1.5 ezer lakást és egyéni lakóépületet.

Vízproblémák és mezőgazdaság

Átlátszó vízmérő rendszert vezetnek be, és a következő három évben mintegy 13 ezer vízilétesítményt digitalizálnak. A köz- és a magánszféra együttműködése alapján 16 nagy szivattyútelepet korszerűsítenek és helyeznek át alternatív energiaforrásokra. Ennek érdekében a vízkészlet-használati adóból befolyó bevétel egy részét kiegészítésképpen a kerületek öntözésének fejlesztésére fordítják. Az ökológia és a környezetvédelem terén is fokozódnak az erőfeszítések.

A mezőgazdaságban is folytatódnak a reformok. Ha korábban 100 ezer hektár vetésterület került át 400 ezer dehkánra, akkor 2023-ban további 100 ezer hektár öntözött földet juttatnak a lakossághoz, aminek köszönhetően mintegy 350 ezer új dehkan gazdaság jön létre, és számos szociális probléma a vidéki területeken. meg lesz oldva. Az állam támogatja az együttműködést, kis és közepes kapacitású infrastruktúrát fejleszt a mezőgazdasági termékek tárolására, válogatására és feldolgozására. 1-ban összesen 2023 milliárd dollárt különítenek el a mezőgazdasági ágazatban magas értékláncot létrehozó projektekre.

Piaci kapcsolatok fejlesztése és vállalkozástámogatás

Jövőre aktívan folytatódik a szabadpiaci mechanizmusok bevezetése, az egészséges verseny, a magántulajdon sérthetetlenségének biztosítása és a vállalkozói szellem támogatása. Amint az elnök megjegyezte, ezeknek a kérdéseknek külön helyet kell kapniuk az új Alkotmányban.

2023-ban új megközelítések kerülnek bevezetésre a régiók közötti gazdasági egyenlőtlenségek csökkentésére, valamint az összes járás és város kiegyensúlyozott fejlődésére, amelyeket potenciáljuk alapján 5 kategóriába sorolnak, és a járás gazdasági fejlődésének menete immár a következőképpen alakul. kategóriájától függően határozzák meg. A kerület vagy város konkrét kategóriája alapján a vállalkozók támogatást, hitelt és kompenzációt kapnak. Az adó mértéke is differenciált lesz.

Az általános forgalmi adó mértékének január 15-től 12-ről 1 százalékra történő csökkentése miatt évente legalább 14 billió összeg áll majd a vállalkozók rendelkezésére. Jelentősen átalakul az adó- és vámigazgatás, és minden állami szervben bevezetik a vállalkozóknak nyújtott szolgáltatások minőségét értékelő rendszert.

Energia problémák

Továbbra is súlyos energiaellátási gondokat okoz, hogy az elmúlt hat évben 13%-kal nőtt az ország lakossága, az ipari vállalkozások száma megduplázódott – 45-ről 100 ezerre, a villamos energia iránti kereslet pedig 35-ban 25%-kal nőtt. legalább 30%, és tovább növekszik. A gazdaság fenntartható fejlődéséhez XNUMX-XNUMX milliárd dollárnyi energiabefektetés szükséges, amihez magánbefektetéseket kell vonzani az iparba.

Az elmúlt három évben 8 milliárd dollár közvetlen befektetést irányítottak az energiaszektorba. 2022-ben 7, 1.5 ezer megawatt teljesítményű erőművet helyeztek üzembe. 2023-ban 11, 4.5 ezer megawatt kapacitású nagyprojekt, köztük nap- és szélerőművek építése fejeződik be, amelyek további 14 milliárd kilowatt villamos energia előállítását teszik lehetővé, és növelik a háztartások áramellátását 50%. A földgázkészletek növelésére tízéves kutatási programot fogadnak el.

A következő három évben minden állami szervezetben napelemeket és melegvíz-kollektorokat szerelnek fel. Erre a célra 2 milliárd dollár értékű befektetést vonzanak. Ennek köszönhetően az áram- és gázfogyasztás 60%-a „zöld energiára” kerül át. A háztartások számára 2-szeresére emelkedik a napelemek telepítésére kiutalt támogatások összege.

Befektetési és exportlehetőségek vonzása

A gyorsan növekvő népesség életszínvonalának javításához szükséges, kellően magas gazdasági növekedés fenntartásához szükséges a beruházások aktív bevonása a gazdaságba és az export növelése.

Az elmúlt hat évben az Üzbegisztánba irányuló beruházások beáramlása a GDP 30%-át meghaladó szintre nőtt, és amint az elnök beszédében megjegyezte, "továbbra is javítani fogjuk a helyi és külföldi magánbefektetések növekedési feltételeit az országban. gazdaság." Így 2023-ban mintegy 30 milliárd dollárnyi beruházás vonzására kerül sor, amelyből 25 milliárd dollár magánbefektetés lesz, aminek köszönhetően több mint 300 projekt indul 8 milliárd dollár összértékben, valamint 40 új nagyprojekt.

E projektek megvalósításának köszönhetően az Almalyki Bányászati ​​és Kohászati ​​Komplexum kapacitása a jelenlegi 40 millióról 100 millió tonnára nő. A Navoi régióban található „Pistali” lelőhelyen befejeződik egy 4 millió tonna kapacitású aranyérc feldolgozó komplexum építése. Ez lehetővé teszi a réztermelés 3-szoros növelését a következő öt évben, az aranyé pedig akár évi 150 tonnát is. Nagyszabású projektek indulnak a vegyiparban, az autóiparban és a mezőgazdasági gépiparban is.

2023-ban nagyszabású privatizáció indul, mintegy 1 ezer vállalkozás kerül eladásra. Ezzel egyidejűleg a lakosság privatizációs folyamatokban való aktív részvétele érdekében az ország 10 legnagyobb vállalatának és kereskedelmi bankjának részvényeit bocsátják nyílt és átlátható aukciókra (IPO), amelyeken az ország minden polgára részt tudjanak venni.

Az elnök a beszédben további feladatként tűzte ki a késztermékek exportjának 4 milliárd dolláros növelését 2023-ban. Megjegyezte, hogy a 2022-ben elindított „Új Üzbegisztán – a versenyképes termékek országa” programnak köszönhetően mintegy 2 ezer vállalkozó lépett külpiacra. egy éven belül először. 2023-ban pedig folytatódik a program által biztosított szállítási és egyéb költségek exportőreinek kompenzációjának gyakorlata.

Ezzel legalább megkétszereződik az európai piacok textíliák, elektromos berendezések, bőr- és lábbelik, valamint egyéb késztermékek kínálata. Ezzel egyidejűleg a jelenlegi 9 szakaszból álló vámkezelési eljárás a termékek exportjára vonatkozóan 3-szorosára csökken. Általánosságban elmondható, hogy 2023-ban az export volumene Üzbegisztán történetében először haladja meg a 23 milliárd dollárt.

Következtetés

Az elnöki beszédet elemezve bátran feltételezhetjük, hogy 2023 áttörést jelent a reformok végrehajtásában.

A szociálpolitika a gazdasági fejlődéstől függ, hiszen éppen a gazdaság termeli a költségvetési bevételeket, amelyeket szociális célokra lehet felhasználni. És éppen az elmúlt évek gazdasági sikerei tették lehetővé, hogy elegendő forrást gyűjtsünk a költségvetésben ahhoz, hogy továbblépjünk egy valóban „szociális állam” kialakítása felé.

Az állami tulajdonú vállalatok privatizációjának kérdései szintén hosszú ideje nem kerültek hatékony megoldásra. Ezt egyrészt hátráltatta a hazai piac elégtelen kapacitása, amely privatizációjuk esetén korlátozza a vállalkozások fejlődési potenciálját. Másrészt pedig a lakosság és a hazai vállalkozások személyes megtakarításai sem elegendőek ahhoz, hogy kellően magas áron vásároljanak vállalkozást ahhoz, hogy elegendő költségvetési bevételt biztosítsanak. Az elmúlt öt év gazdasági fejlődése során azonban mindkét oldalon változott a helyzet, nőtt a piacok kapacitása, valamint a vállalkozások és a lakosság megtakarításai. Vagyis minden szükséges feltétel adott egy nagy privatizációhoz, amely jövőre kezdődik.

És végül az energiaellátás problémája, amely a közelmúltban akut jelentőségűvé vált a gáztermelés csökkenése miatt a népesség és a gazdasági növekedés hátterében. A Címben megfogalmazott feladatok lehetővé teszik, hogy ez a mai leghatékonyabb módon megoldható legyen anélkül, hogy a lakossági villamosenergia-árak drasztikusan megemelkednének, és komoly alapot teremtenénk a probléma jövőbeni kiküszöbölésére.

Így feltételeznünk kell, hogy az elnöki beszédben megfogalmazott feladatokat 2023-ban sikeresen teljesítjük.

Obid Khakimov

Obid Khakimov, a Gazdaságkutatási és Reformok Központjának igazgatója[1] az Üzbég Köztársaság elnökének igazgatása alatt.


[1] Az Üzbég Köztársaság elnökének irányítása alatt álló Gazdaságkutatási és Reformok Központja (CERR) egyben kutatóközpont és egyben a társadalmi-gazdasági reformok gyorsítója is. A CERR megjegyzéseket és tanácsokat ad a minisztériumok társadalmi-gazdasági programozási és politikáinak javaslataihoz, amelyek célja a fő fejlesztési kérdések gyors, operatív és hatékony megoldása. A „Global Go To Think Tank Index Report 10” (USA) szerint a CERR benne van a közép-ázsiai Top-2020-ben.

Ossza meg ezt a cikket:

Az EU Reporter különféle külső forrásokból származó cikkeket közöl, amelyek sokféle nézőpontot fejeznek ki. Az ezekben a cikkekben foglalt álláspontok nem feltétlenül az EU Reporter álláspontjai.

Felkapott