Kapcsolatba velünk

Üzbegisztán

A szellemi tulajdon jogi védelme és érvényesítése ÜZBEGISZTÁNBAN

OSSZA MEG:

Közzététel:

on

A regisztrációját arra használjuk, hogy tartalmat nyújtsunk az Ön által jóváhagyott módon, és javítsuk a megértésünket. Bármikor leiratkozhat.

I. A szellemi tulajdon egy nemzetközileg is befogadó terület

A szellemi tulajdonjogot a nemzetközi szerződéses normák alapján világszerte azonos eljárások, módszerek és formák szabályozzák. Különösen a szellemi tulajdonjogok bejegyzésére és a védelmi tanúsítványok kiállítására vonatkozó eljárások azonosak az Egyesült Államokban, az EU-országokban és Üzbegisztánban.

Valamennyi ország belső jogában a szellemi tulajdon tárgyainak jogi védelmére megállapított szabályokat a szellemi tulajdon területén a nemzetközi szerződések követelményeivel összhangban állónak kell tekinteni.

A nemzetközi szerződések értelmében a találmányok, használati minták, ipari formatervezési minták, növényfajták és állatfajták, védjegyek (szolgáltatási védjegyek), földrajzi jelzések, eredetmegjelölések, számítógépes programok és adatbázisok a szellemi tulajdonjog nemzeti hivatalai által védettek, azaz az állam nyilvántartásba veszi. és megfelelő oltalmi tanúsítványokat állítanak ki.

(Minden országban, beleértve Üzbegisztánt is, a szerzői jogok és szomszédos jogok nem esnek állami nyilvántartásba, és törvény védi őket, és az állam érvényesíti őket létrehozásuk pillanatától kezdve.)

Az üzbég jog szerint szabadalmi oltalmi tanúsítványt állítanak ki találmány, használati minta, ipari formatervezési minta vagy növényfajták és állatfajták állami bejegyzésére.

A védjegyeket (szolgáltatási védjegyeket), földrajzi jelzéseket, áruk eredetmegjelöléseit, programokat és adatbázisokat az állam lajstromozza, és oltalmi tanúsítványt állít ki.

Hirdetés

II. Állami irányítás a szellemi tulajdon területén

Világszerte a szellemi tulajdonjogok jogi védelmét egyetlen állami szerv látja el, míg a bejegyzett szellemi tulajdonjogok érvényesítését több felhatalmazott szerv látja el.

A szellemi tulajdon tárgyainak jogi védelmét Üzbegisztánban 2019-ig az Üzbég Köztársaság Szellemi Tulajdon Ügynöksége végezte (amely közvetlenül a Miniszteri Kabinetnek tartozik felelősséggel).

(Az Üzbég Köztársaság Szellemi Tulajdon Ügynökségének létrehozásáról szóló, 1536. május 24-i PD-2011. számú elnöki rendelettel összhangban az Állami Szabadalmi Hivatal bázisán létrehozták az Üzbég Köztársaság Szellemi Tulajdon Ügynökségét és az Üzbegisztán Köztársasági Szerzői Jogi Ügynökség)

A 4168. február 2-i PD-2019 számú, „A szellemi tulajdon területén az államigazgatás javítását célzó intézkedésekről” szóló elnöki rendelet értelmében az Üzbegisztáni Szellemi Tulajdon Ügynökségét az Igazságügyi Minisztériumhoz helyezték át, és Szellemi Tulajdon Ügynökségként szervezték át. Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: Ügynökség).

Míg az Üzbég Köztársaság Szellemi Tulajdon Ügynöksége csak a szellemi tulajdon állami nyilvántartásáért volt felelős, addig az újonnan létrehozott ügynökséget bízták meg a szellemi tulajdon állami nyilvántartásával, valamint annak jogi érvényesítésével. Ennek megfelelően az Ügynökség megkapta a jogot a jogi végrehajtási intézkedések alkalmazására (iktatás hatósági követelmények és elővigyázatossági levelek, jegyzőkönyvek készítése közigazgatási szabálysértésekről) azoknak a személyeknek, akik a szellemi tulajdon területén jogsértést követtek el.

Mivel az Ügynökség hatékonyan látta el a rábízott új feladatokat, bővült az Ügynökség megbízatása és kapacitása a szellemi tulajdonjogok jogi védelmére.

Nevezetesen, a PD-4965 számú, 28. január 2021-i, „A szellemi tulajdonvédelmi rendszer javítását célzó intézkedésekről” szóló elnöki rendelet nyomán Szellemi Tulajdonvédelmi Osztály és Szellemi Tulajdonvédelmi Központok jöttek létre az Ügynökségen belül a Karakalpaksztán Köztársaságban, régiókban és a városban. Taskent.

(Az új osztály és a regionális központok fő feladata a szellemi tulajdonjogok védelme, a hamisított termékek elleni küzdelem, a magánszemélyek és jogi személyek támogatása a szellemi tulajdon állami nyilvántartásba vételében, valamint a jogi ismeretek fejlesztése ezen a területen)

A 89. március 17-i PR-2022 számú elnöki határozat értelmében a Szellemi Tulajdon Ügynöksége és regionális központjai az Igazságügyi Minisztériummal egyesültek, feladatuk, funkcióik és mandátumuk átruházásával.

Létrejött az Igazságügyi Minisztériumon belül a Szellemi Tulajdon Hivatala, amely felhatalmazást kapott az IP objektumok nyilvántartására és érvényesítésére.

Ezen túlmenően a „Szellemi Tulajdon Központ” Állami Intézmény az Igazságügyi Minisztérium alá tartozik a nyilvántartásba vételi kérelmek elbírálására, a vonatkozó adatok központosított tárolására.

III. Eredmények a szellemi tulajdon területén

A szellemi tulajdon területén számos pozitív eredmény született az állami irányítás javítását és a terület közvetlen fejlesztését célzó szisztematikus reformok eredményeként.

Különösen:

– Üzbegisztán 4 szerzői és szomszédos jogok védelméről szóló nemzetközi egyezmény tagja lett;

Egyezmény a hangfelvétel-előállítóknak a hangfelvételeik jogosulatlan sokszorosításával szembeni védelméről (Genf, 29. október 1971.), A WIPO Előadásokról és Hangfelvételekről szóló Szerződés (Genf, 20. december 1996.), A WIPO Szerzői Jogi Szerződés (Genf, 20. december 1996.) és a Marrakesh-i Szerződés, amely megkönnyíti a vakok, látássérültek vagy más módon nyomtatási fogyatékkal élők hozzáférését a publikált művekhez (Marrakesh, 27. június 2013.).

– első alkalommal több mint 200 regionális igazságügyi szerv vett részt a szellemi tulajdonjogok érvényesítésének folyamatában. E testületek támogatásával szó szerint először indult el a szellemi tulajdon érvényesítése a régiókban;

– a nyitottság és az átláthatóság elvének biztosítása érdekében a szellemi tulajdonjogok nyilvántartásba vétele iránti kérelmek benyújtásának folyamata átállt az elektronikus formára;

Míg 6884-ban 2016 kérelem érkezett, addig 8059-ben 2017, 8617-ban 2018, 10142-ben 2019, 8707-ban 2020, 14287-ben pedig 2021.

– a védjegy, szolgáltatási védjegy és eredetmegjelölés lajstromozása iránti kérelmek benyújtását követően az Igazságügyi Minisztérium megállapította azt az eljárást, amely szerint az e bejelentésekről szóló információk egy munkanapon belül felkerülnek a hivatalos honlapján.

(A nem jóhiszeműen benyújtott bejegyzési kérelmekkel kapcsolatban van lehetőség írásbeli kifogás benyújtására a minisztériumhoz)

– immár a nap 24 órájában, a hét minden napján, elektronikusan beszerezhető a bejegyzett szellemi tulajdonjogok oltalmi okmányai;

– jelentősen javította a szellemi tulajdon területén szakmai jogi segítséget nyújtó szabadalmi ügyvivői intézet munkáját;

(a szabadalmi képviselettel szemben támasztott követelmények drasztikusan csökkentek, megszűnt az adott területen szerzett 3 éves tapasztalattal és tevékenységgel kapcsolatos követelmények)

– megerősítették a szellemi tulajdonjogok illegális felhasználásával kapcsolatos közigazgatási felelősséget. Új normák kerültek be a jogszabályokba a szerzői és szomszédos jogok megsértésével, valamint a találmányhoz, használati mintához és ipari mintához fűződő jogok megsértésével kapcsolatban;

A szellemi tulajdon illegális felhasználásával kapcsolatos fokozott felelősség miatt 2019 óta meredeken emelkedtek a szellemi tulajdonnal kapcsolatos perek.

(2016-ban 60, 2017-ben 85, 2018-ban 89, 2019-ben 60, 2020-ban pedig 400-zal több, mint bírósági eljárás zajlott)

IV. Jogalkotási tevékenység a szellemi tulajdon területén

Az Igazságügyi Minisztérium fejleszti jogalkotási tevékenységét ezen a területen.

A jogalkotási tevékenység eredményeként a területen az alábbi változások történtek:

– Üzbegisztán történetében 26. április 2022-án először fogadták el az Üzbég Köztársaság Szellemi Tulajdonfejlesztési Stratégiáját a 2022-2026-os időszakra.

A Stratégia célja átfogó intézkedések meghozatala az ország szellemi tulajdon szférájának javítása érdekében, ideértve a szellemi tulajdonjog iránti kérelmek elbírálásának egyszerűsített rendszerét, beleértve az ipari tulajdont, valamint a hivatalok közötti együttműködés és az ipari tulajdon érvényesítését szolgáló intézkedések megerősítése a nemzetközi tapasztalatok alapján.

– a szerzői jog időtartamát 50 évről 70 évre hosszabbították meg;

– létrejött a szellemi tulajdon tárgyainak létrehozásában közvetlenül részt vevő személyek ösztönző rendszere;

(A „Legjobb IP-verseny” nyerteseinek az alap számítási egység 30, 25, 20-szoros pénzjutalma került behozatalra.)

– megadták az állami (szabadalmi) díjkedvezményt bizonyos típusú szellemi tulajdontárgyak bejegyzésére;

– eljárás a szerzői és szomszédos jogok tulajdonosainak megsértett jogaiért 20-1,000 alapszámítási egység összegben történő megtérítésére. (550 és 27,300 XNUMX USD között) bevezetésre került;

– Elfogadták az Üzbég Köztársaság „Földrajzi jelzésekről” szóló törvényét.

– bevezette a jogi személyek társasági felelősségét 100-tól 200 alapszámítási egységig terjedő pénzbírság formájában (2,750 és 5,500 XNUMX USD között) iparjogvédelmi jogok megsértése miatt.

VI. Szellemi tulajdon tárgyainak jogi érvényesítése

Az Igazságügyi Minisztérium szisztematikusan dolgozik a végrehajtáson szellemi tulajdonjogok.

A 4965. január 28-i PD-2021 számú elnöki rendeletnek megfelelően „A szellemi tulajdon védelmi rendszerének javítását célzó intézkedésekről” „Hamisításmentes hónap” kampányt tartottak február 15. és március 15. között az értékesítés megakadályozása érdekében. a hamisított áruk elleni küzdelem, valamint a szerzői jogok birtokosainak jogi tudatosságának és jogi kultúrájának javítása.

Ebben a hónapban a következő eredmények születtek:

– Országszerte több mint 2,000 hamisított terméket fedeztek fel a piacokon, bevásárlókomplexumokban és mobil árusító fiókokban.

– A „Hamisított Termékkatalógus” létrehozása és terjesztése minden gazdálkodó szervezet és kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedő számára;

– Elindult az „IP-Protection” információs portál, amely a köztársaságban értékesített hamisított termékekről ad tájékoztatást;

– a tömegmédiában és az internetes oldalakon széles körben terjesztették az emberi egészségre és életre komoly veszélyt jelentő hamisított termékekről szóló információkat;

– több mint 500, hamisított terméket gyártó és forgalmazó helyi vállalkozás kapott segítséget saját márka (védjegy) létrehozásában;

– végrehajtási intézkedéseket hoztak olyan személyekkel szemben, akik hamisított áruk előállításával és értékesítésével mások szellemi tulajdonjogát megsértették.

(86 hatósági követelmény és 455 óvintézkedési levél került benyújtásra, 50 személy ellen közigazgatási szabálysértési jegyzőkönyv készült, és hivatkozott az illetékes bíróságokra)

2020-2022-ben mintegy 3080 szabálysértést derítettek fel az Igazságügyi Minisztérium által végzett megfigyelés és megfigyelés eredményeként, valamint magánszemélyek és jogi személyek kérelmei alapján.

A feltárt jogsértések alapján 354 hatósági előírást és 1,367 óvintézkedést állítottak ki magánszemélyek és jogi személyek részére, valamint 253 esetben készültek közigazgatási szabálysértési jegyzőkönyvek és utaltak bíróság elé.

A bíróságok összesen 26,000 196 USD pénzbírságot szabtak ki XNUMX bűncselekmény elkövetésében bűnösnek talált személyre.

Az Üzbég Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma

Ossza meg ezt a cikket:

Az EU Reporter különféle külső forrásokból származó cikkeket közöl, amelyek sokféle nézőpontot fejeznek ki. Az ezekben a cikkekben foglalt álláspontok nem feltétlenül az EU Reporter álláspontjai.

Felkapott