Kapcsolatba velünk

Az Európai Tanács

Higany: A Tanács és a Parlament megállapodást köt a higany teljes kivonásáról az EU-ban

OSSZA MEG:

Közzététel:

on

A Tanács és az Európai Parlament tárgyalói ma ideiglenes politikai megállapodásra jutottak a fogászati ​​amalgám használatának fokozatos megszüntetésére és számos higanyt tartalmazó termék, köztük bizonyos lámpák gyártásának, behozatalának és kivitelének betiltására irányuló javaslatról. A javaslat a higanynak a termékekben fennmaradó felhasználásával foglalkozik az EU-ban egy higanymentes Európa megteremtése érdekében. Az ügylet mindkét intézmény hivatalos elfogadásáig ideiglenes.

Alain Maron, a brüsszeli fővárosi régió kormányának éghajlatváltozásért, környezetvédelemért, energiáért és részvételi demokráciáért felelős minisztere

A környezetbe kerülve a higany súlyosan veszélyeztetheti tüdőnket, agyunkat és vesénket. Az EU eddigi politikái hozzájárultak e rendkívül mérgező vegyi anyag használatának és kitettségének jelentős csökkentéséhez. A Parlamenttel kötött mai megállapodásunkkal a higany fennmaradó felhasználását célozzuk meg, hogy az EU-t higanymentessé tegyük. Alain Maron, a brüsszeli fővárosi régió kormányának minisztere, aki felelős az éghajlatváltozásért, a környezetért, az energiáért és a részvételi demokráciáért

A megállapodás fő elemei

Míg a jelenlegi szabályok már tiltják a fogászati ​​amalgám használatát 15 év alatti gyermekek, valamint terhes vagy szoptató nők fogainak kezelésére, a módosítások az EU-ban mindenkire kiterjesztik a tilalmat. A társjogalkotók fenntartották a Bizottság által javasolt időpontot az EU-ban a teljes fokozatos kivonásra, azaz 1. január 2025-re, kivéve, ha a fogászati ​​amalgám használatát a fogorvos feltétlenül szükségesnek tartja a páciens speciális egészségügyi szükségleteinek kielégítése érdekében. Mindazonáltal tizennyolc hónapos eltérést vezettek be azon tagállamok számára, ahol egyébként az alacsony jövedelmű egyéneket aránytalanul társadalmi-gazdaságilag érintené. Legkésőbb egy hónappal a felülvizsgált rendelet hatálybalépése után ezeknek a tagállamoknak alaposan meg kell indokolniuk az eltérés alkalmazását, és értesíteniük kell a Bizottságot azokról az intézkedésekről, amelyeket a fokozatos megszüntetés 30. június 2026-ig történő megvalósítása érdekében kívánnak végrehajtani.

Míg a Tanács és a Parlament a Bizottság javaslata szerint fenntartotta a fogászati ​​amalgám 1. január 2025-jétől történő kivitelének tilalmát, megállapodtak abban, hogy 30. június 2026-tól betiltják az EU-ba történő gyártást és importot. A módosítás szövege eltérést ír elő. lehetővé tenni fogászati ​​amalgám importját és gyártását, amelyet speciális egészségügyi szükségletekkel rendelkező betegek számára használnak. A Bizottság 31. december 2029-ig elvégzi a fogászati ​​amalgám használatára vonatkozó mentességek általános felülvizsgálatát, figyelembe véve a higanymentes alternatívák elérhetőségét.

Ezenkívül a módosítások foglalkoznak a krematóriumok által a légkörbe történő higanykibocsátással. A Bizottság 31. december 2029-ig felülvizsgálja a krematóriumok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó iránymutatások tagállami végrehajtását és hatását. A felülvizsgálatnak tartalmaznia kell annak értékelését is, hogy szükség van-e a fennmaradó higanyfelhasználások fokozatos megszüntetésére és a higanyhulladék-források listájának bővítésére.

Hat további higanytartalmú lámpák 1. január 2026-jétől és 1. július 2027-jétől gyártási, behozatali és kiviteli tilalom alá is tartoznak, a lámpák típusától függően.

A következő lépések

Az ideiglenes megállapodást most jóváhagyás céljából benyújtják a tagállamok képviselőinek a Tanácson belül (Coreper) és a Parlament környezetvédelmi bizottságához. Jóváhagyás esetén a szöveget – a jogász-nyelvészek általi felülvizsgálatot követően – mindkét intézmény hivatalosan elfogadja, mielőtt az EU Hivatalos Lapjában közzétehető és hatályba léphet.

Hirdetés

Háttér

Az EU higanyszabályozása az egyik legfontosabb uniós eszköz, amely átülteti a Minamatai Egyezményt, amely 2013-ban aláírt nemzetközi szerződés az emberi egészség és a környezet védelme a higany káros hatásaival szemben. A 2017-es rendelet lefedi a higany teljes életciklusát, az elsődleges bányászattól a hulladékártalmatlanításig, hozzájárulva ahhoz a végső uniós célkitűzéshez, hogy idővel korlátozzák és fokozatosan leállítsák a higany és a higanyt tartalmazó termékek felhasználását, gyártását és exportját, ahogyan azt a rendelet tartalmazza. az EU higanystratégiáját.

2023 júliusában a Bizottság a rendelet célzott felülvizsgálatát javasolta a higany EU-n belüli fennmaradó felhasználásának kezelése érdekében, összhangban az EU nulla szennyezéssel kapcsolatos törekvésével. A javasolt módosítások a fogászati ​​amalgám, valamint bizonyos típusú higanytartalmú lámpák felhasználásának, gyártásának és kivitelének teljes betiltását szorgalmazzák.

Az Európai Parlament és a Tanács 17. január 30-én, illetve 2024-án fogadta el tárgyalási álláspontját.

Ossza meg ezt a cikket:

Az EU Reporter különféle külső forrásokból származó cikkeket közöl, amelyek sokféle nézőpontot fejeznek ki. Az ezekben a cikkekben foglalt álláspontok nem feltétlenül az EU Reporter álláspontjai.

Felkapott