Kapcsolatba velünk

közlekedés

„Sínen van a vasút Európa számára”

OSSZA MEG:

Közzététel:

on

A júniusi európai uniós választások előtt az Európai Vasúti és Infrastrukturális Vállalkozások Közössége (CER) elindította 2024-29-es „On Track For Europe” kiáltványát az Európai Parlamentben, Dominique Riquet európai parlamenti képviselő által szervezett magas szintű rendezvényen. A kiáltvány határozottan az EU Fenntartható és Intelligens Mobilitási Stratégiájában megfogalmazott modális váltási és modális megosztási célkitűzések elérésére törekszik, és az európai vasúti ágazat vízióját fogalmazza meg a jól működő vasúti személyszállítási és árufuvarozási szolgáltatásokról egy nagy kapacitású vasúti infrastruktúra-hálózatban. Európa zöld és digitális átállásának kulcsfontosságú előmozdítója legyen.

A vasutak nagy ambíciókkal rendelkeznek a fenntartható európai közlekedés jövőjével kapcsolatban: nagysebességű összeköttetések az EU összes fővárosa és nagyvárosa között, minőségi regionális szolgáltatások mindenki számára, több éjszakai vonat és fenntartható turisztikai lehetőség, teljesen digitális árufuvarozás a vasúttal a hálózat gerinceként. -nulla logisztika. E kérdések fontosságát hangsúlyozta Enrico Letta volt olasz miniszterelnök az egységes piac jövőjéről szóló magas szintű jelentése is, amely felszólítja az EU-t, hogy építsen ki nagysebességű vasúti összeköttetéseket az EU összes fővárosa között egy „kirívó paradoxon” megoldása érdekében. EU infrastruktúra.

A kiáltvány azt állítja, hogy a vasútnak a kibocsátás-csökkentés, az energiahatékonyság és a gazdasági tevékenység generálása terén egyedülálló előnyeivel az Európa fenntarthatóságát, energiafüggetlenségét és jólétét előmozdító politikai eszközök középpontjában kell állnia. A CER hangsúlyozza a fenntartható közlekedést magában foglaló stratégiai jövőkép szükségességét.

Az infrastrukturális köz- és magánberuházások támogatása kritikus fontosságú a TEN-T páneurópai közlekedési hálózaton a vasúti projektek támogatásának folytatása, valamint az egységes piac elmélyítése egy nagysebességű főterv és az interoperabilitás előmozdítása érdekében. Ez a fejlesztés együtt jár a digitális támogatások bevezetésével, amelyek biztonságosabb és hatékonyabb vasúti műveleteket tesznek lehetővé az EU-ban. A CER arra kéri a tagállamokat, hogy ezt kezeljék prioritásként az Európai Bizottság és a Parlament következő ciklusában.  

Négy alapvető pillért határoztak meg, amelyek a jövőbeni szakpolitikai intézkedések irányítását szolgálják:

  • Tisztességes verseny a közlekedési módok között – A korábbi erőfeszítések ellenére a szabályozási keret ma nem tisztességes, mivel a vasutak sok költséget és kötelezettséget viselnek, amelyek nem róhatók más közlekedési módokra. Sokat kell még tenni az infrastruktúrához való hozzáférés feltételei és árai közötti egyensúlyhiányok, az energiaadózás, a héaszabályok és az eltérő szociális feltételek orvoslása érdekében, különösen a szociális dömping gyakorlatának lehetővé tétele érdekében a közúti ágazatban.
  • A vasutak megfelelő finanszírozása – A vasútnak igazságos, hosszú távú, átfogó finanszírozásra van szüksége. Az ágazat hatalmas infrastrukturális beruházási igényeinek kielégítése nagyobb uniós közlekedési költségvetési tételt tesz szükségessé egy megnövelt többéves pénzügyi keretben, amely új uniós finanszírozási forrásokat is tartalmaz, például az EU kibocsátáskereskedelmi rendszeréből származó elkülönített bevételeket.
  • A vasút kulcsfontosságú digitális eszközeinek bevezetése – Ide tartozik az európai vasúti forgalomirányítási rendszer (ERTMS) és a digitális kapacitásmenedzsment (DCM) a vasúti hálózat optimalizált használatához, a digitális automatikus csatolás (DAC) a teljes digitális árufuvarozási műveletek kulcsfontosságú lépéseként, és az Open Sales and Distribution Model (OSDM) a könnyebb nemzetközi jegyértékesítés érdekében. Az ilyen digitális játékváltók nemcsak javítják a vasúti szolgáltatásokat a végfelhasználók számára, hanem csökkentik a költségeket is. Például a DCM-mel digitális eszközökkel megvalósítható vasúti kapacitás növeléséhez az új fizikai vasúti infrastruktúra kiépítéséhez szükséges költségvetés mindössze 5%-a szükséges.
  • A piac- és versenypolitikák környezetbarátabb megközelítése – A versenypolitikának jobban figyelembe kell vennie az EU éghajlat- és környezetvédelmi politikáit, és el kell kerülnie a szennyezőbb közlekedési módokra való átállást. Egyes vasúti piaci szegmensek, mint például a Single Wagon ma gyakran gazdaságilag nem életképesek, mégis fenntarthatóan életképes közlekedési megoldást jelentenek az éghajlati válság leküzdésére. Az ilyen szolgáltatásoknak nyújtott támogatást nem lehet olyan szabályok alapján értékelni, amelyek nem veszik figyelembe az EU stratégiai szakpolitikai irányvonalait, mint egészet, beleértve az EU Green Deal célkitűzéseit is.

A nyitórendezvény során a CER összegyűjtötte a jelenlegi döntéshozók, valamint a vasúti szolgáltatások üzleti és civil társadalmi felhasználóit képviselő külső érdekelt felek benyomásait, akik közül sokan hozzájárultak a 2023-as felméréshez, amely a végső kiáltványhoz is hozzájárult.

Dominique Riquet európai parlamenti képviselő azt mondta, hogy „a parlamenti ciklus végén itt az ideje, hogy számba vegyük az elért eredményeinket. Sokat elértünk a CEF II-vel, a folyamatban lévő vasúti kapacitásszabályozással vagy a TEN-T irányelvekkel. Ennek ellenére folytatódik a harc a vasútért. Most át kell gondolnunk a jövőbeli szakpolitikai fejleményeket, hogy a legjobban használhassuk, és elérjük szén-dioxid-mentesítési céljainkat.

Hirdetés

Georges Gilkinet belga miniszterelnök-helyettes és mobilitási miniszter vitaindító előadó üdvözölte az ágazat kezdeményezését, és kijelentette: „A vonatoknak európai mobilitásunk gerincévé kell válniuk, ha dekarbonizálni akarjuk gazdaságainkat. A vasútra, a legfenntarthatóbb közlekedési módra való áttérésnek politikai prioritást kell képeznie a következő EU-Bizottság számára. Ennek megvalósítása és az európai polgárok vasúti összeköttetése érdekében jelentős beruházásokat kell befektetnünk az ágazatba. A CEF program döntő szerepet játszik, és ebben az irányban kell folytatnunk egy harmadik, jól finanszírozott CEF-felhívással. A hosszú távú jövőkép, a megfelelő finanszírozás és az emberek jelentik a jövőbiztos európai mobilitás kulcsát”.

A nyitórendezvényen felszólalt Filip Alexandru Negreanu Arboreanu, Adina Vălean európai közlekedési biztos kabinetfőnöke is pozitívan reagált a kiáltványra. „A közlekedési infrastruktúra erős finanszírozási eszközéhez nyújtott támogatása rendkívül értékes, és nagyon nagyra értékeljük. A mi támogatásunkban is számíthat arra, hogy a vasút a jövő kívánt közlekedési módja legyen” – mondta.

A CER ügyvezető igazgatója, Alberto Mazzola elmondta, hogy „a CER-kiáltványban a vasutak kötelezettséget vállalnak arra, hogy gondoskodnak az európaiak új generációiról: jobb személyszállítási szolgáltatások mindenki számára, beleértve a fővárosok és a nagyvárosok közötti nagysebességű összeköttetéseket; digitális vasúti árufuvarozási műveletek más közlekedési módokkal integrálva, ami nulla kibocsátású európai logisztikához vezet; megbízható, biztonságos, nagy sebességű infrastruktúra, valamint a meglévő hálózat fejlesztése korszerűsítés és digitalizálás révén. Felszólítjuk az EU-t és a tagállamokat a fenntartható beruházási politikára, hogy továbbra is prioritásként kezeljék és támogassák a vasutat. 

A 2024–2029-es időszakra szóló CER-kiáltvány a négy pillér mindegyikére vonatkozó konkrét szakpolitikai javaslatokkal megmutatja, hogy mire van szükség ahhoz, hogy a vasút tovább fejlődhessen, és Európa kihasználhassa a vasútban rejlő lehetőségeket.

Ossza meg ezt a cikket:

Az EU Reporter különféle külső forrásokból származó cikkeket közöl, amelyek sokféle nézőpontot fejeznek ki. Az ezekben a cikkekben foglalt álláspontok nem feltétlenül az EU Reporter álláspontjai.

Felkapott