Kapcsolatba velünk

Fogyatékos

Unió az egyenlőségért: A Bizottság javaslatot tesz az Európai Fogyatékosügyi és Parkolókártya bevezetésére, amely minden tagállamban érvényes

OSSZA MEG:

Közzététel:

on

A regisztrációját arra használjuk, hogy tartalmat nyújtsunk az Ön által jóváhagyott módon, és javítsuk a megértésünket. Bármikor leiratkozhat.

Az Európai Bizottság a jogalkotási javaslat amely megkönnyíti a fogyatékossággal élő személyek szabad mozgáshoz való jogához való hozzáférést azáltal, hogy egy másik tagállamba látogatva egyenlő alapon hozzáférhetnek különleges feltételekhez, kedvezményes elbánáshoz és parkolási jogokhoz. A Bizottság javaslata szabványosított európai fogyatékosügyi kártyát vezet be, és továbbfejleszti a fogyatékkal élők jelenlegi európai parkolókártyáját. Mindkét kártyát az egész EU-ban elismerik.

Európai fogyatékossági kártya

Ha külföldön nem ismerik el az emberek fogyatékossági státuszát, más tagállamokban való látogatásuk során nem vehetik igénybe a különleges feltételeket és a kedvezményes elbánást, mint például az ingyenes és/vagy elsőbbségi hozzáférést, a kedvezményes díjakat vagy a személyes segítségnyújtást. A probléma megoldása érdekében a Bizottság szabványosított európai fogyatékossági kártya létrehozását javasolja.

Az Európai Fogyatékossági Kártya szolgál majd elismert fogyatékossági igazolás az egész EU-ban, amely egyenlő hozzáférést biztosít különleges feltételekhez és kedvezményes elbánáshoz a köz- és magánszolgáltatásokban, ideértve például a közlekedést, a kulturális eseményeket, a múzeumokat, a szabadidő- és sportközpontokat vagy a vidámparkokat. Az illetékes nemzeti hatóságok állítják ki, és kiegészítik a meglévő nemzeti kártyákat vagy tanúsítványokat.

Az Európai Parkolókártya fejlesztése

Sok fogyatékkal élő személy számára továbbra is a személygépkocsi-közlekedés a legjobb vagy egyetlen lehetőség az önálló utazásra és közlekedésre, biztosítva autonómiáját. A jelenlegi Európai Parkolókártya javasolt fejlesztései lehetővé teszik a fogyatékkal élők számára ugyanazokat a parkolási jogokat, mint egy másik tagállamban. Kötelező érvényű közös formátuma lesz, amely felváltja a fogyatékkal élők nemzeti parkolókártyáit, és az egész EU-ban elismerik.

A kártyák hozzáférhetőségének biztosítása

Hirdetés

A könnyű használat elősegítése és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében a javasolt Irányelv megköveteli a tagállamoktól, hogy:

  • Adja meg a kártyákat mindkettőben fizikai és digitális változatai.
  • Az elért eredményeknél hangsúlyozd: feltételek és szabályok a nyilvánosan elérhető kártyák kibocsátására vagy visszavonására hozzáférhető formátumban.
  • Biztosít szolgáltatók kínálnak információkat a fogyatékossággal élő személyek különleges feltételeiről és kedvezményes elbánásáról hozzáférhető formátumokban.

A megfelelés garantálása érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyatékossággal élő személyek, az őket képviselő szervezetek és az érintett állami szervek szükség esetén a nemzeti jog szerint intézkedhessenek. Az irányelv nemzeti jogba való átvétele után a tagállamokat arra kérik, hogy szabálysértés esetén szabjanak ki bírságokat és korrekciós intézkedéseket.

A következő lépések

A Bizottság javaslatát most az Európai Parlament és a Tanács fogja megvitatni. A javaslat előirányozza, hogy elfogadását követően a tagállamoknak 18 hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy az irányelv rendelkezéseit beépítsék nemzeti jogukba.

Háttér

Az Európai Fogyatékos Kártya és a Fogyatékossággal élők Európai Parkolókártyája létrehozásáról szóló irányelvjavaslatot a Az EU fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló stratégiája 2021–2030. A javaslat hozzájárul a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény EU általi végrehajtásához, amelynek az EU és valamennyi tagállama részes fele (UNCRPD). Az UNCRPD kötelezettségeket tartalmaz a részes államok számára, hogy a fogyatékossággal élő személyek szabad mozgáshoz való jogát másokkal egyenlő alapon ismerjék el. A részes államokat arra is felkérik, hogy tegyenek hatékony intézkedéseket a fogyatékossággal élő személyek lehető legnagyobb függetlenséggel történő személyes mobilitásának biztosítására, beleértve a fogyatékossággal élő személyek személyes mobilitásának megkönnyítését az általuk választott módon és időpontban, valamint megfizethető áron. A javaslat összhangban van az esélyegyenlőség és a fogyatékkal élők integrációjának elveivel is Európai pillér a szociális jogok.

Ez a kezdeményezés a Belgiumban, Cipruson, Észtországban, Finnországban, Olaszországban, Máltán, Romániában és Szlovéniában 2016 és 2018 között lebonyolított uniós fogyatékossági kártya kísérleti projekt eredményeire épül. Ezen túlmenően egy nemrégiben lezajlott nyilvános konzultációból származó betekintéseket is magába foglal. több mint 3,300 válasz, amelyek 78%-a fogyatékkal élőktől származik.

Több információ

Irányelvjavaslat az Európai Fogyatékosügyi Kártya és a Fogyatékossággal Élők Európai Parkolókártyája létrehozásáról

Irányelvjavaslat az Európai Fogyatékosügyi Kártya és a Fogyatékkal élők Európai Parkolókártyája létrehozásáról (könnyen olvasható változat)

Kérdések és válaszok

A fogyatékossággal élő személyek jogai nem maradhatnak meg a nemzeti határoknál. Szeretnénk megkönnyíteni a fogyatékkal élők utazását, és az Európai Fogyatékossági Kártyának és a továbbfejlesztett Európai Parkolókártyának néhány akadályt el kell távolítania előttük. Bízom benne, hogy ez megerősíti függetlenségüket, és segíti őket jogaik gyakorlásában az EU-ban.Věra Jourová, az értékekért és az átláthatóságért felelős alelnök - 05.

Ma a fogyatékkal élő uniós polgárok szabad mozgását biztosítjuk azáltal, hogy biztosítjuk fogyatékossági státuszuk kölcsönös elismerését Európában. Ez megkönnyíti a fogyatékossággal élő személyek beilleszkedését és teljes körű részvételét társadalmainkban azáltal, hogy a fogyatékossággal élő személyek minden tagállamban könnyen hozzájuthatnak a nekik szánt támogatáshoz.Helena Dalli, egyenlőségért felelős biztos - 05.

Ossza meg ezt a cikket:

Az EU Reporter különféle külső forrásokból származó cikkeket közöl, amelyek sokféle nézőpontot fejeznek ki. Az ezekben a cikkekben foglalt álláspontok nem feltétlenül az EU Reporter álláspontjai.
Hirdetés

Felkapott