Kapcsolatba velünk

Európai Bizottság

Európai Demokrácia: A Bizottság új törvényeket határoz meg a politikai reklámozásról, a választójogokról és a pártfinanszírozásról

OSSZA MEG:

Közzététel:

on

Az Európai Bizottság javaslatot terjesztett elő a politikai hirdetések átláthatóságáról és célzottságáról, a választási integritás védelmét és a nyílt demokratikus vitát célzó intézkedések részeként. A javasolt szabályok előírnák, hogy minden politikai hirdetést egyértelműen fel kell tüntetni, és olyan információkat kell tartalmaznia, mint például, hogy ki fizetett érte és mennyit. A politikai célzást és felerősítési technikákat soha nem látott részletességgel kellene nyilvánosan magyarázni, és tiltani lennének érzékeny személyes adatok felhasználása az egyén kifejezett hozzájárulása nélkül. A Bizottság azt is javasolja, hogy frissítsék a jelenlegi uniós szabályokat az EU „mobil polgárairól”, az európai és helyhatósági választásokon való szavazati jogáról, valamint az európai politikai pártokról és alapítványokról.

Vera Jourová, az Értékek és átláthatóság alelnöke elmondta: „A választások nem lehetnek átláthatatlan és átláthatatlan módszerek versenye. Az embereknek tudniuk kell, miért látnak egy hirdetést, ki fizetett érte, mennyit, milyen mikrocélzási kritériumokat alkalmaztak. Az új technológiáknak az emancipáció eszközeinek kell lenniük, nem pedig a manipulációnak. Ez az ambiciózus javaslat soha nem látott mértékű átláthatóságot biztosít a politikai kampányokhoz, és korlátozza az átláthatatlan célzási technikákat.”

Didier Reynders igazságügyi biztos a következőket mondta: „A tisztességes és átlátható választások az élénk és működő társadalom szerves részét képezik. Ezért kell támogatnunk a befogadó és egyenlő részvételt a 2024-es európai parlamenti választásokon és az önkormányzati választásokon EU-szerte. A politikai reklámozásról szóló javaslattal a személyes adatok politikai célzás keretében történő felhasználását biztosítjuk, védjük a demokratikus folyamatokat. Együtt haladunk előre a demokrácia érdekében végzett közös munkánkban.”

Világos szabályok a politikai reklámok átláthatóságára és célzottságára vonatkozóan

A folyamatban lévő digitális átállással az embereknek könnyen meg kell tudniuk különböztetni, hogy fizetett politikai tartalmat néznek-e – offline és online –, és részt kell venniük nyílt vitákban, dezinformációtól, beavatkozástól és manipulációtól mentesen. Az embereknek világosan látniuk kell, hogy ki és miért szponzorált egy politikai hirdetést. A javasolt rendeletben az átláthatóságról és a politikai hirdetések célzottságáról szóló főbb intézkedések a következők:

  • Hatály: A politikai hirdetések magukban foglalják a politikai szereplők által vagy nevében megjelenő hirdetéseket, valamint az úgynevezett kérdésalapú hirdetéseket, amelyek befolyásolhatják egy választás vagy népszavazás, egy jogalkotási vagy szabályozási folyamat eredményét vagy a szavazási magatartást.
  • Átlátszó címkék: A fizetett politikai hirdetéseket egyértelműen fel kell tüntetni, és kulcsfontosságú információkat kell tartalmazniuk. Ide tartozik a szponzor jól látható neve és egy könnyen visszakereshető átláthatósági tájékoztató, amely tartalmazza (1) a politikai reklámra fordított összeget, (2) a felhasznált pénzeszközök forrásait és (3) a hirdetés és a megfelelő választások közötti kapcsolatot, ill. népszavazások.
  • A célzás és az erősítés szigorú feltételei: Political targeting and amplification techniques, which use or infer sensitive personal data, such as ethnic origin, religious beliefs or sexual orientation, will be banned. Such techniques will be allowed only after an explicit consent from a person concerned. Targeting could also be allowed in the context of legitimate activities of foundations, associations or not-for-profit bodies with a political, philosophical, religious or trade union aim, when it targets their own members. For the first time it will be mandatory to include into the ads’ clear information on what basis the person is targeted and to publish which groups of individuals were targeted, on the basis of which criteria and with what amplification tools or methods, among others. Organisations making use of political targeting and amplification will need to adopt, apply and make public an internal policy on the use of such techniques. If all transparency requirements cannot be met, a political add cannot be published.
  • Szabálysértési bírság: A tagállamoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű bírságokat kell bevezetniük a politikai reklámok átláthatóságára vonatkozó szabályok megsértése esetén. A rendeletjavaslat értelmében a nemzeti adatvédelmi hatóságok kifejezetten nyomon követik a személyes adatok politikai célzásban való felhasználását, és az uniós adatvédelmi szabályokkal összhangban bírság kiszabására is jogosultak.

Az uniós politikai pártokra és alapítványokra, valamint a választói jogokra vonatkozó uniós szabályok frissítése

A Bizottság az európai politikai pártok és alapítványok finanszírozására vonatkozó uniós szabályok felülvizsgálatát is javasolta. A jelenlegi keretben számos kiskapu volt, ami megakadályozta, hogy a pártok és alapítványok működjenek és teljesítsék küldetésüket, hogy képviseljék az uniós polgárok hangját. A rendelet frissítései célja az európai politikai pártok nemzeti tagpártjaikkal és a határokon átnyúló interakciójának megkönnyítése, az átláthatóság növelése, különösen a politikai hirdetések és az adományok tekintetében, a túlzott adminisztratív terhek csökkentése, valamint az európai politikai pártok és alapítványok pénzügyi életképességének növelése.

Hirdetés

Végül a Bizottság javaslatot tett az európai választásokra és az önkormányzati választásokra vonatkozó jelenlegi szabályok frissítésére azon uniós polgárok esetében, akik állampolgárságuktól eltérő tagállamban élnek („mobil EU-polgárok”). Míg körülbelül 13.5 millió ilyen állampolgár van, nagyon kevesen élnek szavazati jogukkal az európai és önkormányzati választásokon. A 2024-es európai választások előtti befogadó részvétel biztosítása érdekében a Bizottság célzott módosításokat javasol a meglévő választójogi irányelvekhez, beleértve többek között az ilyen polgárok proaktív tájékoztatásának kötelezettségét a választói jogaikról, valamint szabványosított sablonok használatáról a szavazóként vagy jelöltként való regisztrációhoz. valamint a területen tartózkodó mobil uniós polgárok által széles körben beszélt nyelvhasználat. A javaslat biztosítékokat is tartalmaz a mobil uniós polgárok számára, hogy ne töröljék őket a származási ország választói névjegyzékéből.

Következő lépések

A javaslatokat most az Európai Parlament és a Tanács fogja megvitatni. Annak érdekében, hogy a 2024-es európai parlamenti választások a legmagasabb demokratikus normák szerint zajlanak, a cél az, hogy az új szabályok 2023 tavaszáig, azaz egy évvel a választások előtt hatályba lépjenek, és a tagállamok teljes körűen végrehajtsák azokat.

Háttér

Az európai demokrácia felé irányuló új lökést a prioritás részeként politikai irányelvek, Elnök von der Leyen jogalkotási javaslatokat jelentett be a fizetett politikai hirdetések nagyobb átláthatóságának és az európai politikai pártok finanszírozására vonatkozó egyértelműbb szabályok biztosítására

A Európai demokrácia cselekvési terv, adopted in December 2020, the Commission presented its first assessment of the challenges in relation to political advertising and issues linked to new techniques used to target advertising based on users’ personal data. Regardless of whether the data was properly obtained or not, those techniques can be misused to exploit citizens’ vulnerabilities. EU citizens have a right to receive objective, open and pluralistic information. This is particularly pertinent, as a recent Eurobarométer felmérés azt mutatta, hogy tíz európaiból csaknem négy találkozott olyan tartalommal, amelyről nem tudták könnyen megállapítani, hogy politikai reklámról van-e szó vagy sem.

A javasolt rendelet a vonatkozó uniós jogszabályokra épül és kiegészíti azokat, beleértve a Általános adatvédelmi rendelet (‘GDPR’) and the proposed Digitális szolgáltatási törvény (‘DSA’), which, once adopted, will lay out comprehensive transparency, accountability and systems design rules for advertising on online platforms, also as regards political advertising. The update of the self-regulatory Code of Practice on Disinformation, based on the recently published bizottsági útmutatás, szintén kiegészíti a javasolt rendeletet.

Az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok statútumáról és finanszírozásáról szóló rendelet egy friss jogszabály, amelyet csak a 2019-es európai parlamenti választásokon alkalmaztak. A jelenlegi szabályozási keretben azonban számos olyan kiskapukat azonosítottak, amelyek akadályozzák az európai politikai pártokat és alapítványokat abban, hogy teljesítsék küldetésüket az európai politikai tér megteremtésében. A Bizottság ezért ma javaslatot terjeszt elő a rendelet átdolgozására.

EU citizens residing in a different Member State than the one of their origin – mobile EU citizens – have the right to vote and stand as candidates in elections to the European Parliament and municipal elections in their Member State of residence. Yet, their turnout is frequently lower than that of citizens who are nationals of the host Member State. This is partly due to complicated registration processes in a Member State of residence or lack of clear information on their rights. This makes it more difficult for mobile EU citizens to exercise their voting rights and thus undermines their democratic rights. To address these concerns, update to the relevant legal framework, namely the Irányelv a választójogról és az európai parlamenti választásokon való indulásról és a Irányelv a választójog gyakorlásáról és az önkormányzati választáson való indulásról javasolt.

További információért

Kérdések és válaszok a demokrácia és a választások integritásának megerősítéséről csomag

Tájékoztató az európai demokráciáról: új átláthatósági szabályok a politikai hirdetésekre és a célzásra vonatkozóan

Vera Jourová alelnök videója a politikai hirdetésekről

Választójogi weboldal – minden jogi akta és melléklet

Európai demokrácia cselekvési terv

Ossza meg ezt a cikket:

Az EU Reporter különféle külső forrásokból származó cikkeket közöl, amelyek sokféle nézőpontot fejeznek ki. Az ezekben a cikkekben foglalt álláspontok nem feltétlenül az EU Reporter álláspontjai.

Felkapott