Kapcsolatba velünk

Európai Bizottság

Kritikus nyersanyagok: biztonságos és fenntartható ellátási láncok biztosítása az EU zöld és digitális jövője érdekében

OSSZA MEG:

Közzététel:

on

A regisztrációját arra használjuk, hogy tartalmat nyújtsunk az Ön által jóváhagyott módon, és javítsuk a megértésünket. Bármikor leiratkozhat.

Március 20-án a Bizottság átfogó intézkedéscsomagot javasolt annak biztosítására, hogy az EU hozzáférjen a kritikus fontosságú nyersanyagok biztonságos, diverzifikált, megfizethető és fenntartható ellátásához. A kritikus nyersanyagok nélkülözhetetlenek számos stratégiai ágazatban, beleértve a nulla nettó ipart, a digitális ipart, a repülési és védelmi ágazatokat.

Míg az előrejelzések szerint a kritikus nyersanyagok iránti kereslet drasztikusan megnő, Európa nagymértékben függ az importtól, gyakran kvázi monopolhelyzetű harmadik országbeli beszállítóktól. Az EU-nak mérsékelnie kell az ellátási láncok ilyen stratégiai függőségeihez kapcsolódó kockázatait, hogy növelje gazdasági ellenálló képességét, amint azt a Covid-19 és az ukrajnai orosz inváziót követő energiaválság utóhatásaiból adódó hiányok is jelzik. Ez veszélybe sodorhatja az EU éghajlat- és digitális célkitűzéseinek teljesítésére irányuló erőfeszítéseit.

A kritikus fontosságú nyersanyagokról szóló, ma elfogadott rendelet és közlemény az egységes piac és az EU külső partnerségeinek erősségeit és lehetőségeit hasznosítja az EU kritikus nyersanyag-ellátási láncainak diverzifikálása és ellenálló képességének fokozása érdekében. A kritikus nyersanyagokról szóló törvény emellett javítja az EU kapacitását a zavarok kockázatainak nyomon követésére és csökkentésére, valamint fokozza a körforgást és a fenntarthatóságot.

Ursula, az Európai Bizottság elnöke a Leyen azt mondta: „Ez a törvény közelebb visz bennünket éghajlati ambícióinkhoz. Jelentősen javítani fogja a kritikus nyersanyagok finomítását, feldolgozását és újrahasznosítását itt Európában. A nyersanyagok létfontosságúak az ikerátmenetünk kulcsfontosságú technológiáinak előállításához – például szélenergia-termelés, hidrogéntárolás vagy akkumulátorok. Megerősítjük együttműködésünket megbízható kereskedelmi partnerekkel világszerte, hogy csökkentsük az EU jelenlegi függőségét egy vagy néhány országtól. Közös érdekünk, hogy fenntartható módon felpörgessük a termelést, és ezzel egyidejűleg biztosítsuk az ellátási láncok legmagasabb szintű diverzifikációját európai vállalkozásaink számára.”

Együtt a a villamosenergia-piac kialakításának reformja és a Nettó nulla ipari törvény, a kritikus nyersanyagokkal kapcsolatos mai intézkedések kedvező szabályozási környezetet teremtenek a nulla nettó iparágak és az európai ipar versenyképessége számára, amint azt a Green Deal ipari terv.

Belső műveletek

A létfontosságú nyersanyagokról szóló törvény felvértezi az EU-t azokkal az eszközökkel, amelyek biztosítják az EU hozzáférését a létfontosságú nyersanyagok biztonságos és fenntartható ellátásához, főként a következők révén:

Hirdetés

Egyértelmű cselekvési prioritások meghatározása: A kritikus nyersanyagok frissített listája mellett a törvény meghatározza a létfontosságú nyersanyagok listáját is stratégiai nyersanyagok, amelyek kulcsfontosságúak Európa zöld és digitális ambíciói szempontjából fontos technológiák, valamint a védelmi és űralkalmazások szempontjából, miközben a jövőben potenciális ellátási kockázatoknak vannak kitéve. A rendelet a kritikus és stratégiai nyersanyagok listáját egyaránt beágyazza az uniós jogba. A rendelet egyértelmű referenciaértékeket határoz meg a hazai kapacitások tekintetében a stratégiai nyersanyag-ellátási lánc mentén, és 2030-ig diverzifikálja az uniós ellátást: 

  • Az EU éves fogyasztásának legalább 10%-a kitermelés,
  • Az EU éves fogyasztásának legalább 40%-a feldolgozás,
  • Az EU éves fogyasztásának legalább 15%-a újrahasznosítása
  • Legfeljebb 65% évi uniós fogyasztásából minden stratégiai nyersanyag a feldolgozás bármely releváns szakaszában egyetlen harmadik országból.

Biztonságos és rugalmas EU-s kritikus nyersanyagellátási láncok létrehozása: A törvény csökkenti az adminisztratív terheket és egyszerűsíti a kritikus nyersanyag-projektek engedélyezési eljárásait az EU-ban. Ezenkívül a kiválasztott stratégiai projektek támogatást kapnak a finanszírozáshoz való hozzáféréshez és a rövidebb engedélyezési időkeretekhez (24 hónap a kitermelési engedélyek és 12 hónap a feldolgozási és újrahasznosítási engedélyek esetében). A tagállamoknak nemzeti programokat is ki kell dolgozniuk a geológiai erőforrások feltárására.

Annak biztosítása, hogy az EU mérsékelhesse az ellátási kockázatokat: Az ellátási láncok rugalmasságának biztosítása érdekében a törvény előírja a kritikus nyersanyag-ellátási láncok nyomon követését, valamint a stratégiai nyersanyagkészletek tagállamok közötti koordinációját. Egyes nagyvállalatoknak el kell végezniük stratégiai nyersanyagellátási láncaik auditját, amely egy vállalati szintű stressztesztet is magában foglal.

Befektetés a kutatásba, az innovációba és a készségekbe:  A Bizottság fokozni fogja az áttörést jelentő technológiák átvételét és alkalmazását a kritikus nyersanyagok terén. Ezenkívül a kritikus nyersanyagokkal kapcsolatos nagyszabású készségekkel kapcsolatos partnerség és a nyersanyag-akadémia létrehozása elősegíti a kritikus nyersanyagok ellátási láncaiban dolgozó munkaerő számára releváns készségeket. Külsőleg a Global Gateway eszközként szolgál majd a partnerországok támogatására saját kitermelési és feldolgozási kapacitásaik fejlesztésében, beleértve a készségek fejlesztését is.

A környezet védelme a kritikus nyersanyagok körforgásosságának és fenntarthatóságának javításával: A kritikus nyersanyag-ellátás biztonságának és megfizethetőségének javításának együtt kell járnia a kedvezőtlen hatások mérséklésére irányuló erőfeszítésekkel, mind az EU-n belül, mind a harmadik országokban a munkajogok, az emberi jogok és a környezetvédelem tekintetében. A kritikus nyersanyag-értékláncok fenntartható fejlődésének javítására irányuló erőfeszítések szintén elősegítik a harmadik országok gazdasági fejlődését, valamint a fenntartható kormányzást, az emberi jogokat, a konfliktuskezelést és a regionális stabilitást.

A tagállamoknak nemzeti intézkedéseket kell elfogadniuk és végre kell hajtaniuk a kritikus nyersanyagokban gazdag hulladékok begyűjtésének javítása és a kritikus másodlagos nyersanyagokká történő újrafeldolgozás biztosítása érdekében. A tagállamoknak és a magánüzemeltetőknek meg kell vizsgálniuk a jelenlegi bányászati ​​tevékenységek során a kritikus nyersanyagok hasznosításának lehetőségét az ásványinyersanyag-kitermelésből származó hulladékból, de a régebbi bányászati ​​hulladékhelyekről is. Tartalmazó termékek állandó mágnesek találkoznia kell majd körkörösségi követelmények és tájékoztatást ad a újrahasznosíthatóság és újrahasznosított tartalom.

Nemzetközi elkötelezettség

A kritikus nyersanyagok uniós importjának diverzifikálása: Az EU soha nem lesz önellátó az ilyen nyersanyagok ellátásában, és továbbra is az importra fog támaszkodni fogyasztása túlnyomó részében. A nemzetközi kereskedelem ezért elengedhetetlen a globális termelés támogatásához és a kínálat diverzifikációjának biztosításához. Az EU-nak szüksége lesz rá megerősíti globális kapcsolatát megbízható partnerekkel a befektetések fejlesztése és diverzifikálása, valamint a nemzetközi kereskedelem stabilitásának előmozdítása és a befektetők jogbiztonságának erősítése. Az EU különösen a kölcsönös előnyök elérésére törekszik partnerségek a feltörekvő piacokkal és a fejlődő gazdaságokkal, különösen a Global Gateway stratégia keretében.

Az EU fokozni fogja a kereskedelmi intézkedéseket, ideértve a Kritikus Nyersanyag Klub létrehozását minden hasonló gondolkodású, a globális ellátási láncot megerősíteni szándékozó ország számára, a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) megerősítésével, a fenntartható befektetést elősegítő megállapodások és szabadkereskedelmi megállapodások hálózatának bővítésével, valamint a tisztességtelenség elleni küzdelem érdekében a jogérvényesítés keményítésével. kereskedelmi gyakorlatok.

Továbbfejleszti a stratégiai partnerségeket: Az EU megbízható partnerekkel fog együttműködni saját gazdasági fejlődésük fenntartható módon történő előmozdítása érdekében saját országukban az értéklánc létrehozása révén, ugyanakkor előmozdítja a biztonságos, rugalmas, megfizethető és kellően diverzifikált értékláncokat az EU számára.

Következő lépések

A javasolt rendeletet az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa megvitatja és elfogadja annak elfogadása és hatálybalépése előtt.

Háttér

Ez a kezdeményezés magában foglalja a Szabályozás és egy közlés. A rendelet szabályozási keretet határoz meg a hazai kapacitások fejlesztésének támogatására, valamint a kritikus nyersanyag-ellátási láncok fenntarthatóságának és körforgásosságának megerősítésére az EU-ban. A közlemény intézkedéseket javasol az ellátási láncok diverzifikációjának támogatására új, kölcsönösen támogató nemzetközi partnerségek révén. A hangsúly ezenkívül az uniós kereskedelmi megállapodások hozzájárulásának maximalizálásán van, teljes mértékben kiegészítve a Global Gateway stratégiát.

A létfontosságú nyersanyagokról szóló törvényt az elnök jelentette be a Leyen közben 2022 az Unió állama beszédet, amelyben arra szólított fel, hogy kezeljék az EU függőségét az importált kritikus nyersanyagoktól azáltal, hogy diverzifikálják és biztosítják a kritikus nyersanyagok hazai és fenntartható ellátását. Ez reagál a 2022-es Versailles-i Nyilatkozat Az Európai Tanács elfogadta, amely felvázolta a kritikus nyersanyagok stratégiai fontosságát az Unió stratégiai autonómiájának és európai szuverenitásának garantálása szempontjából. Választ ad az Európa Jövőjéről szóló Konferencia következtetéseire és az Európai Parlament 2021. novemberi állásfoglalására a kritikus fontosságú nyersanyagokra vonatkozó uniós stratégiáról.

Az intézkedések a 2023-as kritikussági értékelésre, a stratégiai technológiákra összpontosító előrejelzési jelentésre, valamint a kritikus nyersanyagokkal kapcsolatos 2020-as cselekvési terv keretében kezdeményezett intézkedésekre épülnek. A mai javaslatot a Bizottság Közös Kutatóközpontjának (JRC) tudományos munkája támasztja alá. A JRC Foresight tanulmányával együtt a JRC is megújította a Nyersanyag információs rendszer amely ismereteket nyújt az elsődleges (kitermelt/begyűjtött) és másodlagos nyersanyagokról, például az újrahasznosításból. Az eszköz információkat nyújt konkrét anyagokról, országokról, valamint különböző ágazatokról és technológiákról, valamint elemzéseket tartalmaz mind a kínálatról, mind a keresletről, a jelenlegiről és a jövőről. 

A létfontosságú nyersanyagokról szóló törvényt az EU nettó nulla ipari törvénnyel párhuzamosan mutatják be, amelynek célja a kulcsfontosságú szén-dioxid-semleges vagy „nettó nulla” technológiák uniós gyártásának bővítése a tiszta energia biztonságos, fenntartható és versenyképes ellátási láncainak biztosítása érdekében. az EU éghajlati és energiaügyi ambícióinak eléréséhez.

További információért

A kritikus nyersanyagokról szóló európai rendelet

közlés

Kérdések és válaszok

Tények

Kritikus nyersanyagok és kereskedelem – Infografika

Műveletek négy kritikus nyersanyaggal kapcsolatban – Infografika

Nyersanyag információs rendszer

JRC Foresight jelentés

A kritikus nyersanyagokról szóló törvény – videoanimáció

Ossza meg ezt a cikket:

Az EU Reporter különféle külső forrásokból származó cikkeket közöl, amelyek sokféle nézőpontot fejeznek ki. Az ezekben a cikkekben foglalt álláspontok nem feltétlenül az EU Reporter álláspontjai.
Hirdetés

Felkapott